[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 15:15:38 UTC 2014


commit dd38a81a89fd73e6f8d7dffe911a3ebff656e967
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 15:15:36 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 az/network-settings.dtd |   63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/az/network-settings.dtd b/az/network-settings.dtd
new file mode 100644
index 0000000..356db72
--- /dev/null
+++ b/az/network-settings.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor şəbəkə paramertləri">
+
+<!-- For "first run" wizard: -->
+
+<!ENTITY torsettings.prompt "Tor şəbəkəsinə qoşulmaq üçün, kompüterin intrenet bağlantısı haqqında bəzi məlumatları verməlisiniz.">
+
+<!ENTITY torSettings.yes "Bəli">
+<!ENTITY torSettings.no "Xeyr">
+
+<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Aşağıdakılardan hansı sizin vəziyyətinizi tam təsvir edir?">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Bu kompüterin internet şəbəkəsi senzorlu vəya proksilidir.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Mən proksi və ya körpü quraşdırmalıyam.">
+<!ENTITY torSettings.configure "Quraşdır">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Mən birbaşa Tor şəbəkəsinə qoşulmaq istəyirəm.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Bu əksər hallarda işləyir.">
+<!ENTITY torSettings.connect "QoÅŸul">
+
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Bu kompüterin İnernetə qoşulmaq üçün proksiyə ehtiyacı var?">
+<!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Əgər siz bu suala nə cavab verəcəyinizə əmin deyilsinizsə, proksinin necə konfiqurasiya edildiyini öyrənmək üçün başqa bir brauzerin parametrlərinə nəzər salın ">
+<!ENTITY torSettings.enterProxy "Proksy parametrlərini daxil edin">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Sizin internet provayderiniz(İSP) Tor şəbəkəsinə hər-hansı qadağa qoyub?">
+<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "ƏgÉ™r bu saula nÉ™ cavab verÉ™cÉ™yinizi bilirsinizsÉ™ Xeyr seçin.No. 
+Əgər bəli seçsəniz, sizdən Tor körpüsü quraşdırmağınız tələb olunacaq,hansı ki bunlar qeydə alınmamış, qarşısının alınması daha çətin olan vasitələrdir.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Siz təmin olunmuş körpü dəstindən istifadə edə, və ya özünüz şəxsi körpü dəsti daxil edə bilərsiz.">
+
+<!-- Other: -->
+
+<!ENTITY torsettings.startingTor "Torun açılması üçün gözləyin...">
+<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor`u yenidən başlat">
+
+<!ENTITY torsettings.optional "Əlavə">
+
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Bu kompüte İnternetə qoşulmaq üçün proksi istifadə etməlidir">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Tipi:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Ãœnvan:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "İP ünvanı və ya anakompüterin adı">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.username "İstifadəçi adı:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.password "ÅžifrÉ™:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Bu kompüter yalnız müəyyən portlarla əlaqəyə icazə verən təhlükəsizlik divarindan keçir">
+<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "İczaə verilən portlar:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mənim İnternet provayderim(İSP) Tor şəbəkəsinə qoşulmağı qadağan edir">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Təmin olunmuş köpüdən istifadə et">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Nəqliyyat tipi:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Körpü daxil edin">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Bir və ya daha çox Körpü qoşqusu daxil edin (hər sətirə ancaq bir dənə)">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port">
+
+<!ENTITY torsettings.copyLog "Tor bort jurnalını panoya kopyalayın">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Körpü Keçid Dəstəyi">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "ƏgÉ™r sÉ™n Tor ÅŸÉ™bÉ™kÉ™sinÉ™ qoÅŸula bilmirsÉ™nsÉ™, ola bilsin ki, sÉ™nin Ä°nternet XidmÉ™t Provayderin (Ä°XP) vÉ™ ya digÉ™r agentlik Tor-la É™laqÉ™ni bloklayır.  Çox hallarda sÉ™n bu problemdÉ™n qaçınmaq üçün Tor KörpülÉ™rini istifadÉ™ edÉ™ bilÉ™rsÉ™n. Onların tapılıb bloklanması qat-qat çətin baÅŸa gÉ™lir. ">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Aşağıdakı üç üsuldan birini istifadə etməklə əvvəlcədən konfiqurasiya edilmiş körpü ünvanları dəstini və ya istəyinə uyğun ünvan dəstini istifadə edə bilərsən:">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "BilavasitÉ™ web ilÉ™">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "web brauzer istifadə edərək bu səhifəni ziyarət edin https://bridges.torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Email Avtocavablayıcı Vasitəsilə">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "MÉ™tnindÉ™ 'körpü É™ldÉ™ et' yazaraq bridges at torproject.org ünvanına email göndÉ™r.  Casus vÉ™ ya hücumçunun körpü ünvanlarını aÅŸkarlamasının qarşısını almaq üçün aÅŸağıda sıralanmış email ünvanlardan (üstünlüyÉ™ uyÄŸun sıralanmışdır) bu tÉ™lÉ™bi göndÉ™rmÉ™lisÉ™n:">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, vÉ™ ya https://mail.yahoo.com">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Dəstək Masası Vasitəsilə">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Son çarÉ™ olaraq körpü ünvanlarını help at rt.torproject.org ünvanına mÉ™dÉ™ni tÉ™lÉ™b emaili göndÉ™rmÉ™klÉ™ É™ldÉ™ edÉ™ bilÉ™rsÉ™n.  LütfÉ™n, unutma ki, yazdığın insan hÉ™r bir tÉ™lÉ™bÉ™ ayrı ayrı cavab yazacaq.">More information about the tor-commits mailing list