[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 21 16:15:20 UTC 2014


commit 2ba9835d3de92ac72d7326e95dfbc60853c0c2a8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 21 16:15:18 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 az/https-everywhere.properties |    8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)

diff --git a/az/https-everywhere.properties b/az/https-everywhere.properties
new file mode 100644
index 0000000..73dfb48
--- /dev/null
+++ b/az/https-everywhere.properties
@@ -0,0 +1,8 @@
+https-everywhere.menu.globalEnable = HTTPS Everywhere aktivləşdir
+https-everywhere.menu.globalDisable = HTTPS Everywhere söndür
+https-everywhere.menu.enableDisable = Aktivləşdirmə/söndürmə qanunları
+https-everywhere.menu.noRules = (Bu səhifə üçün heç bir qanun yoxdur)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (Bu səhifə üçün qanunlar naməlumdur)
+https-everywhere.toolbar.hint = Həryerdə HTTPS artıq aktivdir. Siz ünvan cubuğundakı simvoldan istifadə edərək səhifələr arasında keçid edə bilərsiz.
+https-everywhere.migration.notification0 = Mühüm düzəlişlər üçün bu yeniləmə sizin HTTPS Everywhere qanununu cari dəyərlərinə sıfırlayacaq.
+https-everywhere.menu.ruleset-tests = HTTPS Everywhere Ruleset Tests -ini baÅŸlatMore information about the tor-commits mailing list