[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Dec 11 15:15:53 UTC 2014


commit 04495aaa41b7dca94c63decbc208c1a5c171d4bd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Dec 11 15:15:51 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 tr/network-settings.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/tr/network-settings.dtd b/tr/network-settings.dtd
index ab4905c..802e83c 100644
--- a/tr/network-settings.dtd
+++ b/tr/network-settings.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 <!ENTITY torSettings.no "Hayır">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Aşağıdakilerden hangisi durumunuzu en iyi açıklıyor?">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Bu bilgisayarın internet bağlantısı sansürlü veya vekil sunucu arkasında.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Bu bilgisayarın İnternet bağlantısı sansürlü veya vekil sunucu arkasında.">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Köprü veya vekil sunucu ayarlarını yapılandırmam gerekli.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Yapılandır">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Doğrudan Tor ağına bağlanmak istiyorum">More information about the tor-commits mailing list