[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Dec 4 09:17:30 UTC 2014


commit 204f5338b2395e76393b4843fe1efb05c3be54e0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Dec 4 09:17:24 2014 +0000

  Update translations for tails-misc_completed
---
 ca.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 cs.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 da.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 de.po   | 109 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 el.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 en_GB.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 es.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 fa.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 fi.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 fr.po   | 109 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 fr_CA.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 hu.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 it.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 ja.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 lv.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 nb.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 nl.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 pl.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 pt.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 pt_BR.po | 109 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 ru.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 sl_SI.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 sv.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 tails.pot | 105 ++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 tr.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 uk.po   | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 zh_CN.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 zh_TW.po | 109 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 28 files changed, 1319 insertions(+), 1683 deletions(-)

diff --git a/ca.po b/ca.po
index 37e0432..bc428fe 100644
--- a/ca.po
+++ b/ca.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: laia_ <laiaadorio at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,124 +80,124 @@ msgstr "_Gestió de Claus"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "El portapapers no conté dades d'entrada vàlides."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Confiança desconeguda"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Confiança marginal"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Plena confiança"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Confiança fins al final"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID de la Clau"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Empremta digital:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID d'usuari:"
 msgstr[1] "IDs d'usuari:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Cap (no signat)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Sel·lecciona destinataris"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Oculta destinataris"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Oculta els IDs d'usuari de tots els receptors del missatge xifrat. Altrament, qualsevol persona que vegi el missatge xifrat veurà qui són els destinataris."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Signa el missatge com:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Tria les claus"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Confies en aquestes claus?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "La clau seleccionada no és de plena confiança:"
 msgstr[1] "Les claus seleccionades no són de plena confiança:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Tens prou confiança amb aquesta clau per fer-ne ús?"
 msgstr[1] "Tens prou confiança amb aquestes claus per usar-les?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Cap clau seleccionada"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Has de seleccionar una clau privada per signar el missatge, o alguna clau pública per xifrar el missatge, o ambdues."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "No hi ha claus disponibles"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Necessites una clau privada per signar missatges o una clau pública per xifrar missatges."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Error GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Per tant, la operació no es pot realitzar."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Resultats GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Sortida de GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Altres missatges entregats per GnuPG:"
 
@@ -306,12 +306,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing ha fallat per a la tarja de xarxa ${nic_name} (${nic}). La recuperació d'errors també ha fallat i totes les connexions de xarxa estan deshabilitades. \nPotser preferiu reiniciar Tails i desactivar el MAC spoofing. Vegeu la <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentació</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "error:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -361,81 +361,68 @@ msgstr "Inicia el navegador Tor"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "De debò vols obrir el Browser Insegur?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "L'activitat de xarxa amb el navegador insegur <b>no és anònim</b>. Utilitzeu només el navegador insegur si és necessari, per exemple si heu d'iniciar sessió o registrar-vos per a activar la vostra connexió a internet. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Surt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Iniciant el Navegador Insegur..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Això pot portar una estona, siusplau esperi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Fallada en configurar chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navegador Insegur"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Apagant el Navegador Insegur"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Això pot tardar una mica, no reinicii el Browser Insegur fins que no s'hagi tancat correctament."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Error al reiniciar Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Un altre navegador insegur està essent executat o netejat. Si us plau, provi-ho d'aquí una estona. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "No s'ha obtingut cap servidor DNS a través del DHCP o configurat manualment al NetworkManager. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt s'eliminarà a Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt ja no es manté i els seus autors diuen que és insegur. Per tant, s'eliminarà a Tails 1.2.1 (25 de novembre). Recomanem que aprengueu com <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> obrir volums TrueCrypt amb cryptsetup</a> tan aviat com sigui possible. "
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Error per iniciar I2P."
diff --git a/cs.po b/cs.po
index b13e710..9170cb1 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,127 +80,127 @@ msgstr "_Spravovat Klávesy"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Schránka neobsahuje validní vstupní data."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Neznámá důvěra"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginální důvěra"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Plná důvěra"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Nekonečná důvěra"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klíče"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Otisk:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Uživatelské ID:"
 msgstr[1] "Uživatelská ID:"
 msgstr[2] "Uživatelská ID:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Žádný (Nepřipojovat) "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Označit příjemce:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Skrýtí příjemci"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Skrýt uživatelská jména všech příjemců šifrované zprávy. Jinak každý, kdo uvidí zašifrovanou zprávu můžete vidět, kdo jsou příjemci."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Podepsat zprávu jako:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Vybrat klíče"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Důvěřujete těmto klíčům?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Následující vybraný klíč není plně důvěryhodný:"
 msgstr[1] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
 msgstr[2] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Věříte tomuto klíči dostatečně na to, abyste ho přesto použili?"
 msgstr[1] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
 msgstr[2] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Nebyly vybrány žádné klíče"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Musíte vybrat soukromý klíč na podepsání nebo veřejný klíč na zašifrování zprávy nebo oba."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Žádné dostupné klíče"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Potřebujete soukromý klíč na podepsání zpráv nebo veřejný klíč na zašifrování zpráv."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Chyba GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Proto nemůže být operace provedena."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG výsledky"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Výstup z GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Další zprávy poskytnuté GnuPG:"
 
@@ -309,12 +309,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}). Oprava chyb také sehlaha takže je veškerá síťová komunikace odpojena.\nMůžete preferovat restartování Tails a odpojit MAC spoofing. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "chyba:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -364,81 +364,68 @@ msgstr "Nastartovat Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Opravdu chcete spustit Nebezpečný prohlížeč?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Aktivita sítě s Nebezpečným Prohlížečem <b>není anonymní</b>. Používejte Unsafe browser pouze pokud je to nutné například pokud se musíte přihlásit nebo registrovat při připojení k internetu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Spustit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Odejít"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Spoštění nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Může to nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Nebezpečný prohlížeč"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Ukončování nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Tohle může chvíli trvat a nemusíte spustit Nebezpečný Prohlížeč dokud nebude spárvně vypnut."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Další Nebezpečný Prohlížeč je nyní spuštěn nebo se čistí. Prosíme vraťte se později."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nebyl získán prostřednictvím DHCP nebo ručně nastaven v Síťovém správci žádný DNS server."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt bude odstraněn v Tails verzi 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt už není nadále udržován a jeho autorové jej prohlásili za nedůvěryhodný. Proto bude odstraněn v Tails 1.2.1 (25. listopad) Doporučujeme aby jste se naučili jak <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> otevřít TrueCrypt svazky s cryptsetupem </a> hned jakmile to bude možné."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
diff --git a/da.po b/da.po
index a75dec3..595cac5 100644
--- a/da.po
+++ b/da.po
@@ -14,9 +14,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-22 22:51+0000\n"
-"Last-Translator: Whiz Zurrd <Whizzurrd at hmamail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -82,124 +82,124 @@ msgstr "_Administrer nøgler"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Udklipsholderen indeholder ikke gyldigt input data."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Ukendt troværdighed"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginal troværdighed"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Fuld troværdighed"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Ultimativ troværdighed"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nøgle ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingeraftryk:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Bruger ID:"
 msgstr[1] "Bruger ID'er:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ingen (Signer ikke)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Vælg modtagere:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Skjul modtagere:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Skjul bruger ID'erne af alle modtagere af en krypteret besked. Ellers kan alle der ser den krypterede besked se hvem modtagerne er."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Signer beskeden som:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Vælg nøgler"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Stoler du på disse nøgler?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Stoler ikke fuldt på de følgende nøgler:"
 msgstr[1] "Stoler ikke fuldt på de følgende nøgler:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Stoler du tilstrækkeligt på disse nøgler til alligevel at anvende dem?"
 msgstr[1] "Stoler du tilstrækkeligt på disse nøgler til at anvende dem alligevel?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Ingen nøgler valgte"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Du skal vælge en privat nøgle til at signere beskeden, eller nogle offentlige nøgler til at kryptere beskeden, eller begge."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Ingen nøgler tilgængelige"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Du skal bruge en privat nøgle til at signere beskeder eller en offentlig nøgle til at kryptere dem."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG fejl"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Derfor kan denne handling ikke udføres."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG resultater"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG's output:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Andre beskeder udbudt af GnuPG:"
 
@@ -308,12 +308,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing fejlede for netværkskortet ${nic_name} (${nic}). Error recovery fejlede også, så al networking slået fra. \nDu vil måske foretrække at genstarte Tails og slå MAC spoofing fra. Se <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentationen</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "fejl:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Fejl"
 
@@ -363,81 +363,68 @@ msgstr "Start Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annullér"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil starte den Usikre Browser?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Netværksaktivitet fra den Usikre Browser er <b>ikke anonym</b>. Anvend kun den Usikre Browser hvis nødvendigt, for eksempel hvis du skal logge ind eller registrere for at aktivere din internetforbindelse."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Start"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Afslut"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Starter den Usikre Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Dette kan tage et stykke tid, vær venligst tålmodig."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Kunne ikke indstille chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Usikker Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Afslutter den Usikre Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Dette kan tage et stykke tid, og du må ikke genstarte den Usikre Browser indtil den er helt lukket ned."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Kunne ikke genstarte Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "En anden Usikker Browser kører eller ryddes op. Forsøg igen om et kort stykke tid."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Ingen DNS server blev fundet gennem DHCP eller den manuelle konfiguration i NetværkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt vil blive fjernet i Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt bliver ikke længere vedligeholdt, og det kaldes usikkert af dets udviklere, derfor vil det blive fjernet i Tails 1.2.1 (25. november). Vi anbefaler at du lærer hvordan man <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>åbner TrueCrypt partitioner med cryptsetup</a> snarest muligt."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P kunne ikke starte"
diff --git a/de.po b/de.po
index 6b65de0..175622d 100644
--- a/de.po
+++ b/de.po
@@ -12,15 +12,15 @@
 # malexmave <inactive+malexmave at transifex.com>, 2014
 # Sandra R <drahtseilakt at live.com>, 2014
 # sycamoreone <sycamoreone at riseup.net>, 2014
-# Tobias Bannert, 2014
+# Tobias Bannert <tobannert at gmail.com>, 2014
 # rike, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-16 11:31+0000\n"
-"Last-Translator: Ettore Atalan <atalanttore at googlemail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/de/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -86,124 +86,124 @@ msgstr "Schlüssel _verwalten"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Die Zwischenablage beinhaltet keine gültigen Eingabedaten."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Unbekanntes Vertrauen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Geringfügiges Vertrauen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Volles Vertrauen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Unbegrenztes Vertrauen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Schlüsselkennung"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingerabdruck:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Benutzerkennung"
 msgstr[1] "Benutzerkennungen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Keine (Nicht signieren)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Empfänger auswählen:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Empfänger verstecken"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Verstecken Sie die Benutzerkennungen von allen Empfängern. Ansonsten weiß jeder, der die verschlüsselte Nachricht sieht, wer die Empfänger sind."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Nachricht signieren als:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Schlüssel auswählen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Vertrauen Sie diesen Schlüsseln?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Dem folgenden ausgewählten Schlüssel wird nicht komplett vertraut:"
 msgstr[1] "Den folgenden ausgewählten Schlüsseln wird nicht komplett vertraut:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Vertrauen Sie diesem Schlüssel genug, um ihn dennoch zu verwenden?"
 msgstr[1] "Vertrauen Sie diesen Schlüsseln genug, um sie dennoch zu verwenden?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Keine Schlüssel ausgewählt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Sie müssen einen privaten Schlüssel auswählen um die Nachricht zu signieren, oder öffentliche Schlüssel um die Nachricht zu verschlüsseln. Oder beides."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Keine Schlüssel verfügbar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Sie benötigen private Schlüssel, um Nachrichten zu signieren oder einen öffentlichen Schlüssel um Nachrichten zu verschlüsseln."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG-Fehler"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Deshalb kann der Vorgang nicht ausgeführt werden."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG-Ergebnisse"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Ausgabe von GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Andere Nachrichten von GnuPG:"
 
