[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 19:45:19 UTC 2014


commit 9c6a5c37d2bdf350ac01faa2d7ff0779cf541dd6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 19:45:17 2014 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 az/az.po |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
index ad58ed7..0437a74 100644
--- a/az/az.po
+++ b/az/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-01 18:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-27 18:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-27 19:45+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -238,40 +238,40 @@ msgstr "USB açarının FAT fayl sistemi ilə daxil edildiyindən və formatland
 #: ../liveusb/creator.py:849
 #, python-format
 msgid "Mount %s exists after unmounting"
-msgstr ""
+msgstr "%s-in quraşdırılması quraşdırılmanın olmamasından sonra mövcud olur"
 
 #: ../liveusb/gui.py:557
 #, python-format
 msgid "No free space on device %(device)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(device)s ötürücüsündə boş yer yoxdur"
 
 #: ../liveusb/creator.py:816
 msgid "No mount points found"
-msgstr ""
+msgstr "Quraşdırılan nöqtələr tapılmadı"
 
 #: ../liveusb/creator.py:401
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough free space on device.\n"
 "%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
-msgstr ""
+msgstr "Ötürücüdə kifayət qədər boş yer yoxdur.\n%dMD ISO + %dMB sahə > %dMB boş yer"
 
 #: ../liveusb/gui.py:538
 msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
-msgstr ""
+msgstr "FAT16 bölməsi; Sahə ölçüsü limiti 2G"
 
 #: ../liveusb/gui.py:534
 msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
-msgstr ""
+msgstr "FAT32 bölməsi; Sahə ölçüsü limiti 4G"
 
 #: ../liveusb/creator.py:228 ../liveusb/creator.py:856
 #, python-format
 msgid "Partitioning device %(device)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(device)s bölmə ötürücüsü"
 
 #: ../liveusb/gui.py:605
 msgid "Persistent Storage"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı Arxiv"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:161
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"More information about the tor-commits mailing list