[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 15:15:34 UTC 2014


commit 2348b27e00901f7adb0264e3e1134169e59f92cc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 15:15:31 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 az/network-settings.dtd |   10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/az/network-settings.dtd b/az/network-settings.dtd
index 5096fe0..356db72 100644
--- a/az/network-settings.dtd
+++ b/az/network-settings.dtd
@@ -53,11 +53,11 @@
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Tor bort jurnalını panoya kopyalayın">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Körpü Keçid Dəstəyi">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "ƏgÉ™r sÉ™n Tor ÅŸÉ™bÉ™kÉ™sinÉ™ qoÅŸula bilmirsÉ™nsÉ™, ola bilsin ki, sÉ™nin Ä°nternet XidmÉ™t Provayderin (Ä°XP) vÉ™ ya digÉ™r agentlik Tor-la É™laqÉ™ni bloklayır.  Çox hallarda sÉ™n bu problemdÉ™n qaçınmaq üçün Tor KörpülÉ™rini istifadÉ™ edÉ™ bilÉ™rsÉ™n. Onların tapılıb bloklanması qat-qat çətin baÅŸa gÉ™lir. ">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Aşağıdakı üç üsuldan birini istifadə etməklə əvvəlcədən konfiqurasiya edilmiş körpü ünvanları dəstini və ya istəyinə uyğun ünvan dəstini istifadə edə bilərsən:">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "BilavasitÉ™ web ilÉ™">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "web brauzer istifadə edərək bu səhifəni ziyarət edin https://bridges.torproject.org">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Through the Email Autoresponder">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges at torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.  However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Email Avtocavablayıcı Vasitəsilə">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "MÉ™tnindÉ™ 'körpü É™ldÉ™ et' yazaraq bridges at torproject.org ünvanına email göndÉ™r.  Casus vÉ™ ya hücumçunun körpü ünvanlarını aÅŸkarlamasının qarşısını almaq üçün aÅŸağıda sıralanmış email ünvanlardan (üstünlüyÉ™ uyÄŸun sıralanmışdır) bu tÉ™lÉ™bi göndÉ™rmÉ™lisÉ™n:">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, vÉ™ ya https://mail.yahoo.com">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Through the Help Desk">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "As a last resort, you can request bridge addresses by sending a polite email message to help at rt.torproject.org.  Please note that a person will need to respond to each request.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Dəstək Masası Vasitəsilə">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Son çarÉ™ olaraq körpü ünvanlarını help at rt.torproject.org ünvanına mÉ™dÉ™ni tÉ™lÉ™b emaili göndÉ™rmÉ™klÉ™ É™ldÉ™ edÉ™ bilÉ™rsÉ™n.  LütfÉ™n, unutma ki, yazdığın insan hÉ™r bir tÉ™lÉ™bÉ™ ayrı ayrı cavab yazacaq.">More information about the tor-commits mailing list