@@ -312,12 +312,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC-Manipulation schlug bei folgender Netzwerkkarte fehl: ${nic_name} (${nic}). Die Fehlerbehebung schlug ebenfalls fehl. Deshalb sind jetzt alle Verbindungen deaktiviert.\nSie sollten eventuell MAC-Manipulation deaktivieren und Tails neu starten. Bitte die <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.de.html'>Dokumentation</a> ansehen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "Fehler:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Fehler"
 
@@ -367,81 +367,68 @@ msgstr "Tor-Browser starten"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Abbrechen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Möchten Sie wirklich den unsicheren Browser starten?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Die Netzwerkaktivität im unsicheren Browser ist <b>nicht anonym</b>. Benutzen Sie den unsicheren Browser nur wenn nötig, wie z.B. wenn Sie sich einloggen oder ihre Internetverbindung aktivieren müssen."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Start"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Beenden"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Unsicherer Browser wird gestartet …"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Dies könnte eine Weile dauern, bitte haben Sie etwas Geduld."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Konnte chroot nicht einrichten."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Unsicherer Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Unsicherer Browser wird beendet …"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Dies könnte eine Weile dauern, und bevor der unsichere Browser geschlossen ist, können Sie ihn nicht noch einmal starten."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Tor konnte nicht neu gestartet werden."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Ein anderer Unsicherer Browser ist derzeit offen oder wird gerade gesäubert. Bitte versuchen Sie es später noch einmal."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Konnte keinen DNS-Server über DHCP oder aus den manuellen Einstellungen der Netzwerkverwaltung abrufen."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt wird in Tails 1.2.1 entfernt werden."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt wird nicht mehr betreut und von seinen eigenen Autoren als unsicher bezeichnet. Daher wird es in Tails 1.2.1 entfernt werden (25. November). Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sobald wie möglich in Erfahrung bringen, wie man <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.de.html#cryptsetup'>Truecrypt-Volumina mit cryptsetup öffnet</a>."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P konnte nicht gestartet werden."
diff --git a/el.po b/el.po
index 0019320..76cb606 100644
--- a/el.po
+++ b/el.po
@@ -17,9 +17,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-26 22:02+0000\n"
-"Last-Translator: db <dbachats at me.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/el/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -85,124 +85,124 @@ msgstr "_Διαχείριση Κλειδιών"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Το πρόχειρο δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα εισόδου"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Άγνωστη Εμπιστοσύνη"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Οριακή Εμπιστοσύνη"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Πλήρης Εμπιστοσύνη"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Υπέρτατη Εμπιστοσύνη"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Όνομα"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID Κλειδιού"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Κατάσταση"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Αποτύπωμα: "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID χρήστη:"
 msgstr[1] "ID χρήστη:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Κανένα (Μην υπογράφεις)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Επιλογή παραληπτών:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Απόκρυψη παραληπτών"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Απόκρυψη των ID χρηστών για όλους τους παραλήπτες ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος. Σε άλλη περίπτωση οποιοσδήποτε που βλέπει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μπορεί να δει ποιοί είναι οι παραλήπτες."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Υπογραφή μηνύματος σαν:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Επιλογή κλειδιών"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Εμπιστεύεστε αυτά τα κλειδιά;"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Το ακόλουθο επιλεγμένο κλειδί δεν είναι πλήρως έμπιστο:"
 msgstr[1] "Το ακόλουθα επιλεγμένα κλειδιά δεν είναι πλήρως έμπιστα:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Εμπιστεύεσαι αρκετά αυτό το κλειδί ώστε να το χρησιμοποιήσεις;"
 msgstr[1] "Εμπιστεύεσαι αρκετά αυτά τα κλειδιά ώστε να τα χρησιμοποιήσεις;"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Δεν επιλέχθηκαν κλειδιά"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Πρέπει να επιλέξετε ένα ιδιωτικό κλειδί για να υπογράψετε το μήνυμα, ή κάποια δημόσια κλειδιά για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα, ή και τα δύο."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλειδιά"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Χρειάζεστε ένα ιδιωτικό κλειδί για να υπογράφετε μηνύματα ή ένα δημόσιο κλειδί για να κρυπτογραφείτε μηνύματα."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Σφάλμα GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Γι'αυτό δεν μπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Αποτελέσματα GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Έξοδος του GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Άλλα μηνύματα που παρέχονται από το GnuPG:"
 
@@ -311,12 +311,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC πλαστογράφηση απέτυχε για την κάρτα δικτύου ${nic_name} (${nic}). Η ανάκαμψη του λάθους επίσης απέτυχε, επομένως η δικτύωση είναι απενεργοποιημένη.\nΊσως προτιμάτε να κάνετε επανεκκίνηση του Tails και να απενεργοποιήσετε την πλαστογράφηση MAC. Δείτε την <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>τεκμηρίωση</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "σφάλμα:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Σφάλμα"
 
@@ -366,81 +366,68 @@ msgstr "Εκκίνηση του Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Άκυρον"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Θέλετε πραγματικά να ξεκινήσετε τον μη ασφαλή Browser;"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Η δικτυακή δραστηριότητα μέσω του μη ασφαλή Browser <b>δεν είναι ασφαλής</b>. Χρησιμοποιείστε τον Ανασφαλή Browser μόνο αν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα εάν χρειάζεται να κάνετε login ή εγγραφή για να ενεργοποιήσετε τη συνδεσή σας στο διαδίκτυο."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Εκκίνηση"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Έξοδος"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Εκκίνηση του μη ασφαλή Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, παρακαλούμε κάντε υπομονή."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Αποτυχία ρύθμισης chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Μη ασφαλής Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Κλείσιμο του μη ασφαλή Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Αυτό μπορεί να πάρει λίγη ώρα, και δεν πρέπει να επανεκκινήσετε τον μη ασφαλή Browser μέχρι να κλείσει μόνος του σωστά."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Αποτυχία επανεκκίνησης του Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Ένας άλλος Μη-Ασφαλής Browser εκτελείται αυτή τη στιγμή, ή του γίνεται εκκαθάριση. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Δεν αποκτήθηκε DNS server μέσω DHCP ή μέσω χειροκίνητης ρύθμισης στο NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "Το TrueCrypt θα αφαιρεθεί στην Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "To TrueCrypt δεν υποστηρίζεται πια και οι ίδιοι οι δημιουργοί του λένε ότι δεν είναι ασφαλές. Γι' αυτό το λόγο θα αφαιρεθεί στην Tails 1.2.1 (25 Νοεμβρίου). Σας προτείνουμε να μάθετε πως να<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>ανοίγετε τόμους TrueCrypt με το cryptsetup όσο πιό σύντομα γίνεται."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Το I2P απέτυχε να ξεκινήσει"
diff --git a/en_GB.po b/en_GB.po
index 314f96c..fe2621f 100644
--- a/en_GB.po
+++ b/en_GB.po
@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-14 22:23+0000\n"
-"Last-Translator: Billy Humphreys <sysop at enderbbs.enderservices.tk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: English (United Kingdom) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/en_GB/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -78,124 +78,124 @@ msgstr "_Manage Keys"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "The clipboard does not contain valid input data."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Unknown Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginal Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Full Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Ultimate Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Key ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingerprint:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "User ID:"
 msgstr[1] "User IDs:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "None (Don't sign)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Select recipients:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Hide recipients"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Sign message as:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Choose keys"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Do you trust these keys?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "The following selected key is not fully trusted:"
 msgstr[1] "The following selected keys are not fully trusted:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr[1] "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "No keys selected"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "You must select a private key to sign the message, or some public keys to encrypt the message, or both."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "No keys available"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG error"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Therefore the operation cannot be performed."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG results"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Output of GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Other messages provided by GnuPG:"
 
@@ -304,12 +304,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\nYou might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "error:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -359,81 +359,68 @@ msgstr "Start Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or register to activate your Internet connection."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Exit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Starting the Unsafe Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "This may take a while, so please be patient."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Failed to setup chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Unsafe Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Shutting down the Unsafe Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it is properly shut down."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Failed to restart Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please retry in a while."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We recommend that you learn how to <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P failed to start"
diff --git a/es.po b/es.po
index 2eb30ab..3346c97 100644
--- a/es.po
+++ b/es.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:21+0000\n"
-"Last-Translator: strel\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/es/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -79,124 +79,124 @@ msgstr "_Gestionar Claves"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "El portapapeles no contiene datos de entrada válidos."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Confianza desconocida"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Confianza reducida"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Confianza completa"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Confianza superior"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nombre"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Identificador de Clave"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Estado"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Huella de validación:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Identificador de usuario:"
 msgstr[1] "Identificadores de usuario:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ninguno (no firmar)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Seleccionar destinatarios:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Esconder destinatarios"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Esconder los identificadores de usuario de todos los destinatarios de un mensaje cifrado. De otra manera cualquiera que vea el mensaje cifrado puede ver quienes son los destinatarios."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Firmar mensaje como:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Elegir claves"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "¿Confía en estas claves?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "La siguiente clave seleccionada no goza de confianza completa:"
 msgstr[1] "Las siguientes claves seleccionadas no gozan de confianza completa:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "¿Confía lo suficiente en esta clave para usarla de todos modos?"
 msgstr[1] "¿Confía lo suficiente en estas claves para usarlas de todos modos?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "No se seleccionaron claves"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Debe seleccionar una clave privada para firmar este mensaje, o algunas claves públicas para cifrar el mensaje, o ambas."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "No hay claves disponibles"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Necesita una clave privada para firmar mensajes o una clave pública para cifrar mensajes."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Error de GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Por lo tanto la operación no pudo ser realizada."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Resultados de GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Datos de salida de GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Otros mensajes emitidos por GnuPG:"
 
@@ -305,12 +305,12 @@ msgid ""
 msgstr "La simulación de MAC falló para la tarjeta de red ${nic_name} (${nic}). La recuperación de errores también falló así que todas las redes están deshabilitadas.\nPuede que prefiera reiniciar Tails y deshabilitar la simulación de MAC. Vea la <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.es.html'>documentación</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "error:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -360,81 +360,68 @@ msgstr "Iniciar Navegador Tor"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "¿De veras quiere iniciar el Navegador No Seguro?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "La actividad de red dentro del Navegador No Seguro <b>no es anónima</b>. Use el Navegador No Seguro sólo si es necesario, por ejemplo, si tiene que autentificarse o registrarse para activar su conexión a Internet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Iniciar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Salir"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Iniciando el Navegador No Seguro..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Esto puede llevar un tiempo, por favor, sea paciente."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Fallo al establecer chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navegador No Seguro"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Cerrando el Navegador No Seguro..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Esto puede llevar un tiempo, y no puede reiniciar el Navegador No Seguro hasta que se haya cerrado adecuadamente."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Fallo al reiniciar Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Otro Navegador No Seguro está ejecutándose actualmente, o está siendo limpiado. Inténtelo de nuevo dentro de un rato."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Ningún servidor DNS fue obtenido a través de DHCP o configurado manualmente en el Administrador de Red (NetworkManager)."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt será removido en Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt ya no es sustentado y dicho ser inseguro por sus propios autores. Por lo tanto, será removido en Tails 1.2.1 (25 Noviembre). Recomendamos que aprenda cómo <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>abrir volumenes de TrueCrypt con crypsetup</a> tan pronto como sea posible."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P falló al iniciarse"
diff --git a/fa.po b/fa.po
index 00426db..b9a6545 100644
--- a/fa.po
+++ b/fa.po
@@ -16,9 +16,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-20 20:40+0000\n"
-"Last-Translator: jonothan hipkey <j.hipkey4502 at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Persian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fa/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -84,121 +84,121 @@ msgstr "مدیریت کلید‌ها"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "کلیپ‌برد دادهٔ معتبری ندارد"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "قابل اطمینان نیست"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "به سختی قابل اطمینان است"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "قابل اطمینان است"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "کاملاً قابل اطمینان است"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "نام"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "آی‌دی کلید"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "وضعیت"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "اثر انگشت:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "شناسه‌های کاربری:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "هیچ کدام (امضا نکن)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "دریافت کننده‌ها:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "دریافت کننده ها را مخفی کن"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "شناسه کاربری تمام دریافت کننده‌های یک پیغام رمزنگاری شده را پنهان کن. در غیر اینصورت هر کسی که این پیغام رمزنگاری شده را دریافت می کند، می تواند بفهمد چه کسان دیگری آن را دریافت کرده اند."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "پیام را به این عنوان امضا کن:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "کلید رمزنگاری را انتخاب کن"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "آیا به این کلیدهای رمزنگاری اطمینان دارید؟"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "کلیدهایی زیر کاملاً قابل اطمینان نیستند:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "آیا به اندازی کافی به این کلیدها اطمینان دارید تا به هر حال استفاده شوند؟"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "کلیدی انتخاب نشده است"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "با انتخاب یک کلید خصوصی می‌توانید این پیام را امضا و با انتخاب کلید عمومی می‌توانید آن‌را رمزنگاری کنید؛ استفاده از هر دو مورد نیز امکان‌پذیر است."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "هیچ کلیدی در دسترس نیست"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "شما یک کلید خصوصی نیاز دارید تا پیام‌ها را امضا کنید و یا یک کلید عمومی نیاز دارید تا بتوانید پیام‌ها را رمزنگاری کنید."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "خطای GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "بنابراین عملیات قابل اجرا نیست."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "نتایج GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "خروجی GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "سایر پیغام هایی که GnuPG محیا کرده است:"
 
