[tor-commits] [translation/tails-iuk] Update translations for tails-iuk

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 28 09:15:55 UTC 2014


commit 6f8257c6ae593e11ca7e49679bbac0177facc5a1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 28 09:15:53 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk
---
 az.po |   32 ++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/az.po b/az.po
index 5f37edb..f536aa6 100644
--- a/az.po
+++ b/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-02 09:42+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-28 08:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-28 09:00+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -163,15 +163,15 @@ msgstr "Təkmilləşmənin yüklənməsi zamanı xəta"
 msgid ""
 "Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
 "did not complain. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr " '%{output_file}s' çıxış faylı olmamasına baxmayaraq tails-iuk-nişanlanmış-faylı-əldə-et şikayət etmədi. Lütfən, problem haqqında xəbər ver."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
 msgid "Error while creating temporary downloading directory"
-msgstr ""
+msgstr "Müvəqqəti yükləmə kateqoriyası yaradılan zaman xəta"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
 msgid "Failed to create temporary download directory"
-msgstr ""
+msgstr "Müvəqqəti yükləmə kateqoriyası yaradıla bilmədi"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
 msgid ""
@@ -181,46 +181,46 @@ msgid ""
 "You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
 "\n"
 "Do you want to restart now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Sənin Tails ötürücün müvəffəqiyyətlə təkmilləşdi.</b>\n\nBəzi təhlükəsizlik xüsusiyyətləri müvəqqəti olaraq dayandırılmışdı.\nƏn qısa zamanda Tails-i yeni versiya ilə yenidən başlatmalısan.\n\nİndi başlatmaq istəyirsən?"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
 msgid "Restart Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Tails-i Yenidən Başlat"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
 msgid "Restart now"
-msgstr ""
+msgstr "İndi Yenidən Başlat"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
 msgid "Restart later"
-msgstr ""
+msgstr "Daha sonra yenidən başlat"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
 msgid "Error while restarting the system"
-msgstr ""
+msgstr "Sistemin yenidın başladılmazı zamanı xəta"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
 msgid "Failed to restart the system"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem yenidən başladıla bilmədi"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
 msgid "Error while shutting down the network"
-msgstr ""
+msgstr "Şəbəkə söndürülən zaman xəta"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
 msgid "Failed to shutdown network"
-msgstr ""
+msgstr "Şəbəkə söndürülə bilmədi"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
 msgid "Upgrading the system"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem təkmilləşdirilir"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
 msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the networking is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tails ötürücün təkmilləşdirilməkdədir...</b>\n\nTəhlükəsizlik səbəbləri ilə şəbəkə hazırda söndürülmüşdür."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
 msgid ""
@@ -228,8 +228,8 @@ msgid ""
 " needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
 " instructions at "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Təkmilləşmənin quraşdırılması zamanı xəta.</b>\\n\\nSənin Tails ötürücün təmir olunmalıdir, amma ola bilsin ki, yenidən başlaya bilməsin.\\n\\nLütfən, fayldakı qaydalara riayət et:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
 msgid "Error while installing the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Təkmilləşmənin quraşdırılmasında xəta"More information about the tor-commits mailing list