[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 28 09:15:59 UTC 2014


commit ca4b6b733dfc59888f13857f663e81e6299e2292
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 28 09:15:57 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 az.po |  235 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 235 insertions(+)

diff --git a/az.po b/az.po
new file mode 100644
index 0000000..f536aa6
--- /dev/null
+++ b/az.po
@@ -0,0 +1,235 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# E <ehuseynzade at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 09:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-28 09:00+0000\n"
+"Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: az\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
+msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
+msgstr "Sazlama məlumatı üçün /home/amnesia/.xsession-errors səhifəsinə bax"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
+msgid "Error while checking for upgrades"
+msgstr "Təkmilləşmələrin yoxlanması zamanı xəta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
+msgid ""
+"<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
+"\n"
+"Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
+"\n"
+"If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+msgstr "<b>Bizim vebsaytımızdan təkmilləşmələrin mümkün olub olmaması müəyyənləşdirilə bilmədi.</b>\n\nŞəbəkə əlaqəni yoxla, yenidən təkmilləşdirməyə cəhd etmək üçün Tailləri yenidən aç.\n\nProblem qalmaqda davam etsə, file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html səhifəsinə keç."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
+msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
+msgstr "bu versiya üçün bizim saytımızdan avtomatik təkmilləşmə yoxdur"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
+msgid "your device was not created using Tails Installer"
+msgstr "sənin ötürücün Tails Quraşdırıcının vasitəsilə yaradılmamışdır"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
+msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
+msgstr "Tails DVD və ya yalnız-ozuna bilən ötürücü tərəfindən başlanmışdır"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
+msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
+msgstr "Tails sistem bölməsində kifayət qədər boş yer yoxdur"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
+msgid "not enough memory is available on this system"
+msgstr "bu sistemdə kifayət qədər yaddaş yeri yoxdur"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
+#, perl-brace-format
+msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
+msgstr "'%{reason}s' səbəbi üçün heç bir izah yoxdur."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
+msgid "The system is up-to-date"
+msgstr "Sistem ən son versiyadadır"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
+msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
+msgstr "Tail-in bu versiyasının vaxtı ötüb və təhlükəsizlik problemləri ola bilər."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
+" Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
+msgstr "Artan təkmilləşmə Tail sistem bölməsində %{space_needed}s boş sahə tələb etdiyi halda, cəmi %{free_space}s boş yaddaş sahəsinə sahibsən."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
+" but only %{free_memory}s is available."
+msgstr "Artan təkmilləşmə %{memory_needed}s boş sahə tələb etdiyi halda, cəmi %{free_memory}s boş yaddaş sahəsinə sahibsən."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
+msgid ""
+"An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "Artan təkmilləşmə mümkün olsa da tam deyil.\nBu baş verməməlidir. Lütfən, problem haqqında xəbər ver."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
+msgid "Error while detecting available upgrades"
+msgstr "Mümkün təkmilləşmələrin müəyyən edilməsi zamanı xəta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
+"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
+"\n"
+"Download size: %{size}s\n"
+"\n"
+"Do you want to upgrade now?"