@@ -307,12 +307,12 @@ msgid ""
 msgstr "سیستم MAC Spoofing برای کارت شبکهٔ ${nic_name} (${nic}) با مشکل مواجه شده‌است. سیستم‌های رفع خطا نیز موفقیت‌آمیز نبودند، بنابراین شبکه به طور کامل غیرفعال شد.\nدر صورت نیاز می‌توانید Tails را مجددا باز کنید و سیستم MAC Spoofing را غیرفعال نمایید. برای اطلاعات بیشتر به <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>مستندات</a> رجوع کنید."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "خطا :"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "خطا"
 
@@ -362,81 +362,68 @@ msgstr "اجرای مرورگر تور"
 msgid "Cancel"
 msgstr "لغو"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "آیا واقعا قصد دارید که مرورگر نا امن را اجرا کنید؟"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "امنیت شبکه در مرورگر نا امن در حالت <b> ناشناس نیست</b> قرار دارد. فقط در صورت لزوم از مرورگر نا امن استفاده کنید, بعنوان مثال درشرایطی که باید وارد شوید یا ثبت نام کنید تا اتصال اینترنت را برقرار کنید."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "اجرا"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "خروج"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "درحال اجرای مرورگر نا امن"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "این ممکن است مدتی طول بکشد, بنابراین لطفا شکیبا باشید."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "عدم موفقیت در راه اندازی Chroot"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "مرورگر نا امن"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "درحال بستن مرورگر نا امن"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "این ممکن است مدتی طول بکشد, و تا زمانی که به درستی خاموش شود لطفا مرورگر ناامن را ری استارت نکنید"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "عدم موفقیت در ری استارت کردن Tor"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "یک مرورگر نا امن دیگر درحال اجرا, یا در حال پاکسازی است. لطفا کمی دیرتر دوباره امتحان کنید."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "هیچ سرور DNS از طریق DHCP یا تنظیم دستی در NetworkManager بدست نیامد."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt در Tails 1.2.1حذف خواهد شد."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "تروکرپت را دیگه رویش کار نمی کنند, به خاطر این که مشگل امنیات دارد. به خاطر این ما از تایلز .1.2. تروکرپت را بر میداریم.ما توصیه می کنیم والیوم تروکرپت را با کرپتستاپ باز کنید.\n<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> باز کردند تروکر با کرپت ستاپ</a>"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P نتوانست شروع کند"
diff --git a/fi.po b/fi.po
index 608b37e..c02a3a1 100644
--- a/fi.po
+++ b/fi.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: karvjorm <karvonen.jorma at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -79,124 +79,124 @@ msgstr "_Hallitse avaimia"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Leikepöytä ei sisällä kelvollista syötetietoa."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Tuntematon luotettavuus."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginaalinen luottamus"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Täysi luotettavuus."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Rajoittamaton luottamus"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Avaintunniste"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Tila"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Sormenjälki:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Käyttäjätunniste:"
 msgstr[1] "Käyttäjätunnisteet:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ei mitään (älä allekirjoita)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Valitse vastaanottajat:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Piilota vastaanottajat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Piilota salakirjoitetun viestin kaikkien vastaanottajien käyttäjätunnisteet. Muuten kaikki, jotka näkevät salakirjoitetun viestin, voivat nähdä ketkä ovat vastaanottajat."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Allekirjoita viesti nimellä:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Valitse avaimet"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Luotatko näihin avaimiin?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Seuraavaan valittuun avaimeen ei lueteta täysin:"
 msgstr[1] "Seuraaviin valittuihin avaimiin ei luoteta täysin:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Luotatko tähän avaimeen kylliksi käyttääksesi sitä silti?"
 msgstr[1] "Luotatko näihin avaimiin kylliksi käyttääksesi niitä silti?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Ei valittuja avaimia"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Sinun on valittava yksityinen avain viestin allekirjoitukseen, tai jonkun julkisista avaimista viestin salakirjoittamiseen, tai molemmat."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Avaimia ei saatavilla"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Tarvitset yksityisen avaimen viestin allekirjoitukseen tai julkisen avaimen viestin salakirjoittamiseen."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG-virhe"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Tämän vuoksi tehtävää ei voida suorittaa."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG-tulokset"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG-tuloste:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Muut GnuPG-viestit:"
 
@@ -305,12 +305,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC-osoitteen väärennös epäonnistui verkkokortilla ${nic_name} (${nic}). Myös virhepalautuminen epäonnistui, joten kaikki verkkoyhteydet on otettu pois käytöstä.\nOlisi ehkä paras käynnistää Tails uudelleen ja ottaa pois käytöstä MAC-väärennös. Katso <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>ohjeet</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "virhe:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Virhe"
 
@@ -360,81 +360,68 @@ msgstr "Käynnistä Tor-selain"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Peruuta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Haluatko varmasti käynnistää turvattoman selaimen?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Verkkotoiminta turvattomalla webbiselaimella <b>ei ole anonyymia</b>. Käytä turvatonta webbiselainta vain kun se on välttämätöntä, esimerkiksi jos sinun on kirjauduttava tai rekisteröidyttävä Internet-yhteytesi aktivoimiseksi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Käynnistä"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Lopeta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Käynnistetään turvaton selain..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Tämä voi kestää hetken, odota rauhassa."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Chroot-asennus epäonnistui."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Turvaton selain"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Suljetaan turvaton selain..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Tämä saattaa kestää hetkisen, ja et saa käynnistää turvatonta webbiselainta uudelleen, kunnes se on suljettu oikein."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Torin uudelleenkäynnistys epäonnistui."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Toinen turvaton webbiselain on käynnissä, tai sitä ollaan sulkemassa. Yritä uudelleen hetken kuluttua."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "DHCP:stä tai manuaalisesti asetetusta Verkkohallinnasta ei saatu DNS-palvelinta."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt poistetaan Tails-versiossa 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt ei enää ylläpidetä ja sen omat tekijät sanovat sitä turvattomaksi. Siksi se poistetaan Tails-versiossa 1.2.1 (25. marraskuuta). Suosittelemme, että opettelet niin nopeasti kuin mahdollista, kuinka <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>TrueCrypt-taltiot avataan cryptsetup</a>-ohjelmalla."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P-käynnistys epäonnistui"
diff --git a/fr.po b/fr.po
index 0cda611..0a2e5d0 100644
--- a/fr.po
+++ b/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@
 # Alex <chioubaca at gmail.com>, 2014
 # tneskovic <antoine_ecuador at yahoo.fr>, 2014
 # apaddlingduck, 2014
-# Emmanuel Simond <emanediteur at gmail.com>, 2014
+# Emmanuel Simond, 2014
 # Jean-Yves Toumit <saiolar-c at yahoo.fr>, 2013
 # Onizuka, 2013
 # mosira <romain.moisan at gmail.com>, 2014
@@ -16,9 +16,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: Towinet\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: French (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -84,124 +84,124 @@ msgstr "_Gérer les Clés"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Le presse-papier ne contient pas de données valides."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Confiance inconnue"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Confiance minime"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Confiance complète"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Confiance absolue"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Identifiant de la clé"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Statut"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Empreinte :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Identifiant de l'utilisateur :"
 msgstr[1] "Identifiants de l'utilisateur :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Aucun (ne pas signer)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Choisir les destinataires :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Cacher les destinataires"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Cacher les identifiants utilisateur de tous les destinataires d'un message chiffré. Sans quoi n'importe qui interceptant le message chiffré peut savoir à qui il est destiné."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Signer le message en tant que :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Choisir les clés"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Faites-vous confiance à ces clés ?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "La clé suivante n'est pas totalement de confiance :"
 msgstr[1] "Les clés suivantes ne sont pas totalement de confiance :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Faites-vous quand même assez confiance à cette clé pour l'utiliser ?"
 msgstr[1] "Faites-vous quand même assez confiance à ces clés pour les utiliser ?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Aucune clé sélectionnée"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Vous devez sélectionner une clé privée pour signer le message, une clé publique pour le chiffrer, ou les deux."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Pas de clé disponible"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Vous avez besoin d'une clé privée pour signer les messages ou d'une clé publique pour les chiffrer."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Erreur de GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "L'opération ne peut donc pas être effectuée."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Résultats de GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Voici la sortie de GnuPG :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Autres messages fournis par GnuPG :"
 
@@ -310,12 +310,12 @@ msgid ""
 msgstr "L'usurpation MAC a échoué pour la carte réseau ${nic_name} (${nic}). La récupération d'erreur a également échouée et les fonctionnalités réseau ont donc été désactivées.\nVous pouvez redémarrer Tails et désactiver l'usurpation MAC. Consultez la <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "erreur :"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Erreur"
 
@@ -365,81 +365,68 @@ msgstr "Démarrer le navigateur Tor?"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annuler"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Êtes-vous sûr de vouloir utiliser le Navigateur Non-sécurisé ?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "La navigation via le Navigateur Non-sécurisé n'est <b>pas anonyme</b>. N'utilisez le Navigateur Non-sécurisé que si c'est nécessaire, par exemple si vous devez vous identifier ou vous enregistrer pour activer votre accès à Internet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Lancer"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Sortir"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Démarrage du Navigateur Non-sécurisé..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Ceci peut prendre un certain temps, veuillez patienter."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "L'exécution de chroot a échoué"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navigateur Non-sécurisé"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Fermeture du Navigateur Non-sécurisé..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Ceci peut prendre un certain temps, et vous ne devriez pas redémarrer le Navigateur Non-sécurisé avant son arrêt complet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Le redémarrage de Tor a échoué."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Un autre Navigateur Non-sécurisé est en cours d'utilisation ou de fermeture. Veuillez réessayer dans un instant."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Aucun serveur DNS n'a été obtenu par DHCP ou via une configuration manuelle dans NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt sera retiré de Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt n'est plus entretenu et il est non-sécurisé (insecure) par ses propres auteurs. Par conséquent, il sera retiré de Tails 1.2.1 (25 novembre). Nous vous recommandons d'apprendre comment <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>ouvrir des volumes TrueCrypt avec cryptsetup</a> dès que possible."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Le démarrage d'I2P a échoué."
diff --git a/fr_CA.po b/fr_CA.po
index 8001d19..3628d0d 100644
--- a/fr_CA.po
+++ b/fr_CA.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 19:00+0000\n"
-"Last-Translator: yahoe.001\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: French (Canada) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fr_CA/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,124 +80,124 @@ msgstr "_Gérer les clefs"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Le presse-papier ne contient pas de donnée entrante valide."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Confiance inconnue"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Confiance marginale"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Confiance complète"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Confiance ultime"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID de la clef"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "État"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Empreinte :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID 'utilisateur :"
 msgstr[1] "IDs utilisateur :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Aucun (ne pas signer)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Choisir les destinataires :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Cacher les destinataires"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Cacher les IDs utilisateur pour tous les destinataires d'un message chiffré. Autrement n'importe qui voyant le message chiffré peut voir sont les destinataires."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Signer le message en tant que :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Choisir les clefs"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Faites-vous confiance à ces clefs?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "La clef choisie suivante n'est pas entièrement de confiance :"
 msgstr[1] "Les clefs choisies suivantes ne sont pas entièrement de confiance :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Faites-vous quand même assez confiance à cette clef pour l'utiliser"
 msgstr[1] "Faites-vous quand même assez confiance à ces clefs pour les utiliser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Aucune clef de choisie"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Vous devez sélectionner une clef privée pour signer le message, ou une clef publique pour le chiffrer, ou les deux."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Aucune clef de disponible"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Vous avez besoin d'une clef privée pour signer les messages ou d'une clef publique pour les chiffrer."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Erreur de GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Par conséquent l'opération ne peut pas être effectuée."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Résultats de GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Sortie de GnuPG :"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Autres messages fournis par GnuPG :"
 
