[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Dec 10 12:15:25 UTC 2014


commit 91edb07f44ce00a0e82141f6ee9c71f594fb9bcc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Dec 10 12:15:24 2014 +0000

  Update translations for torbirdy
---
 bg/torbirdy.properties |  22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/bg/torbirdy.properties b/bg/torbirdy.properties
index 837432f..e6dc5e8 100644
--- a/bg/torbirdy.properties
+++ b/bg/torbirdy.properties
@@ -1,19 +1,19 @@
 torbirdy.name=TorBirdy
 
 torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Включен: Tor
-torbirdy.enabled.jondo=\nTorBirdy Включен: JonDo
-torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Enabled:  Custom Proxy
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Enabled:  Transparent Torification
-torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Enabled:  Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy:  Disabled!
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Включен: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Включен: Персонализиран Proxy
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Включен: ВидимTorification
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Включен: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Изключен!
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy has disabled Thunderbird's auto-configuration wizard to protect your anonymity.\n\nThe recommended security settings for %S have been set.\n\nYou can now configure the other account settings manually.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy изключи Thunderbird авто-конфигурационния помощник за да запази анонимноста ви.\nПрепоръчителните конфигурации по сигурноста за %S са направени.\nМоже да конфигурирате настройките на другия акаунт ръчно.
 
-torbirdy.email.advanced=Please note that changing the advanced settings of TorBirdy is NOT recommended.\n\nYou should only continue if you are sure of what you are doing.
-torbirdy.email.advanced.nextwarning=Show this warning next time
-torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Advanced Settings
+torbirdy.email.advanced=Обърнете внимание че промяната на настройките за напреднали на TorBirdy НЕ Е препоръчително.\nПродължете единствено ако знаете какво правите.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Покажи това предупреждение следващия път.
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Настройки за напреднали
 
-torbirdy.restart=You must restart Thunderbird for the time zone preference to take effect.
+torbirdy.restart=Рестартирайте Thunderbird за да актуализирате времевата зона.
 
-torbirdy.firstrun=You are now running TorBirdy.\n\nTo help protect your anonymity, TorBirdy will enforce the Thunderbird settings it has set, preventing them from being changed by you or by any add-on. There are some settings that can be changed and those are accessed through TorBirdy's preferences dialog. When TorBirdy is uninstalled or disabled, all settings that it changes are reset to their default values (the values prior to TorBirdy's install).\n\nIf you are a new user, it is recommended that you read through the TorBirdy website to understand what we are trying to accomplish with TorBirdy for our users.
+torbirdy.firstrun=Стартирахте TorBirdy.\n\nЗа безопасност на вашата анонимност, TorBirdy ще наложи свои настройки предотвратявайки нераглементирана намеса от ваша страна или друго приложение. Някои конфигурации могат да бъдат променени през диалоговите настройки на TorBirdy. Ако TorBirdy е деинсталиран или Изключен всички настройки се възстановчват в предишния им вид (преди TorBirdy инсталацията).\n\nАко сте нов потребител, препоръчваме да прегледате уебсайтта на TorBirdy за да вникнете в нашата идея и как ние помагаме на нашите потребители.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdyMore information about the tor-commits mailing list