+msgstr "<b>Sən %{name}s %{version}s təkmilləşdirməlisən.</b>\n\nBu yeni versiya haqqında daha ətraflı məlumat üçün %{details_url}s linkinə keç.\n\nTəkmilləşmə prosesi zamanı bütün açıq aplikasiyaların bağlanması məsləhətdir.\nTəkmilləşmənin yüklənməsi bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər davam edə bilər.\nŞəbəkələşmə təkmilləşmə yükləndikdən sonra deaktivə ediləcək.\n\nYükləmə ölçüsü: %{size}s\n\nİndi təkmilləşdirmək istəyirsən?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
+msgid "Upgrade available"
+msgstr "Təkmilləşmə mümkündür"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
+msgid "Upgrade now"
+msgstr "İndi təkmilləşdir"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
+msgid "Upgrade later"
+msgstr "Daha sonra təkmilləşdir"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should do a manual upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
+"\n"
+"To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+msgstr "<b>%{name}s %{version}s üçün manual təkmilləşmə etməlisən.</b>\n\nBu yeni versiya haqqında daha ətraflı məlumat üçün %{details_url}s linkinə keç.\n\nBu yeni versiyaya ötürücünün avtomatik təkmilləşdirilməsi qeyri-mümkündür: %{explanation}s\n\nManual təkmilləşmənin necə ediləcəyini burada öyrənə bilərsən:https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
+msgid "New version available"
+msgstr "Yeni versiya mümkündür"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
+msgid "Downloading upgrade"
+msgstr "Təkmilləşmənin yüklənməsi"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
+#, perl-brace-format
+msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
+msgstr "Təkmilləşmənin %{name}s %{version}s-a yüklənməsi..."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
+msgid ""
+"<b>The upgrade could not be downloaded.</b>\\n\\nCheck your network "
+"connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
+"persists, go to "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+msgstr "<b>Təkmilləşmə yüklənə bilmədi..</b>\\n\\nŞəbəkə əlaqəni yoxla və yenidən təkmilləşməyə cəhd etmək üçün Tails-i yenidən başlat.\\n\\nƏgər problem olduğu kimi qalsa, bu fayla keç:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
+msgid "Error while downloading the upgrade"
+msgstr "Təkmilləşmənin yüklənməsi zamanı xəta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
+"did not complain. Please report a bug."
+msgstr " '%{output_file}s' çıxış faylı olmamasına baxmayaraq tails-iuk-nişanlanmış-faylı-əldə-et şikayət etmədi. Lütfən, problem haqqında xəbər ver."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
+msgid "Error while creating temporary downloading directory"
+msgstr "Müvəqqəti yükləmə kateqoriyası yaradılan zaman xəta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
+msgid "Failed to create temporary download directory"
+msgstr "Müvəqqəti yükləmə kateqoriyası yaradıla bilmədi"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
+msgid ""
+"<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
+"\n"
+"Some security features were temporarily disabled.\n"
+"You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
+"\n"
+"Do you want to restart now?"
+msgstr "<b>Sənin Tails ötürücün müvəffəqiyyətlə təkmilləşdi.</b>\n\nBəzi təhlükəsizlik xüsusiyyətləri müvəqqəti olaraq dayandırılmışdı.\nƏn qısa zamanda Tails-i yeni versiya ilə yenidən başlatmalısan.\n\nİndi başlatmaq istəyirsən?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
+msgid "Restart Tails"
+msgstr "Tails-i Yenidən Başlat"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
+msgid "Restart now"
+msgstr "İndi Yenidən Başlat"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
+msgid "Restart later"
+msgstr "Daha sonra yenidən başlat"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
+msgid "Error while restarting the system"
+msgstr "Sistemin yenidın başladılmazı zamanı xəta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
+msgid "Failed to restart the system"
+msgstr "Sistem yenidən başladıla bilmədi"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
+msgid "Error while shutting down the network"
+msgstr "Şəbəkə söndürülən zaman xəta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+msgid "Failed to shutdown network"
+msgstr "Şəbəkə söndürülə bilmədi"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Sistem təkmilləşdirilir"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
+msgid ""
+"<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
+"\n"
+"For security reasons, the networking is now disabled."
+msgstr "<b>Tails ötürücün təkmilləşdirilməkdədir...</b>\n\nTəhlükəsizlik səbəbləri ilə şəbəkə hazırda söndürülmüşdür."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
+msgid ""
+"<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
+" needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
+" instructions at "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+msgstr "<b>Təkmilləşmənin quraşdırılması zamanı xəta.</b>\\n\\nSənin Tails ötürücün təmir olunmalıdir, amma ola bilsin ki, yenidən başlaya bilməsin.\\n\\nLütfən, fayldakı qaydalara riayət et:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
+msgid "Error while installing the upgrade"
+msgstr "Təkmilləşmənin quraşdırılmasında xəta"More information about the tor-commits mailing list