[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 30 14:45:49 UTC 2014


commit 333e020f8760350c9cda903145dc26437c94cec3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 30 14:45:48 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 ca/torbutton.properties |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/ca/torbutton.properties b/ca/torbutton.properties
index e9e054f..21fe833 100644
--- a/ca/torbutton.properties
+++ b/ca/torbutton.properties
@@ -27,13 +27,13 @@ torbutton.popup.external.note = Alguns tipus de fitxers poden facilitar la conne
 torbutton.popup.external.suggest = Per seguretat, només s'han d'obrir els fitxers descarregats sense tenir connexió a Internet, o fer servir un CD de Tor Live com Tails.\n
 torbutton.popup.launch = Descarregar el fitxer
 torbutton.popup.cancel = Cancel·lar
-torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
+torbutton.popup.dontask = Descarregar automàticament els fitxers a partir d'ara
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = Prova de proxy Tor: no es pot assolir el Proxy HTTP local. Comproveu si Polipo funciona correctament.
 torbutton.popup.captcha.title = Voleu evitar els Captchas de Google?
 torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton ha detectat un Captcha de Google. Voleu utilitzar un motor de cerca diferent, aquest cop?
-torbutton.popup.captcha.always = Realitza sempre aquesta acció
-torbutton.popup.redirect = Redirecciona
-torbutton.popup.no_redirect = No redireccionis
+torbutton.popup.captcha.always = Realitzar sempre aquesta acció
+torbutton.popup.redirect = Redireccionar
+torbutton.popup.no_redirect = No redireccionar
 torbutton.popup.prompted_language = Per donar-vos més privacitat, Torbutton pot demanar la versió en anglès de les pàgines web. Això pot provocar que pàgines web que preferiu veure a la vostra llengua nativa siguin mostrades en anglès.\n\nDesitjeu demanar les pàgines web en anglès per una major privacitat?
 torbutton.popup.no_newnym = Torbutton no pot adjudicar-vos de forma segura una nova identitat. No disposa d'accés al Tor Control Port.\n\nEsteu usant Tor Browser Bundle?
 torbutton.popup.use_tbb = Sembla que esteu usant Torbutton amb Firefox, el qual ja no és una configuració segura recomanada.\n\nAl seu lloc, recomanem que obtingueu l'últim Tor Browser Bundle enviant un email a gettor at torproject.org o bé descarregant-lo de l'adreça següent:More information about the tor-commits mailing list