[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 13:15:41 UTC 2014


commit 835adb7ce83de4c9f3a5ec34609ee85eb83ccef3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 13:15:39 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 az/network-settings.dtd |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/az/network-settings.dtd b/az/network-settings.dtd
index 5eb2e54..5096fe0 100644
--- a/az/network-settings.dtd
+++ b/az/network-settings.dtd
@@ -41,7 +41,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
-<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "This computer goes through a firewall that only allows connections to certain ports">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Bu kompüter yalnız müəyyən portlarla əlaqəyə icazə verən təhlükəsizlik divarindan keçir">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "İczaə verilən portlar:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mənim İnternet provayderim(İSP) Tor şəbəkəsinə qoşulmağı qadağan edir">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Təmin olunmuş köpüdən istifadə et">
@@ -51,8 +51,8 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Tor bort jurnalını panoya kopyalayın">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Help">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "If you are unable to connect to the Tor network, it could be that your Internet Service Provider (ISP) or another agency is blocking Tor.  Often, you can work around this problem by using Tor Bridges, which are unlisted relays that are more difficult to block.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Körpü Keçid Dəstəyi">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "ƏgÉ™r sÉ™n Tor ÅŸÉ™bÉ™kÉ™sinÉ™ qoÅŸula bilmirsÉ™nsÉ™, ola bilsin ki, sÉ™nin Ä°nternet XidmÉ™t Provayderin (Ä°XP) vÉ™ ya digÉ™r agentlik Tor-la É™laqÉ™ni bloklayır.  Çox hallarda sÉ™n bu problemdÉ™n qaçınmaq üçün Tor KörpülÉ™rini istifadÉ™ edÉ™ bilÉ™rsÉ™n. Onların tapılıb bloklanması qat-qat çətin baÅŸa gÉ™lir. ">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these three methods:">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "BilavasitÉ™ web ilÉ™">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "web brauzer istifadə edərək bu səhifəni ziyarət edin https://bridges.torproject.org">More information about the tor-commits mailing list