[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 21 16:15:59 UTC 2014


commit 8878015ba64595545f03bafa497cb23d575b319d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 21 16:15:57 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 az/torbutton.dtd |   16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/az/torbutton.dtd b/az/torbutton.dtd
index 248517c..ace64b4 100644
--- a/az/torbutton.dtd
+++ b/az/torbutton.dtd
@@ -44,7 +44,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.openTorWindow.key "d">
 <!ENTITY torbutton.button.label "Tordüyməsi">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Tordüyməsini başlatmaq üçün klikləyin">
-<!ENTITY torbutton.prefs.privacy_security_settings "Privacy and Security Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.privacy_security_settings "Şəxsilik və Təhlükəsizlik seçimləri">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_thread "Tor işləyəndə oxunanları qadağan et (çox əhəmiyyətli)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_thwrite "Tor işləyəndə yazılanları qadağan et (məsləhətdi)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_nthread "Tor olmayanda oxunanları qadağan et ( istəkdən asılıdır)">
@@ -144,14 +144,14 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.engine5 "duckduckgo.com">
 <!ENTITY torbutton.prefs.fix_google_srch "Google axtarış qutusunun Strip platformu və qapalı dil sorğusu">
 <!ENTITY torbutton.prefs.transparentTor "Transparent Torification (Requires custom transproxy or Tor router)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.priv_caption "Privacy Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.priv_caption "Şəxsilik seçimləri">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_disk "Don't record browsing history or website data (enables Private Browsing Mode)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_plugins "Disable browser plugins (such as Flash)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Security Level">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Low (default)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Medium-Low">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-High">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "High">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Custom Values">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Təhlükəsizlik səviyyəsi">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Zəif(cari)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Orta-Aşağı">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Orta-yüksək">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Yuksək">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Manual dəyərlər">More information about the tor-commits mailing list