[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 28 09:15:27 UTC 2014


commit df6538ba5044cefd49e452b5ed1db953a8e392b3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sun Dec 28 09:15:25 2014 +0000

  Update translations for torbirdy
---
 az/torbirdy.properties |  28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/az/torbirdy.properties b/az/torbirdy.properties
index b999de2..13747a7 100644
--- a/az/torbirdy.properties
+++ b/az/torbirdy.properties
@@ -1,19 +1,19 @@
-# torbirdy.name=TorBirdy
+torbirdy.name=TorBirdy
 
-# torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Enabled:  Tor
-# torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Enabled:  JonDo
-# torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Enabled:  Custom Proxy
-# torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Enabled:  Transparent Torification
-# torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Enabled:  Whonix
-# torbirdy.disabled=TorBirdy:  Disabled!
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Aktivləşdirdi: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Aktivləşdirdi: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Aktivləşdirdi: Mövcud Proksi
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Aktivləşdirdi: Şəffaf Torifikasiya
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Aktivləşdirdi: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Söndürüldü!
 
-# torbirdy.email.prompt=TorBirdy has disabled Thunderbird's auto-configuration wizard to protect your anonymity.\n\nThe recommended security settings for %S have been set.\n\nYou can now configure the other account settings manually.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy sənin anonimliyini qorumaq üçün Thunderbird-in avto-konfiqurasiya vizardını dayandırdı.\n\n%S üçün tpvsiyyə edilən təhlükəsizlik parametrləri quraşdırılmışdır.\n\nİndi digər hesab parametrlərini manual olaraq konfiqurasiya edə bilərsən.
 
-# torbirdy.email.advanced=Please note that changing the advanced settings of TorBirdy is NOT recommended.\n\nYou should only continue if you are sure of what you are doing.
-# torbirdy.email.advanced.nextwarning=Show this warning next time
-# torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Advanced Settings
+torbirdy.email.advanced=Lütfən, nəzərdə saxla ki, TorBirdy-nin ətraflı parametrlərini dəyişmək tövsiyyə EDİLMİR.\n\nYalnız nə etdiyinə əmin olduğun halda dəyişiklik etməlisən.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Bu xəbərdarlığı gələn dəfə göstər
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Ətraflı Parametrlər
 
-# torbirdy.restart=You must restart Thunderbird for the time zone preference to take effect.
+torbirdy.restart=Effekt almaq üçün Thunderbird-ü zaman göstəricilərinə görə yenidən başlatmalısan.
 
-# torbirdy.firstrun=You are now running TorBirdy.\n\nTo help protect your anonymity, TorBirdy will enforce the Thunderbird settings it has set, preventing them from being changed by you or by any add-on. There are some settings that can be changed and those are accessed through TorBirdy's preferences dialog. When TorBirdy is uninstalled or disabled, all settings that it changes are reset to their default values (the values prior to TorBirdy's install).\n\nIf you are a new user, it is recommended that you read through the TorBirdy website to understand what we are trying to accomplish with TorBirdy for our users.
-# torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy
+torbirdy.firstrun=Hazırda TorBirdy-ni işlədirsən.\n\nSənin təhlükəsizliyini qorumaq üçün TorBirdy Thunderbird-ün parametrlərinin sən və ya digər proqramlar tərəfindən dəyişdirilməsini qadağa edəcəkdir. Bəzi dəyişdirilə bilən parametrlər TorBirdy-nin göstəricilər dialoqunda təqdim edilmişdir. TorBirdy ləğv edildiyi zaman bütün parametrlər ilkin vəziyyətə qaytarilacaqdır (TorBordy-dən əvvəlki vəziyyətə).\n\nYeni istifadəçisənsə, TorBirdy-nin veb səhifəsinə keçib bizim istifadəçilər üçün nə etmək istədiyimizlə yaxından yanış ol.
+torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdyMore information about the tor-commits mailing list