@@ -306,12 +306,12 @@ msgid ""
 msgstr "L'usurpation d'adresse MAC a échoué pour la carte réseau ${nic_name} (${nic}). La récupération d'erreur a aussi échouée et le réseau est désactivé.\nVous pourriez préférer redémarrer Tails et désactiver l'usurpation de l'adresse MAC. Voir la <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "erreur :"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Erreur"
 
@@ -361,81 +361,68 @@ msgstr "Démarrer le navigateur Tor"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annuler"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Voulez-vous vraiment lancer le navigateur non-sécurisé?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "L'activité réseau avec le navigateur non-sécurisé n'est <b>pas anonyme</b>. N'utiliser le navigateur non-sécurisé que si nécessaire, par exemple si vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour activer votre connexion à Internet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Lancer"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Quitter"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Lancement du navigateur non-sécurisé..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Ceci peut prendre du temps, alors veuillez être patient."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "L'exécution de chroot a échoué"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navigateur non-sécurisé"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Fermeture du navigateur non-sécurisé..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Ceci peut prendre du temps et vous ne pouvez pas redémarrer le navigateur non-sécurisé avant sa fermeture complète."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Échec lors du redémarrage de Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Un autre navigateur non-sécurisé tourne, ou est en train d'être nettoyé. Veuillez ressayer dans un moment."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Aucun serveur DNS n'a été obtenu par le DHCP ou n'est configuré manuellement dans gestionnaire de réseau."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt sera supprimé dans Tails 1.2.1 "
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt n'est plus maintenu et n'est pas sécuritaire d'après son auteur. Par conséquent, il sera enlevé de Tails 1.2.1. (le 25 novembre). Nous recommandons que vous appreniez comment <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>ouvrir des volumes TrueCrypt avec cryptsetup</a> dès que possible."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Échec lors du démarrage d'I2P"
diff --git a/hu.po b/hu.po
index 0ffbab5..35c43aa 100644
--- a/hu.po
+++ b/hu.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: Blackywantscookies <gaborcika at citromail.hu>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hu/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,124 +80,124 @@ msgstr "_Kulcsok kezelése"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "A vágólap nem tartalmaz érvényes bemeneti adatot"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Ismeretlen megbízhatóság"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Kis megbízhatóság"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Teljes megbizhatóság"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Legmagasabb megbizhatóság"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Név"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Kulcs ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Állapot"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Ujjlenyomat:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Felhasználói ID:"
 msgstr[1] "Felhasználói ID-k:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Nincs (Nem ír alá)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Címzettek kiválasztása:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Címzettek elrejtése"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "A titkosított üzenet összes címzettje felhasználói ID-jének elrejtése. Egyébként aki látja a titkosított üzenetet, megtudhatja kik voltak még a címzettek."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Üzenet aláírása mint:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Válasszon kulcsokat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Megbízik ebben a kulcsban?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Az alábbi kiválaszott kulcs nem teljesen megbízható:"
 msgstr[1] "Az alábbi kiválaszott kulcsok nem teljesen megbízhatóak:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Megbízik ebben a kulcsban annyira, hogy használja ennek ellenére?"
 msgstr[1] "Megbízik ezekben a kulcsban annyira, hogy használja ennek ellenére?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Nincs kulcs kiválasztva"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Az üzenet aláírásához ki kell választani egy privát kulcsot, vagy valamelyik nyílvános kulcsot esetleg mindkettőt az üzenet titkosításához."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Nem érhetőek el kulcsok"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Szükséged van egy privát kulcsra az üzenet aláírásához vagy egy nyílvános kulcsra a titkosításhoz."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG hiba"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Ezért a művelet nem hajtható végre."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG eredmények"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG kimenet:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Egyéb GnuPG által adott üzenetek:"
 
@@ -306,12 +306,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing nem sikerült a ${nic_name} (${nic}) hálózati kártyához így átmenetileg le lett tiltva.\nTalán újra kell indítanod a Tails-t és letiltani a MAC spoofing-ot. Nézd meg a dokumentációt itt <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'></a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "hiba:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Hiba"
 
@@ -361,81 +361,68 @@ msgstr "Tor böngésző indítása"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Mégse"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Biztosan el akarja indítani a nem biztonságos böngészőt?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Hálózati aktivitás a nem biztonságos böngészőn belül <b>nem névtelen</b>. Csak szükség esetén használja a nem biztonságos böngészőt, például ha be kell jelentkeznie, vagy regisztrálnia kell az internet kapcsolata aktiválásához."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Indítás"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Kilépés"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "A NEM biztonságos böngésző indítása..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Ez eltarthat egy ideig, kérjük legyen türelemmel."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Sikertelen a chroot beállítása."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Nem biztonságos böngésző"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "A nem biztonságos böngésző leállítása..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Ez időbe telhet, és nem indíthatja újra a nem biztonságos böngészőt míg az nem lett megfelelően leállítva."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Nem sikerült a Tor újraindítása."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Egy másik nem megbízható böngésző fut jelenleg vagy épp tisztítás folyamata zajlik. Kérlek térj vissza később."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nincs elérhető DNS szerver DHCP-n keresztül vagy kézzel van konfigurálva a Hálózatkezelő."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt el lesz távolítva a Tails 1.2.1 -ben"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt már nincs karbantartva és a saját szerzői is bizonytalannak állítják. Ezért el lesz távolítva a Tails 1.2.1-ben (November 25). Ajánljuk önnek hogy tanulja meg minél előbb hogy hogyan kell megnyitni TrueCrypt köteteket cryptsetup-pal. "
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P-t nem sikerült elindítani"
diff --git a/it.po b/it.po
index bf49f32..b373a5f 100644
--- a/it.po
+++ b/it.po
@@ -19,9 +19,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-18 00:30+0000\n"
-"Last-Translator: Rosario Antoci <pistacho at riseup.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/it/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -87,124 +87,124 @@ msgstr "_Gestisci chiavi"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Gli appunti non contengono dati di input validi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Fiducia sconosciuta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Fiducia parziale"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Fiducia completa"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Fiducia estrema"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID chiave"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Stato"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Impronta:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID utente:"
 msgstr[1] "ID utenti:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Nessuno (non firmare)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Seleziona destinatari:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Nascondi destinatari"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Nascondi l'ID utente di tutti i destinatari di un messaggio criptato. Altrimenti chiunque veda il messaggio criptato potrà vedere chi sono i destinatari."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Firma il messaggio come:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Scegli le chiavi"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Fidarsi di queste chiavi?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "La seguente chiave selezionata non è completamente fidata:"
 msgstr[1] "Le seguenti chiavi selezionate non sono completamente fidate:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Ci si fida di questa chiave abbastanza per usarla comunque?"
 msgstr[1] "Ci si fida di queste chiavi abbastanza per usarle comunque?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Nessuna chiave selezionata"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "È necessario selezionare una chiave privata per firmare il messaggio, o alcune chiavi pubbliche per criptare il messaggio, oppure entrambi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Nessuna chiave disponibile"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "È necessaria una chiave privata per firmare i messaggi o una chiave pubblica per criptarli."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Errore GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Pertanto l'operazione non può essere eseguita."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Risultati GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Risultato di GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Altri messaggi forniti da GnuPG:"
 
@@ -313,12 +313,12 @@ msgid ""
 msgstr "L'oscuramento dell'indirizzo MAC è fallito per la scheda di rete ${nic_name} (${nic}). Anche il recovery dell'errore è fallito, e pertanto la rete è disabilitata. Si potrebbe voler riavviare Tails e disabilitare il MAC spoofing. Per maggiori informazioni, consultare la <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentazione</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "errore:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Errore"
 
@@ -368,81 +368,68 @@ msgstr "Avvia Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annulla"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Si desidera davvero avviare il browser non sicuro?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "L'attività di rete all'interno del browser non sicuro <b>non è anonima</b>. L'utilizzo del browser non sicuro dovrebbe avvenire solo quando strettamente necessario, ad esempio per fare un login o registrarsi per attivare la propria connessione Internet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Avvia"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Esci"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Avvio del browser non sicuro..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Questa operazione potrebbe richiedere del tempo."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Configurazione chroot fallita."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Browser non sicuro"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Arresto del browser non sicuro..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Questa operazione potrebbe richiedere del tempo: non riavviare il browser non sicuro finchè non viene arrestato correttamente."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Riavvio di Tor fallito."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Un altro browser non sicuro è già in esecuzione, o sta venendo ripulito. Riprovare più tardi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nessun server DNS ottenuto attraverso DHCP o configurato manualmente nel NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt sarà rimosso in Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt non è più sviluppata e viene descritta dai propri autori come insicura. Quindi verrà rimpiazzata con Tails 1.2.1 (25 Novembre). Noi raccomandiamo che tu impari come <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>aprire i volumi TrueCrypt con cryptsetup</a> il prima possibile."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Avvio di I2P fallito"
diff --git a/ja.po b/ja.po
index 4e5c4e8..4625d37 100644
--- a/ja.po
+++ b/ja.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-03 08:30+0000\n"
-"Last-Translator: mksyslab\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Japanese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ja/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -79,121 +79,121 @@ msgstr "_Manage キー"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "クリップボードに有効な入力データが含まれていません。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "不明な信頼度"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "中間的信頼度"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "十分な信頼度"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "最高の信頼度"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "名前"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "キーID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "状態"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "フィンガープリント:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ユーザーID:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "なし (署名しない)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "受信者を選択:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "受信者を非表示"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "暗号化されたメッセージのすべての受信者のユーザーIDを非表示にする。非表示にしなかった場合、暗号化されたメッセージを見れば、誰でも受信者が誰であるか見ることができます。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "メッセージを次として署名:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "キーを選択"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "これらのキーを信頼しますか?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "以下の選択されたキーは十分信頼されていません:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "とにかくこれらのキーを使用できるほど、これらのキーを信頼していますか?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "キー未選択"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "メッセージを署名するために秘密鍵を、またはメッセージを暗号化するために公開鍵を、でなければその両方を選択する必要があります。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "利用可能なキーなし"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "メッセージに証明するために秘密鍵が、またはメッセージを暗号化するために公開鍵が必要です。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG エラー"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "従って、操作は実行できませんでした。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG 結果"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPGの出力:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "GnuPGからのそのほかのメッセージ:"
 
@@ -302,12 +302,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC スプーフィングが、ネットワークカード ${nic_name} (${nic}) のために失敗しました。エラーリカバリも失敗したので、全ネットワーク機能が無効になります。 Tails を再起動して、 MAC スプーフィングを無効化したいと思うかもしれません。<a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>ドキュメント</a>をご覧ください。"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "エラー:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "エラー"
 
