[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 15:45:44 UTC 2014


commit 4495670abdd41b77ee37745bbf593c8ee5fcc37b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 15:45:42 2014 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 az/aboutTor.dtd |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/az/aboutTor.dtd b/az/aboutTor.dtd
index 68f2e5d..27759ae 100644
--- a/az/aboutTor.dtd
+++ b/az/aboutTor.dtd
@@ -16,8 +16,8 @@
 <!ENTITY aboutTor.success2.label "Bu brauzer Tor istifadəsi üçün konfiqurasiya edilib.">
 <!ENTITY aboutTor.success3.label "İndi sən anonim olaraq internetdə gəzişə bilərsən.">
 <!ENTITY aboutTor.failure.label "Nə isə səhv oldu :/">
-<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor is not working in this browser.">
-<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "For assistance, please contact ">
+<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor bu brauzerdə işləmir.">
+<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "Köməyə ehtiyac varsa, əlaqə saxla">
 <!ENTITY aboutTor.failure3Link "help at rt.torproject.org">
 <!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
 
@@ -27,22 +27,22 @@
 <!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
 
 <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Əlavə məlumat:">
-<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Country & IP Address:">
-<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit Node:">
-<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "This server does not log any information about visitors.">
-<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "What Next?">
-<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor is NOT all you need to browse anonymously! You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe.">
-<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Ölkə və IP Ünvan:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Çıxış Nöqtəsi:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Bu server ziyarətçilər haqqında heç bir məlumatı yadda saxlamır.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Bəs Sonra?">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Anonim giriş etmək üçün təkcə Tor kifayət deyil! Girişlərinin təhlükəsizliyinə əmin olmaq üçün bir sıra internet istifadə vərdişlərini də dəyişməlisən.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Anonim Qalmaq Üçün Bəzi Məsləhətlər »">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "There are many ways you can help make the Tor Network faster and stronger:">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Sən Kömək Edə Bilərsən!">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Tor Şəbəkəsinin daha sürətli və güclü olmasını təmin etmək üçün bir sıra yollar var:">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Tor Keçid Düyününü İşlət »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Xidmətlətinə Könüllülük Et »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Donorluq Et »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
 
-<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy.">
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "Tor Layihə US 501(c)(3) onlayn anonimlik və məxfiliyi araşdıran, inkişaf etdirən və öyrənir, həmçinin qeyri-mənfəət əsaslıdır.">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Tor layihəsi haqqında daha çox öyrənin » ">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">More information about the tor-commits mailing list