[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Dec 17 11:15:46 UTC 2014


commit 51b826fe7cd9494eeebfdd851909d33334125bde
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Dec 17 11:15:44 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 mr/torbutton.properties |   22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/mr/torbutton.properties b/mr/torbutton.properties
index aea5aff..ec8e723 100644
--- a/mr/torbutton.properties
+++ b/mr/torbutton.properties
@@ -21,13 +21,13 @@ torbutton.popup.test.auto_failed = स्वयंचलित टॉर प्
 torbutton.prefs.recommended = (शिफारस केलेले)
 torbutton.prefs.optional = (ऐच्छिक)
 torbutton.prefs.crucial = (महत्त्वाचे)
-torbutton.popup.external.title = Download an external file type?
-torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
-torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
-torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
-torbutton.popup.launch = Download file
+torbutton.popup.external.title = बाह्य फाइल प्रकार डाउनलोड करायचा का?
+torbutton.popup.external.app = टॉर ब्राउझर ही फाइल दाखवू शकत नाही. तिला दुसर्‍या अ‍ॅप्लिकेशन द्वारे उघडावे लागेल.\n\n
+torbutton.popup.external.note = काही फाइल प्रकारांमुळे टॉर न वापरतासुद्धा अ‍ॅप्लिकेशन्स महाजालाशी थेट जोडले जाऊ शकतात.\n\n
+torbutton.popup.external.suggest = सुरक्षिततेसाठी, डाउनलोड केलेल्या फाइली तुम्ही ऑफलाइन असतानाच उघडल्या पाहिजेत, किंवा टेल्स / Tails सारखी एखादी टॉर लाइव्ह सीडी / Tor Live CD वापरली पाहिजे.\n
+torbutton.popup.launch = फाइल डाउनलोड करा
 torbutton.popup.cancel = रद्द करा
-torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
+torbutton.popup.dontask = ह्यापुढे नेहमी फाइली आपोआप डाउनलोड करा
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = टॉर प्रॉक्सी चाचणी : स्थानिक HTTP प्रॉक्सी असाध्य आहे. पॉलिपो व्यवस्थित चालू आहे का?
 torbutton.popup.captcha.title = Google Captcha टाळायचे का?
 torbutton.popup.captcha.ask = Torbuttonला Google Captcha आढळला. ह्या क्वेरीला दुसर्‍या शोधयंत्राकडे पुनर्निर्देशित केलेले तुम्हाला आवडेल का?
@@ -48,10 +48,10 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = Plugins such as Flash can harm your privacy an
 torbutton.popup.never_ask_again = मला पुन्हा विचारू नका
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to extract HTML5 canvas image data, which may be used to uniquely identify your computer.\n\nShould Tor Browser allow this website to extract HTML5 canvas image data?
-canvas.notNow=Not Now
-canvas.notNowAccessKey=N
-canvas.allow=Allow in the future
+canvas.siteprompt=हे संकेतस्थळ (%S) HTML5 कॅन्व्हास इमेज डेटा स्वतःकडे साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचा वापर तुमच्या संगणकाची थेट ओळख पटवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.\n\nटॉर ब्राउझरने ह्या संकेतस्थळाला HTML5 कॅन्व्हास इमेज डेटा स्वतःकडे साठवून ठेवण्याची परवानगी द्यावी का? 
+canvas.notNow=सध्या नको
+canvas.notNowAccessKey=नाही
+canvas.allow=भविष्यात परवानगी द्या
 canvas.allowAccessKey=A
-canvas.never=Never for this site (recommended)
+canvas.never=ह्या संकेतस्थळासाठी कधीच नाही (पसंती सुचवलेली)
 canvas.neverAccessKey=eMore information about the tor-commits mailing list