@@ -357,81 +357,68 @@ msgstr "Tor Browser ã‚’èµ·å‹•"
 msgid "Cancel"
 msgstr "キャンセル"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "本当に安全ではないブラウザを起動しますか?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "安全でないブラウザ内でのネットワークの活動状況は、<b>匿名ではありません</b>。必要な場合のみ、例えば、インターネット接続を有効化するためにログインまたは登録しなければならないような場合のみ、安全でないブラウザを使用してください。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Exit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "安全でないブラウザを起動中..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "しばらくかかる場合がありますので、お待ちください。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "chrootのセットアップに失敗しました。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "安全でないブラウザ"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "安全でないブラウザをシャットダウン中..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "暫く時間がかかる恐れがあり、適切にシャットダウンされるまで、安全でないブラウザを再起動できません。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Torを再起動できませんでした。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "別の安全でないブラウザが起動中か、クリーンアップされています。少ししてからもう一度お試しください。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "DNSサーバーは、DHCP経由で取得されるか、またはNetworkManagerで手動で構成されませんでした。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCryptはTails 1.2.1で取り除かれる予定です"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCryptはメンテナンスされておらず、制作者によって安全でないといわれています。そのためTails 1.2.1 (November 25)で削除される予定です。できるだけ早く、<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt volumes with cryptsetup</a>について学ばれることを推奨します。"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2Pは起動できませんでした"
diff --git a/lv.po b/lv.po
index aa1362c..560aad8 100644
--- a/lv.po
+++ b/lv.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-15 10:50+0000\n"
-"Last-Translator: Ojārs Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -76,127 +76,127 @@ msgstr "_Manage Keys"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Starpliktuvē nav derīgu ievades datu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Nezināms uzticamības līmenis"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Mazzināms uzticamības līmenis"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Pilns uzticamības līmenis"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Augstākais uzticamības līmenis"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nosaukums"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Atslēgas ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Statuss"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Ciparvirkne:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Lietotāja IDes:"
 msgstr[1] "Lietotāja ID:"
 msgstr[2] "Lietotāja IDes:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Nav (neparakstīt)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Atlasīt saņēmējus:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Slēpt saņēmējus"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Slēpt visu šifrētā ziņojuma saņēmēju lietotāju IDes. Savādāk, katrs, kas redz šifrēto ziņojumu var redzēt kas ir tā saņēmēji. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Parakstīt ziņojumu kā:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Izvēlēties atslēgas"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Vai uzticaties šīm atslēgām?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Turpmāk norādītajām, izvēlētajām atslēgām nevar pilnībā uzticēties:"
 msgstr[1] "Turpmāk norādītajai, izvēlētajai atslēgai nevar pilnībā uzticēties:"
 msgstr[2] "Turpmāk norādītajām, izvēlētajām atslēgām nevar pilnībā uzticēties:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Vai pietiekami uzticaties šai atslēgai, lai tomēr to lietotu?"
 msgstr[1] "Vai pietiekami uzticaties šai atslēgai, lai tomēr to lietotu?"
 msgstr[2] "Vai pietiekami uzticaties šīm atslēgām, lai tomēr tās lietotu?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Neviena no atslēgām nav atlasīta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Jums vai nu jāatlasa privāta atslēga ar kuru parakstīt ziņojumu, vai arī kāda publiska atslēga, lai šifrētu ziņojumu, vai jāveic abas izvēles."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Neviena atslēga nav pieejama"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Jums vai nu nepieciešama privāta atslēga, lai parakstītu ziņojumus, vai arī publiska atslēga, lai ziņojumus šifrētu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG kļūda"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Tādējādi operāciju nav iespējams izpildīt."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG rezultāti"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG izvade:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Citi GnuPG sniegti ziņojumi:"
 
@@ -305,12 +305,12 @@ msgid ""
 msgstr "Tīkla kartei ${nic_name} (${nic}) neizdevās Mac izlikšanās. Neizdevās arī kļūdas atgūšana, tamdēļ ir atspējota visa tīklošana.\nIespējams, ka izvēlaties pārstartēt Tails un atspējot MAC izlikšanos. Skatiet <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentāciju</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "kļūda:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Kļūda"
 
@@ -360,81 +360,68 @@ msgstr "Startēt Pārlūku Tor"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Atcelt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Vai tiešām vēlaties palaist Nedrošu pārlūku?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Tīkla aktivitāte Nedrošā pārlūkā <b>nav anonīma</b>. Lietojiet Nedrošu pārlūku tikai tad, kad nepieciešams, piemēram, ja Jums jāiereģistrējas vai jāreģistrējas, lai aktivizētu Jūsu interneta savienojumu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Exit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Startē Nedrošu pārlūku..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Tas var ilgt kādu laiku, tāpēc, lūdzu, esiet pacietīgs."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Neizdevās iestatīt chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Nedrošs pārlūks"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Izslēdz Nedrošu pārlūku..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Darbības pabeigšanai vēl ir nepieciešams kāds laiks. Nedrīkst pārstartēt Nedrošo pārlūku, kamēr tas tiek pareizi izslēgts."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Neizdevās pārstartēt Tor'u."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Šobrīd darbojas vai tiek attīrīts cits nedrošs pārlūks. Lūdzu mēģiniet vēlāk vēlreiz."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Izmantojot DHCP netika iegūts neviens DNS serveris; arī NetworkManager'ī neviens DNS serveris nebija manuāli nokonfigurēts. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "Tails 1.2.1 tiks noņemts TrueCrypt"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt vairs netiek atbalstīts, un tā autori to raksturo kā nedrošu. Tāpēc Tails 1.2.1 (25. novemberis) tas tiks noņemts. Mēs rekomendējam, ka Jūs pēc iespējas drīz apgūstiet kā <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>atvērt TrueCrypt sējumus ar cryptsetup</a> ."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P neizdevās startēt"
diff --git a/nb.po b/nb.po
index bcb94ee..1310b9a 100644
--- a/nb.po
+++ b/nb.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-15 23:30+0000\n"
-"Last-Translator: David Gutierrez <david.gutierrez.abreu at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,124 +80,124 @@ msgstr "_Håndter nøkler"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Utklippstavlen inneholder ikke gyldige inndata."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Ukjent tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginal tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Full tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Total tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nøkkel-ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingeravtrykk:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Bruker-ID:"
 msgstr[1] "Bruker-IDer:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ingen (Ikke signer)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Velg mottakere:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Gjem mottakere:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Gjem bruker-IDene til alle mottakere av en kryptert melding. Hvis ikke kan alle som ser den krypterte meldingen se hvem mottakerne er."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Signer meldingen som:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Velg nøkler"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Stoler du på disse nøklene?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Følgende valgte nøkkel er ikke helt betrodd: "
 msgstr[1] "Følgende valgte nøkler er ikke helt betrodde:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Stoler du nok på denne nøkkelen til å bruke den uansett?"
 msgstr[1] "Stoler du nok på disse nøklene til å bruke dem uansett?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Ingen nøkler er valgt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Du må velge en privat nøkkel for å signere meldingen, eller noen offentlige nøkler for å krypere meldingen, eller begge deler. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Ingen nøkler er tilgjengelige"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Du trenger en privat nøkkel for å signere meldinger eller en offentlig nøkkel for å dekryptere meldinger. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG feil"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Derfor kan ikke operasjonen utføres."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG resultater"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Ytelse av GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Andre meldinger gitt av GnuPG:"
 
@@ -306,12 +306,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC-parodiering feilet for nettverkskort ${nic_name} (${nic}). Feilgjenopprettingen feilet også, så alt nettverk er deaktivert. \nDet anbefales å starte Tails på nytt og deaktivere MAC-parodiering. Se <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentasjonen</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "feil:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
@@ -361,81 +361,68 @@ msgstr "Start Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Vil du virkelig starte den usikre nettleseren?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Nettverkstrafikken i den usikre nettleseren er <b>ikke anonym</b>. Bruk kun den usikre nettleseren om absolutt nødvendig, for eksempel når du må logge inn eller registrere deg for å aktivere internettforbindelsen din."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Start"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Avslutt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Starter den usikre nettleseren..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Dette kan ta litt tid, så vennligst vær tålmodig."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Feilet i å opprette et chroot-miljø."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Usikker Nettleser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Avslutter den Usikre Nettleseren..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Dette kan ta en stund, og den usikre nettleseren kan ikke startes på nytt før den forrige er helt avsluttet. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Kunne ikke starte om Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "En annen Usikker Nettleser kjører for øyeblikket, eller blir renset. Vennligst prøv på nytt om en stund."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Ingen DNS server ble tildelt gjennom DHCP eller manuell konfigurasjon i NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt vil bli fjernet i Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt blir ikke lenger vedlikeholdt og sies å være usikker av sine egne utviklere. Derfor vil den bli fjernet i Tails 1.2.1 (25. november). Vi anbefaler å lære hvordan <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> åpne TrueCrypt volumer med cryptsetup så snart som mulig."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Start av I2P feilet"
diff --git a/nl.po b/nl.po
index c1b9a0a..49da8a9 100644
--- a/nl.po
+++ b/nl.po
@@ -18,9 +18,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-23 22:00+0000\n"
-"Last-Translator: T. Des Maison <ton.siedsma at bof.nl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -86,124 +86,124 @@ msgstr "Beheer Sleutels"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Het klembord bevat geen geldige gegevens."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Onbekend Vertrouwen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginaal Vertrouwen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Volledig Vertrouwen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Ultiem Vertrouwen"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Naam"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Sleutel ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Vingerafdruk:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "GebruikersID:"
 msgstr[1] "GebruikersID's:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Geen (Onderteken niet)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Selecteer ontvangers:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Verberg ontvangers"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Verberg de gebruikersID's van alle ontvangers van een versleuteld bericht. Anders kan iedereen die het versleuteld bericht kan lezen zien wie de ontvangers zijn."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Onderteken bericht als:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Kies sleutels"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Vertrouw je deze sleutels?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "De volgende geselecteerde sleutel is niet helemaal vertrouwd:"
 msgstr[1] "De volgende geselecteerde sleutels zijn niet helemaal vertrouwd:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Vertrouw je deze sleutel genoeg om hem toch te gebruiken?"
 msgstr[1] "Vertrouw je deze sleutels genoeg om ze toch te gebruiken?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Geen sleutel geselecteerd"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Je moet een private sleutel selecteren om het bericht mee te ondertekenen, ofwel enkele publieke sleutels om het bericht te versleutelen, of beide."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Geen sleutels beschikbaar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Je hebt een private sleutel nodig om berichten te ondertekenen of een publieke sleutel om berichten te versleutelen."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG-fout"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Daarom kan de actie niet uitgevoerd worden."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG resultaten"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Uitvoer van GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Andere berichten die door GnuPG gegeven worden:"
 
@@ -312,12 +312,12 @@ msgid ""
 msgstr "Het MAC-spoofen voor de netwerkkaart ${nic_name} (${nic}) heeft gefaald. Omdat foutherstel ook faalde zijn alle netwerken uitgeschakeld.\nU kunt er voor kiezen om Tails opnieuw op te starten en MAC-spoofing uit te zetten. Zie hiervoor de <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.nl.html'>documentatie</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "fout:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Fout"
 
