[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 21 16:15:15 UTC 2014


commit 5630b14cb9e56ec5f1ebb0753218b51260f57ffe
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sun Dec 21 16:15:13 2014 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 az/https-everywhere.dtd    |  4 ++--
 az/https-everywhere.properties |  10 +++++-----
 2 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/az/https-everywhere.dtd b/az/https-everywhere.dtd
index a9a2cba..baa5b0e 100644
--- a/az/https-everywhere.dtd
+++ b/az/https-everywhere.dtd
@@ -12,8 +12,8 @@
 
 <!ENTITY https-everywhere.menu.about "About HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL Observatory Preferences">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Enable HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Disable HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable " HTTPS -ni hər yerdə aktivləşdir">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "HTTPS -ni həryerdə söndür">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Show Counter">
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.title "HTTPS Everywhere Preferences">
diff --git a/az/https-everywhere.properties b/az/https-everywhere.properties
index a2ffd45..73dfb48 100644
--- a/az/https-everywhere.properties
+++ b/az/https-everywhere.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
-https-everywhere.menu.globalEnable = HTTPS -ni hər yerdə aktivləşdir
-https-everywhere.menu.globalDisable = HTTPS -ni həryerdə söndür
+https-everywhere.menu.globalEnable = HTTPS Everywhere aktivləşdir
+https-everywhere.menu.globalDisable = HTTPS Everywhere söndür
 https-everywhere.menu.enableDisable = Aktivləşdirmə/söndürmə qanunları
 https-everywhere.menu.noRules = (Bu səhifə üçün heç bir qanun yoxdur)
 https-everywhere.menu.unknownRules = (Bu səhifə üçün qanunlar naməlumdur)
-https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere is now active. You can toggle it on a site-by-site basis by clicking the icon in the address bar.
-https-everywhere.migration.notification0 = In order to implement a crucial fix, this update resets your HTTPS Everywhere rule preferences to their default values.
-https-everywhere.menu.ruleset-tests = Run HTTPS Everywhere Ruleset Tests
+https-everywhere.toolbar.hint = Həryerdə HTTPS artıq aktivdir. Siz ünvan cubuğundakı simvoldan istifadə edərək səhifələr arasında keçid edə bilərsiz.
+https-everywhere.migration.notification0 = Mühüm düzəlişlər üçün bu yeniləmə sizin HTTPS Everywhere qanununu cari dəyərlərinə sıfırlayacaq.
+https-everywhere.menu.ruleset-tests = HTTPS Everywhere Ruleset Tests -ini baÅŸlatMore information about the tor-commits mailing list