[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 20:15:20 UTC 2014


commit aaa6ff06c8d04bb54bc29ffbd15c30ea0fb62011
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 20:15:18 2014 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 az/az.po |   88 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 44 insertions(+), 44 deletions(-)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
index 0437a74..a7f1dcf 100644
--- a/az/az.po
+++ b/az/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-01 18:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-27 19:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-27 20:14+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -275,81 +275,81 @@ msgstr "Davamlı Arxiv"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:161
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı Arxiv (0 MB)"
 
 #: ../liveusb/gui.py:667 ../liveusb/gui.py:696
 msgid "Please confirm your device selection"
-msgstr ""
+msgstr "Lütfən, ötürücü seçimini təsdiqlə"
 
 #: ../liveusb/gui.py:451
 msgid "Refreshing releases..."
-msgstr ""
+msgstr "Buraxılışların yenilənməsi..."
 
 #: ../liveusb/gui.py:456
 msgid "Releases updated!"
-msgstr ""
+msgstr "Buraxılışlar yeniləndi!"
 
 #: ../liveusb/creator.py:966 ../liveusb/creator.py:1293
 #, python-format
 msgid "Removing %(file)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(file)s xaric edilməsi"
 
 #: ../liveusb/creator.py:483
 msgid "Removing existing Live OS"
-msgstr ""
+msgstr "Mövcud Canlı OS-in xaric edilməsi"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1148
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s üçün Master Yükləmə Qeydinin Sıfırlanması"
 
 #: ../liveusb/gui.py:758
 msgid "Select Live ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Canlı ISO seç"
 
 #: ../liveusb/creator.py:184
 msgid "Setting up OLPC boot file..."
-msgstr ""
+msgstr "OLPC yükləmə faylının quraşdırılması..."
 
 #: ../liveusb/creator.py:730
 #, python-format
 msgid ""
 "Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
 "unmounted before starting the installation process."
-msgstr ""
+msgstr "%(device)s nişanlanmış ötürücünün bəzi bölmələri quraşdırılmışdır. Qurşadırılma prosesi başlanmazdan əvvəl onlar geri quraşdırılacaqlar."
 
 #: ../liveusb/creator.py:133
 msgid ""
 "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
-msgstr ""
+msgstr "Mənbə növü ISO MD5 məbləğini dəstəkləmir, ötürür"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1182
 msgid "Synchronizing data on disk..."
-msgstr ""
+msgstr "Diskdəki məlumatın sinxronlaşdırılması..."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:159
 msgid "Target Device"
-msgstr ""
+msgstr "Nişanlanmış Ötürücü"
 
 #: ../liveusb/gui.py:761
 msgid ""
 "The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
 "another file."
-msgstr ""
+msgstr "Seçilmiş fayl oxunmur. Lütfən, onun icazələrini düzəlt, ya da başqa fayl seç."
 
 #: ../liveusb/creator.py:345
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
 "A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sərəncamın yerinə yetirilməsində problemlər var idi: `%(command)s`.\nProblem haqqında daha ətraflı məlumata '%(filename)s' faylında baxa bilərsən."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:151
 msgid ""
 "This button allows you to browse for an existing Live system ISO that you "
 "have previously downloaded.  If you do not select one, a release will be "
 "downloaded for you automatically."
-msgstr ""
+msgstr "Bu düymə bir qədər əvvəl yüklədiyin mövcud Canlı ISO sisteminin araşdırılmasına icazə verir. Heç birini seçməsən, buraxılış sənin üçün avtomatik yüklənəcəkdir."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:164
 msgid ""
@@ -357,132 +357,132 @@ msgid ""
 "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected),  "
 "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and "
 "installing the bootloader."
-msgstr ""
+msgstr "Bu düymə avtomatik olaraq CanlıUSB-i başladacaq. Bu istəyə bağlı olan buraxılışın yüklənməsinə (əgər mövcud olan seçilməmişsə), ISO-nun USB-ə keçirilməsinə, davamlı sahənin yaradılmasına və yükləyicinin quraşdırılmasına səbəb olur."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:158
 msgid ""
 "This is the USB stick that you want to install your Live system on.  This "
 "device must be formatted with the FAT filesystem."
-msgstr ""
+msgstr "Canlı sistemini quraşdırmaq istədiyin USB budur. Bu ötürücü FAT fayl sistemi vasitəsilə formatlanmalıdır."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:163
 msgid ""
 "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
 "creation process you are"
-msgstr ""
+msgstr "Bu inkişaf zolağı CanlıUSB yaradılış prosesinin hansı mərhələsində olduğunu izləməyə kömək olacaq"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:162
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
-msgstr ""
+msgstr "Bu bütün mesajların yönləndirildiyi status əmridir."
 