@@ -367,81 +367,68 @@ msgstr "Start de Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annuleren"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Ben je zeker dat je de Onveilige Browser wil starten?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Netwerkactiviteit in de Onveilige Browser is <b>niet anoniem</b>. Gebruik de Onveilige Browser alleen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld als je moet aanmelden of registreren om je internetverbinding te activeren."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "Start"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "Sluiten"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Bezig met opstarten van de Onveilige Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Dit kan even duren, heb geduld a.u.b."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Kon geen chroot maken."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Onveilige Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Afsluiten van de onveilige browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Dit kan een tijdje duren, u mag de onveilige browser niet herstarten tot deze degelijk is afgesloten."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Het herstarten van Tor is mislukt."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Een andere onveilige browser is momenteel in werking of Tor is bezig met het opruimen ervan. Probeer het een andere keer opnieuw."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Er is geen DNS server verkregen via DHCP of manueel ingesteld in NetwerkBeheerder."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt wordt in Tails 1.2.1 verwijdert."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt wordt niet langer onderhouden en is onveilig volgens de makers. Het zal daarom verwijderd worden in Tails 1.2.1 (25 november). We raden je aan om zo snel mogelijk te leren hoe je <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> TrueCrypt volumes kunt openen met cryptsetup</a>."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P kon niet starten"
diff --git a/pl.po b/pl.po
index 7668a1c..feb0256 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 22:30+0000\n"
-"Last-Translator: seb\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,127 +80,127 @@ msgstr "_ZarzÄ…dzanie Kluczami"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Schowek nie zawiera ważnych danych wejściowych."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Nieznane Zaufanie"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Krańcowe Zaufanie"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Pełne Zaufanie"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Najwyższe Zaufanie"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Klucz ID:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Mapowanie (odcisk palca):"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID użytkownika:"
 msgstr[1] "Użytkownika IDs:"
 msgstr[2] "Użytkownika IDs:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Żaden (nie podpisuj)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Wybierz odbiorców:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Ukryj odbiorców"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Ukryj IDs wszystkich odbiorców zaszyfrowanej wiadomości. W przeciwnym razie każdy kto będzie widział zaszyfrowaną wiadomość będzie także widział jej odbiorców."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Podpisz wiadomość jako:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Wybierz klucze"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Czy ufasz tym kluczom?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Wybrany klucz nie jest do końca zaufany:"
 msgstr[1] "Wybrany klucz nie jest do końca zaufany:"
 msgstr[2] "Wybrane klucze nie są do końca zaufane:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Czy wystarczająco temu kluczowi, aby z niego korzystać?"
 msgstr[1] "Czy wystarczająco ufasz tym kluczom, aby z nich korzystać?"
 msgstr[2] "Czy wystarczająco ufasz tym kluczom, aby z nich korzystać?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Nie wybrano kluczy"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Musisz wybrać klucz prywatny aby podpisać wiadomość, lub klucz publiczny aby zaszyfrować wiadomość, lub oba."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Brak kluczy"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Potrzebujesz klucza prywatnego aby podpisać wiadomość albo klucza publicznego aby zaszyfrować wiadomość."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "BÅ‚Ä…d GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "W związku z tym operacja nie może być wykonana."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Rezultaty GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Wydajność GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Inne wiadomości od GnuPG:"
 
@@ -309,12 +309,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC Spoofing nieudany dla karty sieciowej ${nic_name} (${nic}). Odzysk błędu również nieudany, tak więc połączenia są wyłączone.\nMoże będziesz wolał zrestartować Tails i wyłączyć MAC spoofing. Zobacz <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentację</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "błąd:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "BÅ‚Ä…d"
 
@@ -364,81 +364,68 @@ msgstr "Start Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Czy naprawde chcesz uruchomić Niebezpieczną Przeglądarkę?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Aktywność w sieci w Niebezpiecznej Przeglądarce <b>nie jest anonimowe</ b>. Należy używać Niebezpiecznej Przeglądarki tylko w razie potrzeby, na przykład, jeśli musisz się zalogować lub zarejestrować, aby uaktywnić połączenie z Internetem."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Uruchom"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Wyjście"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Uruchamianie Niebezpiecznej PrzeglÄ…darki..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "To może potrwać chwilę, prosimy o cierpliwość."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Nie udało się ustawić chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Niebezpieczna PrzeglÄ…darka"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Wyłączanie Niebezpiecznej Przeglądarki..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "To może potrwać chwilę i tym samym możesz nie zrestartować Niebezpiecznej Przeglądarki dopóki nie zostanie ona poprawnie wyłączona."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Nie udało zrestartować się Tor'a."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Już jedna Niebezpieczna Przeglądarka jest uruchomiona, lub jest obenie czyszczona. Proszę spróbuj ponownie za chwilę."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nie otrzymano żadnego serwera DNS używając DHCP lub ręcznej konfiguracji w NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt zostanie usunięty w Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt nie jest już rozwijany i określony przez swoich autorów jako niebezpieczny. Tym samym, będzie on usunięty w Tails 1.2.1 (25 Listopad). Zalecamy, abyś wiedział jak <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>otworzyć woluminy TrueCrypt używając cryptsetup</a> jak najszybciej."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Nie udało uruchomić się IP2"
diff --git a/pt.po b/pt.po
index 001a445..91660d8 100644
--- a/pt.po
+++ b/pt.po
@@ -14,9 +14,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-20 17:00+0000\n"
-"Last-Translator: Pedro Albuquerque <palbuquerque73 at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/pt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -82,124 +82,124 @@ msgstr "_Gerir Chaves"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "A área de transferência não contém dados de entrada válidos."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Fidedignidade Desconhecida"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Fidedignidade Marginal"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Fidedignidade Total"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Fidedignidade Máxima"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID da Chave"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Estado"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Impressão digital:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID do Utilizador:"
 msgstr[1] "IDs do Utilizador:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Nenhum (não assinar)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Seleccionar destinatários:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Ocultar destinatários"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Esconda os IDs de utilizador de todos os destinatários de uma mensagem encriptada. De outra forma qualquer pessoa que veja a mensagem encriptada pode ver quem são os destinatários."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Assinar a mensagem como:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Escolher as chaves"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Confia nestas chaves?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "A seguinte chave seleccionada não é totalmente fidedigna:"
 msgstr[1] "As seguintes chaves seleccionadas não são totalmente fidedignas:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Confia suficientemente nesta chave para a utilizar na mesma?"
 msgstr[1] "Confia suficientemente nestas chaves para as utilizar na mesma?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Nenhuma chave selecionada"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Tem de seleccionar ou uma chave privada para assinar a mensagem, ou chaves privadas para encriptar a mensagem, ou ambas."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Não existem chaves disponíveis"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "É necessário uma chave privada para assinar mensagens, ou uma chave pública para encriptar mensagens."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Erro GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Desta maneira a operação não pôde ser realizada:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Resultados do GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Resultado do GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Outras mensagens do GnuPG:"
 
@@ -308,12 +308,12 @@ msgid ""
 msgstr "O roubo de identidade para a rede ${nic_name} (${nic}) falhou. A recuperação de erro também falhou, por isso toda a rede foi desativada.\nSe preferir pode reiniciar o Tails e desativar o roubo de identidade. Veja a <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentação</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "erro:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Erro"
 
@@ -363,81 +363,68 @@ msgstr "Iniciar o Navegador Tor"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Você realmente quer iniciar o Navegador Inseguro?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "A atividade de rede do Navegador Inseguro <b>não é anónima</b>. Somente use o Navegador Inseguro se necessário, por exemplo se você tiver que se autenticar para ativar sua ligação à internet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Lançar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "Sair (_e)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "A iniciar o Navegador Inseguro..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Isto pode demorar um pouco, por favor seja paciente."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Falha ao configurar o chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navegador Não Seguro"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "A encerrar o Navegador Inseguro."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Isto pode demorar um pouco, e você não deve reiniciar o Navegador Inseguro até que ele tenha sido propriamente desligado."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Falha ao reiniciar o Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Outro Navegador Inseguro já está em execução, ou está em processo de encerramento. Por favor, tente novamente em instantes."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nenhum servidor DNS foi obtido através do DHCP ou configurado manualmente com o NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt será removido no Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "O TrueCrypt já não tem assistência e foi considerado inseguro pelos seus autores. Assim, será removido no Tails 1.2.1 (25 de novembro). Recomendamos que saiba como <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>abrir volumes TrueCrypt com cryptsetup</a> o mais cedo possível."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P não conseguiu iniciar."
diff --git a/pt_BR.po b/pt_BR.po
index bcb53d9..1201bb6 100644
--- a/pt_BR.po
+++ b/pt_BR.po
@@ -8,16 +8,16 @@
 # Eduardo Bonsi, 2013-2014
 # Eduardo Luis Voltolini Tafner, 2013
 # Isabel Ferreira, 2014
-# possatti <lucas.c.possatti+transifex at gmail.com>, 2014
+# Lucas Possatti, 2014
 # Matheus Boni Vicari <matheus_boni_vicari at hotmail.com>, 2014
 # Matheus Martins <m.vmartins at hotmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-18 05:10+0000\n"
-"Last-Translator: possatti <lucas.c.possatti+transifex at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/pt_BR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -83,124 +83,124 @@ msgstr "_Gerenciar as Chaves"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "A Área de Transferência não contém dados de entrada válidos."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Confiança Desconhecida"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Confiança Marginal"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Confiança Completa"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Confiança definitiva"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Identidade da Chave"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Impressão digital:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Identidade de Usuário:"
 msgstr[1] "Identidades de Usuário:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Nenhuma (Não assinar)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Selecione os destinatários:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Ocultar destinatários"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Oculte as IDs de usuário de todos os destinatários de uma mensagem criptografada. Caso contrário, qualquer um que vir a mensagem criptografada poderá saber quem são os destinatários."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Assinar a mensagem como:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Escolha as chaves"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Você confia nestas chaves?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "A chave selecionada seguinte não é plenamente confiável:"
 msgstr[1] "As seguintes chaves selecionadas não são totalmente confiáveis​​:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Você confia nesta chave o suficiente para usá-la mesmo assim?"
 msgstr[1] "Você confia nestas chaves o suficiente para usá-las mesmo assim?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Nenhuma chave foi selecionada"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Você deve selecionar uma chave privada para assinar a mensagem, ou algumas chaves públicas para criptografar a mensagem, ou ambas as opções."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Nenhuma chave encontra-se disponível"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Você precisa de uma chave privada para assinar as mensagens ou de uma chave pública para criptografá-las."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Erro do GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Portanto, a operação não pode ser executada."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Resultados do GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Saída do GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Outras mensagens fornecidas pelo GnuPG:"
 
@@ -309,12 +309,12 @@ msgid ""
 msgstr "A burla de identidade MAC falhou para a placa de rede ${nic_name} (${nic}). A recuperação do erro também falhou. Assim, todas as redes estão desabilitadas.\ntalvez seja melhor reiniciar o Tails e desabilitar a burla de identidade MAC. Veja a <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentação</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "erro:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Erro"
 
@@ -364,81 +364,68 @@ msgstr "Iniciar o Navegador Tor"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Você realmente deseja iniciar o Navegador não-confiável?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "A atividade de rede que utiliza um Navegador não-confiável <b>não é anônima</b>. Utilize um Navegador não-confiável somente se for necessário, por exemplo, se você tiver que se identificar ou se registrar para ativar a sua conexão a Internet."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Lançar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Saída"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Iniciando o Navegador não-confiável..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Isto pode demorar um pouco; por favor, seja paciente."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Falha ao configurar chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navegador não-confiável"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Encerrando o Navegador não-confiável..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Isto pode demorar um pouco e você não poderá reiniciar o Navegador não-confiável até que ele seja encerrado adequadamente."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Falha ao reiniciar o Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Um outro Navegador não-confiável está atualmente em execução ou sendo limpo. Por favor, tente novamente mais tarde."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nenhum provedor de DNS foi obtido através de DHCP ou configurado manualmente no Gerenciamento de Rede."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt será removido no Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt não é mais mantido e seus próprios autores dizem ser inseguro. Portanto, ele será removido do Tails 1.2.1 (25 de Novembro). Nós recomendamos que você aprenda como <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>abrir volumes do TrueCrypt com cryptsetup</a> o quanto antes for possível."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P falhou ao iniciar"
diff --git a/ru.po b/ru.po
index 5bcf076..1b941da 100644
--- a/ru.po
+++ b/ru.po
@@ -15,9 +15,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: Adriano <morros at ro.ru>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ru/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -83,127 +83,127 @@ msgstr "_Управление ключами"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Буфер обмена не содержит данных, пригодных для обработки."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Неизвестный уровень доверия"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Незначительный уровень доверия"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Полное доверие"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Абсолютный уровень доверия"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Имя"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID ключа"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Статус"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Дактилоскоп:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "ID пользователя:"
 msgstr[1] "ID пользователей:"
 msgstr[2] "ID пользователей:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ничего (не подписывать)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Выбрать получателей:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Скрыть получателей"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Скрыть пользовательские ID всех получателей зашифрованного сообщения. Иначе любой, кто увидит зашифрованное сообщение, также увидит и его получателей."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Подписать сообщение как:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Выбор ключей"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Вы доверяете этим ключам?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Нет полного доверия к указанному выбранному ключу:"
 msgstr[1] "Нет полного доверия к указанным выбранным ключам:"
 msgstr[2] "Нет полного доверия к указанным выбранным ключам:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Доверяете ли вы этому ключу настолько, чтобы использовать его, несмотря ни на что?"
 msgstr[1] "Доверяете ли вы этим ключам настолько, чтобы использовать их, несмотря ни на что?"
 msgstr[2] "Доверяете ли вы этим ключам настолько, чтобы использовать их, несмотря ни на что?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Ключи не выбраны"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Вы должны выбрать закрытый ключ, чтобы подписать сообщение, и/или какие-либо открытые ключи, чтобы зашифровать его."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Нет доступных ключей"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Вам требуется либо личный закрытый ключ для подписывания сообщений, либо открытый ключ для их шифрования."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Ошибка GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Таким образом, данная операция не может быть выполнена."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Результаты GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Вывод GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Другие сообщения от GnuPG:"
 
