[tor-commits] [translation/tails-iuk] Update translations for tails-iuk

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Dec 10 12:15:56 UTC 2014


commit 2ee3dbb8da0e33d0350d562e629947bce66bdc1d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Dec 10 12:15:54 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk
---
 bg.po |   29 +++++++++++++++--------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/bg.po b/bg.po
index 6142caf..d650566 100644
--- a/bg.po
+++ b/bg.po
@@ -3,14 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# arsamaic <aramaicbg at gmail.com>, 2014
 # pl71, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-18 21:27-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-19 09:58+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 09:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-10 12:14+0000\n"
+"Last-Translator: arsamaic <aramaicbg at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,11 +22,11 @@ msgstr ""
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
 msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
-msgstr ""
+msgstr "За информация по отстраняване на грешки, погледнете в /home/amnesia/.xsession-errors"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
 msgid "Error while checking for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при проверка на обновленията"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
 msgid ""
@@ -34,40 +35,40 @@ msgid ""
 "Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
 "\n"
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Проверка за обновления на нашия уебсайт неуспешна. </b>\nПроверете връзката си към мрежата, и рестартирайте Tails за да провери за обновления.\nАко проблема не е разрешен, отидете на file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
-msgstr ""
+msgstr "за тази версия няма автоматично обновление на нашата страница"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
 msgid "your device was not created using Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Вашето устройство не е създадено чрез Tails Installer"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
-msgstr ""
+msgstr "Tails беше стартиран от DVD или от устройство в режим четене."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
-msgstr ""
+msgstr "Няма достатъчно място на системния партишън на Tails."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
 msgid "not enough memory is available on this system"
-msgstr ""
+msgstr "Системата няма достатъчно памет"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
 #, perl-brace-format
 msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
-msgstr ""
+msgstr "Няма обяснение за причината '%{reason}s'."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
 msgid "The system is up-to-date"
-msgstr ""
+msgstr "Системата е актуализирана"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
 msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
-msgstr ""
+msgstr "Версията на Tails е остаряла и може да има проблеми със сигурността"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
 #, perl-brace-formatMore information about the tor-commits mailing list