[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 15:15:44 UTC 2014


commit 337fed1ae6e71866c50c8befe6dde4c517f2c30b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 15:15:42 2014 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 az/aboutTor.dtd |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/az/aboutTor.dtd b/az/aboutTor.dtd
index 99c4895..68f2e5d 100644
--- a/az/aboutTor.dtd
+++ b/az/aboutTor.dtd
@@ -8,13 +8,13 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "HƏRHALDA, bu brauzer köhnəlib.">
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "HƏMÇİNİN, bu brauzer köhnəlib.">
-<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Download Tor Browser Bundle Update.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Soğanı kliklə və Tor Brauzer Bağlama Yeniliklərini Yüklə seçimini et.">
 
-<!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor Network Settings">
+<!ENTITY aboutTor.check.label "Tor Şəbəkə Parametrlərini Yoxla">
 
 <!ENTITY aboutTor.success.label "Təbriklər!!!">
-<!ENTITY aboutTor.success2.label "This browser is configured to use Tor.">
-<!ENTITY aboutTor.success3.label "You are now free to browse the Internet anonymously.">
+<!ENTITY aboutTor.success2.label "Bu brauzer Tor istifadəsi üçün konfiqurasiya edilib.">
+<!ENTITY aboutTor.success3.label "İndi sən anonim olaraq internetdə gəzişə bilərsən.">
 <!ENTITY aboutTor.failure.label "Nə isə səhv oldu :/">
 <!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor is not working in this browser.">
 <!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "For assistance, please contact ">More information about the tor-commits mailing list