@@ -312,12 +312,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC-адрес сетевой карты ${nic_name} (${nic}) подменить не удалось. Не сработало и восстановление после ошибки, и поэтому весь сетевой сервис полностью отключен.\nВозможно, вам придётся перезагрузить Tails и отключить режим подмены MAC-адреса. См. <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>документацию</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "ошибка:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Ошибка"
 
@@ -367,81 +367,68 @@ msgstr "Запустить Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Отмена"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Вы действительно хотите запустить небезопасный браузер?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Небезопасный браузер — тот, который <b>не обеспечивает анонимности</b> вашей работы в сети. Используйте небезопасные браузеры только при особой необходимости, — например, когда нужно активировать ваше сетевое подключение или ввести логин для входа в интернет."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Exit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Запускается небезопасный браузер…"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Это займёт некоторое время. Пожалуйста, потерпите."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Не удалось установить chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Небезопасный браузер"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Отключение небезопасного браузера…"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Это займёт некоторое время. Вы не сможете перезапустить небезопасный браузер прежде, чем будут корректно завершены процедуры его выгрузки из системы."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Невозможно перезапустить Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "В данный момент либо работает другой небезопасный браузер, либо не завершена процедура его выгрузки. Пожалуйста, повторите попытку спустя некоторое время."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "DNS сервер либо не был получен через DHCP, либо не был установлен вручную через NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt в версии Tails 1.2.1 будет удалён"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt больше не поддерживается, так как со слов его создателей, он небезопасен. По этой причине начиная с версии Tails 1.2.1 (25 ноября) он будет удалён.\nРекомендуем вам как можно скорее изучить <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>документацию по работе с открытыми массивами TrueCrypt с установкой шифрования</a>."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Запустить I2P не удалось"
diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
index 11c7af0..9072fd1 100644
--- a/sl_SI.po
+++ b/sl_SI.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-21 07:35+0000\n"
-"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -76,41 +76,41 @@ msgstr "_Upravljanje s Ključi"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Odložišče ne vsebuje veljavnih vhodnih podatkov"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Neznan Skrbnik"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Mejni Skrbnik"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Zaupanja vreden Skrbnik"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Dokončni Skrbnik"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Ključ ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Prstni odtis:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Uporbnik ID:"
@@ -118,37 +118,37 @@ msgstr[1] "Uporabnika ID:"
 msgstr[2] "Uporabniki ID:"
 msgstr[3] "User IDs:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Nobeden (Brez podpisa)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Izbira prejemnikov:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Skrij prejemnike"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Skrij ID uporabnika vsem prejemnikom šifriranega sporočila. Drugače lahko vsak, ki šifrirano sporočilo vidi, ve kdo je prejemnik."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Podpiši sporočilo kot:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Izberite ključe"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Ali zaupate tem ključem?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Sledeči izbran ključ ni vreden popolnega zaupanja:"
@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr[1] "Sledeča izbrana ključa nista vredna popolnega zaupanja:"
 msgstr[2] "Sledeči izbrani ključi niso vredni popolnega zaupanja:"
 msgstr[3] "Sledeči izbrani ključi niso vredni popolnega zaupanja:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Ali dovolj zaupate temu ključu, da ga vseeno uporabite?"
@@ -164,42 +164,42 @@ msgstr[1] "Ali dovolj zaupate tema ključema, da ju vseeno uporabite?"
 msgstr[2] "Ali dovolj zaupate tem ključem, da jih vseeno uporabite?"
 msgstr[3] "Ali dovolj zaupate tem ključem, da jih vseeno uporabite?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Ključ ni izbran"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Izbrati morate zasebni ključ za podpisovanje sporočila, ali kateri javni ključi za šifriranje sporočila, ali pa oboje."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Ni uporabnega ključa"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Rabite zasebni ključ za podpis sporočila ali javni ključ za šifriranje le tega."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG napaka"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Zato ni mogoče izvesti operacijo."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG rezultati"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Izhod iz GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Druga sporočila ponujena od GnuPG:"
 
@@ -308,12 +308,12 @@ msgid ""
 msgstr "Sleparjenje MAC omrežne kartice neuspešno ${nic_name} (${nic}). Okrevanje po napaki tudi neuspešno, zato so vsa omrežja onemogočena\nMorda vam je ljubše, da resetirate Sledi in onemogočite sleparjenje MAC. Glejte <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentacijo</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "napaka:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
 
@@ -363,81 +363,68 @@ msgstr "Zagon Tor brskalnik"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Opusti"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Resnično želite zagnati nezanesljiv Brskalnik?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Omrežne aktivnosti z nezanesljivim Brskalnikom <b>niso anonimne</b>. Le v nujnih primerih uporabite nezanesljiv Brskalnik, npr.: če se morate prijaviti ali registrirati za aktiviranje omrežne povezave."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Zagon"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Izhod"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Zagon nezanesljivega Brskalnika ..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "To lahko traja, zato bodite potrpežjivi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Neuspešna nastavitev chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Nezanesljiv Brskalnik"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Ugašanje nezanesljivega Brskalnika .."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "To lahko traja in ne smete ponoviti zagona nezanesljivega Brskalnika dokler ni pravilno ugasnjen."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Ponoven zagon Tor-a neuspešen. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Drugi nezanesljiv Brskalnik se trenutno izvaja ali se čisti. Poskusite malo kasneje. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Noben DNS server ni bil pridobljen iz DHCP ali ročno nastavljen v NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt bodo odstranjeni v Sledi 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt ni več podprt in je po besedah njegovih avtorjev nezanesljiv. Zato bo odstranjen iz Sledi 1.2.1. (25-ega nov.). Priporočamo vam, da se naučite, kako <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> odpreti TrueCrypt nosilce z cryptsetup-om </a> čim prej."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P se ni zagnal"
diff --git a/sv.po b/sv.po
index fe6470b..cc59a4f 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: leveebreaks\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,124 +80,124 @@ msgstr "_Hantera nycklar"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Urklippet innehåller ingen giltig data."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Okänd tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginell tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Full tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Ultimat tillit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nyckel-ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingeravtryck:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Användar ID:"
 msgstr[1] "Användar IDn:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ingen (signera inte)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Välj mottagare:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Dölj mottagare"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Dölj användar IDn för alla mottagare av krypterade meddelanden. Annars kan vem som helst som ser meddelandet också se vilka mottagarna är."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Signera meddelandet som:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Välj nycklar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Litar du på dessa nycklar?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Följande vald nyckel är inte helt betrodd:"
 msgstr[1] "Följande valda nycklar är inte helt betrodda:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Litar du på den här nyckeln tillräckligt för att använda den ändå?"
 msgstr[1] "Litar du på de här nycklarna tillräckligt för att använda dem ändå?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Inga nycklar valda"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Du måste välja en privat nyckel för att signera meddelandet, eller några publika nycklar för att kryptera meddelandet, eller både och."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Inga nycklar tillgängliga"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Du behöver en privat nyckel för att signera meddelanden eller publik nyckel för att kryptera meddelanden."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Fel från GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Därför kan inte åtgärden utföras."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Resultat från GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Utmatning från GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Andra meddelanden givna av GnuPG:"
 
@@ -306,12 +306,12 @@ msgid ""
 msgstr "Kunde inte fejka MAC för nätverkskortet ${nic_name} (${nic}). Dessutom misslyckades felåterhämtningen, så alla nätverk har inaktiverats.\nDu vill nog starta om Tails och inaktivera fejkning av MAC. Se <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentationen</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "fel:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
@@ -361,81 +361,68 @@ msgstr "Starta Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Vill du verkligen starta den osäkra webbläsaren?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Nätverkstrafiken i den osäkra webbläsaren är <b>inte anonymiserad</b>. Använd bara den osäkra webbläsaren om absolut nödvändigt, till exempel om du måste logga in eller registrera dig för att aktivera din Internet-anslutning."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Starta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Startar den osäkra webbläsaren..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Detta kan ta en liten stund, så ha tålamod."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Misslyckades med att skapa chroot-miljön."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Osäker webbläsare"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Stänger av den osäkra webbläsaren..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Detta kan ta en liten stund, och den osäkra webbläsaren kan inte startas på nytt förrän den är helt nedstängd."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Misslyckades med att starta om Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "En annan osäker webbläsare är för närvarande igång, eller på väg att stängas av. Försök igen om en stund."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Ingen DNS server blev tilldelad genom DHCP eller manuell konfiguration i NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt kommer att tas bort i Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt kommer inte längre att uppdateras och sägs vara ej säker av dess upphovsmän. Därför kommer den att tas bort i Tails 1.2.1 (25 november). Vi rekommenderar att du lär dig hur <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>man öppnar TrueCrypt volymer med cryptsetup</a> så snart som möjligt."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Misslyckades med att starta I2P"
diff --git a/tails.pot b/tails.pot
index a5718aa..d292286 100644
--- a/tails.pot
+++ b/tails.pot
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-11 08:52+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
 "Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: English (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/en/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -75,124 +75,124 @@ msgstr "_Manage Keys"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "The clipboard does not contain valid input data."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Unknown Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginal Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Full Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Ultimate Trust"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Key ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingerprint:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "User ID:"
 msgstr[1] "User IDs:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "None (Don't sign)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Select recipients:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Hide recipients"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Sign message as:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Choose keys"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Do you trust these keys?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "The following selected key is not fully trusted:"
 msgstr[1] "The following selected keys are not fully trusted:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr[1] "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "No keys selected"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "You must select a private key to sign the message, or some public keys to encrypt the message, or both."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "No keys available"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG error"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Therefore the operation cannot be performed."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG results"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Output of GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Other messages provided by GnuPG:"
 
@@ -301,12 +301,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\nYou might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "error:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -356,81 +356,68 @@ msgstr "Start Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or register to activate your Internet connection."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Exit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Starting the Unsafe Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "This may take a while, so please be patient."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Failed to setup chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Unsafe Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Shutting down the Unsafe Browser..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it is properly shut down."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Failed to restart Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please retry in a while."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We recommend that you learn how to <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P failed to start"
diff --git a/tr.po b/tr.po
index eb9a800..2fd4cb7 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -16,9 +16,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-03 21:01+0000\n"
-"Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -84,124 +84,124 @@ msgstr "Anahtarları Yönet"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Pano geçerli girdi verisi içermiyor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Bilinmeyen Ä°timat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marjinal Ä°timat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Tam Ä°timat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Aşırı İtimat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Ä°sim"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Anahtar No"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Durum"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Parmak izi:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Kullanıcı No:"
 msgstr[1] "Kullanıcı No:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Hiçbiri (İmzalama)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Alıcıları seç:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Alıcıları gizle"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Şifreli mesajın tüm alıcılarının kullanıcı kimliklerini gizle. Aksi halde şifreli mesajı görebilen herkes alıcıları görebilecek."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Mesajı şu olarak imzala:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Anahtarları seçin"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Bu anahtarlara güveniyor musun ?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Bu anahtar tamamen güvenilir değil:"
 msgstr[1] "Bu anahtarlar tamamen güvenilir değil:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Bu anahtara kullanabilecek kadar güveniyor musunuz?"
 msgstr[1] "Bu anahtarı kullanabilecek kadar güveniyor musunuz?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Anahtar seçilmedi"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Mesajı imzalamak için bir gizli anahtar seçmelisiniz veya mesajı şifrelemek için bir genel anahtar seçmelisiniz ya da her ikisini birden seçebilirsiniz."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Anahtar bulunamadı."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Mesajı imzalamak için özel bir anahtara veya mesajları şifrelemek için genel bir anahtara ihtiyacınız var."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG hatası"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Bu yüzden işlem gerçekleştirilemedi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG sonuçları"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG çıktısı: "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "GnuPG'den temin edilen diÄŸer mesajlar: "
 