 #: ../liveusb/creator.py:922
 msgid "Trying to continue anyway."
-msgstr ""
+msgstr "Heç nəyə baxmayaraq davam etməyə cəhd edilir."
 
 #: ../liveusb/creator.py:954
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Səs səviyyəsinin dəyişilməsi uğursuzdur: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:492 ../liveusb/creator.py:503
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(file)s chmod uÄŸursuzdur: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:469
 #, python-format
 msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(infile)s faylının %(outfile)s faylına köçürülməsi alınmadı: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:402
 msgid "Unable to find any USB drive"
-msgstr ""
+msgstr "Hər hansı USB ötürücü tapılmır"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1236
 msgid "Unable to find any supported device"
-msgstr ""
+msgstr "Hər hansı dəstək ötürücüsü tapılmır"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1079
 msgid "Unable to find partition"
-msgstr ""
+msgstr "Hər hansı bölmə tapılmır"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1316
 msgid ""
 "Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
-msgstr ""
+msgstr "Win32_LogicalDisk əldə edilə bilmir; win32com sorğusu heç bir nəticə vermədi"
 
 #: ../liveusb/gui.py:660
 msgid "Unable to mount device"
-msgstr ""
+msgstr "Ötürücünün quraşdırılması alınmır"
 
 #: ../liveusb/creator.py:804
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ötürücünün quraşdırılması alınmır: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:508
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Əvvəlki CanlıOS-dən kataloqin çıxarılması alınmır: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:496
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Əvvəlki CanlıOS-dan faylın çıxarılması alınmır: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:1151
 msgid ""
 "Unable to reset MBR.  You may not have the `syslinux` package installed."
-msgstr ""
+msgstr "MBR-ın sıfırlanması alınmır. Ola bilsin ki sən `syslinux` paketini quraşdırmamısan."
 
 #: ../liveusb/gui.py:767
 msgid ""
 "Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
-msgstr ""
+msgstr "Seçilmiş faylın istifadəsi alınmır. ISO-nu əsas yaddaşa köçürsən (məs., C:\\) daha çox şansın olar."
 
 #: ../liveusb/creator.py:711
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
-msgstr ""
+msgstr "%(device)s üzərinə yazılma alınmadı, ötürülür."
 
 #: ../liveusb/creator.py:390
 msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
-msgstr ""
+msgstr "Tanınmayan ISO, məbləğin yoxlanışı ötürülür"
 
 #: ../liveusb/creator.py:800
 #, python-format
 msgid "Unknown dbus exception while trying to mount device: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Ötürücünün quraşdırılmasına cəhd göstərildiyi bir vaxtda bilinməyən dbus kənara çıxması: %(message)s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:779 ../liveusb/creator.py:933
 msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
-msgstr ""
+msgstr "Bilinməyən fayl sistemi. Cihazının yenidən formatlanmağa ehtiyacı ola bilər."
 
 #: ../liveusb/gui.py:84
 #, python-format
 msgid "Unknown release: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Bilinməyən buraxılış: %s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:841
 #, python-format
 msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%(udi)s'-nin '%(device)s' üzərində geri quraşdırılması"
 
 #: ../liveusb/creator.py:837
 #, python-format
 msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%(device)s' üzərində quraşdırılmış fayl sisteminin geri quraşdırılması"
 
 #: ../liveusb/creator.py:919
 #, python-format
 msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Dəstəklənməyən '%(device)s' ötürücüsü, problemi mütləq bölüş."
 
 #: ../liveusb/creator.py:784 ../liveusb/creator.py:936
 #, python-format
 msgid "Unsupported filesystem: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s"
 
 #: ../liveusb/creator.py:782
 #, python-formatMore information about the tor-commits mailing list