@@ -310,12 +310,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC aldatma ağ kartı ${nic_name} (${nic}) için başarısız. Hata iyileştirme de başarısız böylece tüm ağ devre dışı bırakıldı.\nMAC aldatmayı devre dışı bırakarak, Tails'i yeniden tercih edebilirsiniz. Belgelere <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>bakın</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "hata:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Hata"
 
@@ -365,81 +365,68 @@ msgstr "Tor Browser'ı başlat"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Ä°ptal"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Güvenli olmayan tarayıcıyı kullanmak istediğinize emin misiniz?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı dahilindeki ağ etkinlikleri <b>anonim değildir</b>. Güvenli Olmayan Tarayıcıyı sadece gerekli olduğu zamanlarda, örneğin İnternet bağlantısını etkinleştirmek için oturum açmanızı veya kayıt olmanızı gerektiren durumlarda kullanınız."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_BaÅŸlat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Çıkış"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı başlatılıyor..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Bu biraz zaman alabilir, lütfen sabır gösterin."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "chroot kurulamadı."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı kapatılıyor..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Bu biraz zaman alabilir ve Güvenli Olmayan Tarayıcıyı düzgün kapatılmadan yeniden açamazsınız. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Tor yeniden başlatılamadı."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Başka bir Güvenli Olmayan Tarayıcı şu anda çalışıyor veya temizleniyor. Lütfen birazdan tekrar deneyin."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "DHCP aracılığıyla bir DNS sunucusu elde edilemedi veya Ağ Yöneticisi içerisinde yapılandırılmamış."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt, Tails 1.2.1 sürümünde kaldırılacak"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt artık geliştirilmiyor ve kendi yazarları tarafından güvenli olmadığı söylendi. Bu nedenle Tails 1.2.1 (Kasım 25) ile kaldırılacaktır. Nasıl <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>TrueCrypt birimlerini cryptsetup ile açacağınızı</a> en kısa zamanda öğrenmenizi öneriyoruz."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P başlatılamadı."
diff --git a/uk.po b/uk.po
index beb23a6..6063e7e 100644
--- a/uk.po
+++ b/uk.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-22 19:11+0000\n"
-"Last-Translator: LinuxChata\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/uk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,127 +80,127 @@ msgstr "_Управління Ключами"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Буфер обміну не містить дійсні вхідні дані."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Невідоме Довір’я"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Маргінальне Довір’я"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Повне Довір’я"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Остаточне Довір’я"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "Ім’я"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "Ідентифікатор Ключа"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "Статус"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Дактилоскопія:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Ідентифікатор Користувача:"
 msgstr[1] "Ідентифікатори Користувача:"
 msgstr[2] "Ідентифікатори Користувача:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Нічого (не підписувати)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Виберіть одержувачів:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Приховати одержувачів"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Приховати користувацькі ID всіх одержувачів зашифрованого повідомлення. У протилежному випадку кожен, хто бачить зашифроване повідомлення, може бачити одержувачів цього повідомлення."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Підписати повідомлення як:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Виберіть ключі"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Чи маєте довір’ю в цих ключах?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Слідуючий обраний ключ не довіреним в повністю"
 msgstr[1] "Слідуючі обрані ключі не довіреними в повністю"
 msgstr[2] "Слідуючі обрані ключі не довіреними в повністю"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Чи довіряєте цьому ключеві досить, аби його використовувати в будь-якому випадку?"
 msgstr[1] "Чи довіряєте цим ключам досить, аби їх використовувати в будь-якому випадку?"
 msgstr[2] "Чи довіряєте цим ключам досить, аби їх використовувати в будь-якому випадку?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Жодних ключів не вибрано"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Вам потрібно вибрати закритий ключ, щоб підписати повідомлення, або кілька відкритих ключів щоб зашифрувати його, або і те і інше."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "Жодних ключів доступно"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Вам потрібен закритий ключ для підпису повідомлень або відкритий ключ для шифрування повідомлень."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "Помилка GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Таким чином, операція не може бути виконана."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "Підсумки GnuPG"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "Вихід GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Інші повідомлення, що надаються GnuPG:"
 
@@ -309,12 +309,12 @@ msgid ""
 msgstr "Підміна MAC не вдалася для мережевої карти${nic_name} (${nic}). Помилку не вдалося виправити, тому мережа повністю вимкнена.\nМожливо, ви віддасте перевагу перевантаженню Tails і вимкненню підміни MAC. Див. <a href= \" file:///usr/share/doc/решка/сайті/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>документацію</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "помилка:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "Помилка"
 
@@ -364,81 +364,68 @@ msgstr "Запустити Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Відмова"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Ви дійсно хочете запустити небезпечний браузер?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Мережева активність Небезпечного Браузера <b>не анонімна</b>. Використовуйте Небезпечний браузер тільки у разі необхідності, наприклад, якщо Вам потрібно увійти і зареєструватися для активації Вашого мережного з'єднання."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Запуск"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Вихід"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Запуск ненадійного браузера..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Це може зайняти деякий час, будь-ласка зачекайте."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Не вдалося встановити chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Ненадійний браузер"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Вимкнення небезпечного браузера..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Це може зайняти деякий час, і Ви не можете перезавантажувати Небезпечний Браузер, поки він правильно не вимкнеться."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Не вдалося перезапустити Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Інший Небезпечна Браузер у даний час працює або очищається. Повторіть спробу через деякий час."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Жоден DNS-сервер не був отриманий через DHCP або не був налаштований вручну у NetworkManager."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt буде видалений в Tails 1.2.1"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt більше не підтримується і, як було сказано авторами, є ненадійним. Тому, він буде вилучений в Tails 1.2.1 (25 листопада). Ми рекомендуємо вам дізнатися, як <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>відкрити розділи TrueCrypt з cryptsetup</a> якнайскоріше."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "Помилка підключення до I2P"
diff --git a/zh_CN.po b/zh_CN.po
index b73ae57..662f2ec 100644
--- a/zh_CN.po
+++ b/zh_CN.po
@@ -15,9 +15,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:12+0000\n"
-"Last-Translator: Wu Ming Shi\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/zh_CN/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -83,121 +83,121 @@ msgstr "管理密钥"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "剪贴板输入数据无效。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "未知信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "部分信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "完全"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "最高信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "名字"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "密钥 "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "状态"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "密钥指纹:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "用户ID:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "无(不签署)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "选择接收者:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "隐藏接收者"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "隐藏加密信息所有接收者的用户 ID,否则可看到加密信息的任何人都可查看谁是接收者。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "签署信息为:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "选择密钥"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "是否信任这些密钥?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "以下选中密钥非完全信任:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "是否对这些密钥足够信任以继续使用?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "未选择密钥"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "必须选择私钥签署信息,或者选择公钥加密信息,或者同时选择两者。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "无可用密钥"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "需要使用私钥签署信息或使用公钥加密信息。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG 出错"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "因此无法执行操作。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG 结果"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG 输出:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "GnuPG 提供的其他信息:"
 
@@ -306,12 +306,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC 欺骗对 ${nic_name} (${nic}) 失败。错误恢复也一同失败,所以所有网络已被禁用。\n您可能宁愿重启 Tails 并禁用 MAC 欺骗。参见<a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>相关文档</a>。"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "错误:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "错误"
 
@@ -361,81 +361,68 @@ msgstr "启动 Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "取消"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "是否确定启动非安全浏览器?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "非浏览器中的网络活动是<b>非匿名的</b>。仅再需要时使用不安全浏览器,例如必须登录或注册以激活互联网连接。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "启动"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "退出"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "正在启动非安全浏览器..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "可能需要一会儿,请稍等。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "设置 chroot 失败。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "非安全浏览器"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "正在关闭非安全浏览器..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "可能需要一会儿。正常关闭之前无法重启非安全浏览器。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "无法重启 Tor。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "另一种不安全的浏览器正在运行,或者正在被清理。请在稍后重试。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "在网络管理器中没有通过 DHCP 获得或手动配置 DNS 服务器。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt 将会在 Tails 1.2.1 里被移除。"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt 已不再提供维护,并被该软件作者自己指出存在安全问题。所以在Tails 1.2.1(11月25日)中TrueCrypt将被移除。我们推荐您尽快了解如何 <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>用cryptsetup来打开被TrueCrypt加密的卷</a>。"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P 无法启动。"
diff --git a/zh_TW.po b/zh_TW.po
index 8536fd3..d7cddab 100644
--- a/zh_TW.po
+++ b/zh_TW.po
@@ -6,14 +6,14 @@
 # cges30901 <cges30901 at gmail.com>, 2014
 # danfong <danfong.hsieh at gmail.com>, 2014
 # Po-Chun Huang <aphroteus at gmail.com>, 2014
-# Chi-Lu Yang, 2014
+# LNDDYL, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-16 01:50+0000\n"
-"Last-Translator: Po-Chun Huang <aphroteus at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
+"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/zh_TW/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -79,121 +79,121 @@ msgstr "_Manage 金鑰"
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "剪貼簿不包含有效的輸入資料。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "不明的信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "臨界信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
 msgstr "完全信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "終極信任"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
 msgstr "名稱"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
 msgstr "金鑰 ID"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
 msgstr "狀態"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "指紋:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "使用者識別碼:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "無(不簽署)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "選擇收件者:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "隱藏收件者"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "隱藏加密郵件的所有收件者的使用者識別碼。否則任何人看到加密的郵件可以看出誰是收件者。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "郵件簽名為:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
 msgstr "選擇金鑰"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "您信任這些金鑰嗎?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "下列所選的金鑰不是完全受信任:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "您可以信任這些金鑰到足以使用它們嗎?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
 msgstr "沒有選擇金鑰"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "您必須選擇私密金鑰來對郵件進行簽名,或者一些公開金鑰來加密郵件,或兩者兼而有之。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
 msgid "No keys available"
 msgstr "無金鑰可用"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "您需要私密金鑰來對郵件進行簽名,或者公開金鑰來加密郵件。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG 錯誤"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "因此不能執行操作。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG 結果"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG 的輸出:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "由 GnuPG 提供的其他郵件:"
 
@@ -302,12 +302,12 @@ msgid ""
 msgstr "網路卡 MAC 詐騙失敗 ${nic_name} (${nic})。錯誤還原也失敗,所以所有網路被停用。\n您可能要將 Tails 重新啟動並停用 MAC 詐騙。請參閱 <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>文件</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "error:"
 msgstr "錯誤:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "Error"
 msgstr "錯誤"
 
@@ -357,81 +357,68 @@ msgstr "啟動 Tor 瀏覽器"
 msgid "Cancel"
 msgstr "取消"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "您真的要啟動不安全的瀏覽器嗎?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "在不安全的瀏覽器中的網路活動<b>無法匿名</b>。如有必要,請僅使用不安全的瀏覽器,例如,如果您必須登入或註冊來啟動您的網際網路連線。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Exit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "正在啟動不安全的瀏覽器..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "這可能需要一段時間,所以請耐心等候。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "無法設定 chroot。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "不安全的瀏覽器"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "正在關閉不安全的瀏覽器..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "這可能需要一段時間,您可能無法將不安全的瀏覽器重新啟動,直到它正確地關閉。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "無法重新啟動 Tor。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "目前正在執行另一個不安全的瀏覽器,或被清理。請在一段時間後重試。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "沒有 DNS 伺服器是透過 DHCP 獲得,或在 NetworkManager 中手動設定。"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
-msgstr "TrueCrypt 將在 Tails 1.2.1 被移除"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
-msgid ""
-"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
-"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
-"recommend that you learn how to <a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
-" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr "TrueCrypt 已經不在維護,它的作者也聲稱不再安全了。因此,它將會在 Tails 1.2.1 (11月25日) 移除。我們建議您盡速學習 <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt volumes with cryptsetup</a>。"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P 無法啟動"More information about the tor-commits mailing list