[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 30 14:15:49 UTC 2014


commit d346e65b62234a17d91ddfe7f31b1aa00d6a2789
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 30 14:15:47 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 ca/torbutton.properties |   26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/ca/torbutton.properties b/ca/torbutton.properties
index 8774e64..e9e054f 100644
--- a/ca/torbutton.properties
+++ b/ca/torbutton.properties
@@ -1,12 +1,12 @@
-torbutton.button.tooltip.disabled = Activa Tor
-torbutton.button.tooltip.enabled = Desactiva Tor
-torbutton.panel.tooltip.disabled = Feu clic per a activar Tor
-torbutton.panel.tooltip.enabled = Feu clic per a desactivar Tor
-torbutton.panel.plugins.disabled = Feu clic per a activar els plugins
-torbutton.panel.plugins.enabled = Feu clic per a desactivar els plugins
+torbutton.button.tooltip.disabled = Activar Tor
+torbutton.button.tooltip.enabled = Desactivar Tor
+torbutton.panel.tooltip.disabled = Feu clic per activar Tor
+torbutton.panel.tooltip.enabled = Feu clic per desactivar Tor
+torbutton.panel.plugins.disabled = Feu clic pera ctivar els plugins
+torbutton.panel.plugins.enabled = Feu clic per desactivar els plugins
 torbutton.panel.label.disabled = Tor està desactivat
 torbutton.panel.label.enabled = Tor està activat
-extensions.torbutton at torproject.org.description = Torbutton provides a button to configure Tor settings and quickly and easily clear private browsing data.
+extensions.torbutton at torproject.org.description = Torbutton permet accedir a la configuració de Tor i esborrar fàcil i ràpidament les dades privades de navegació per internet.
 torbutton.popup.history.warning = Torbutton ha bloquejat l'activitat d'una pestanya que funcionava en un altre estat de Tor.\n\nAixò és per a prevenir els errors de programació 409737 i 417869 de Firefox.\n\nSi aquesta finestra apareix sense motiu, alguna de les vostres pestanyes intenta s'intentava carregar automàticament, i per tant, ha estat bloquejada.\n\nPer a recarregar aquesta pestanya en l'estat de Tor actiu, premeu "enter" a la direcció URL de la barra de navegació.\n\n
 torbutton.popup.plugin.warning = Torbutton ha bloquejat la càrrega directa per Tor del contingut d'un plugin.\n\nUtilitzeu l'alternativa "anomena i desa...".\n\n
 torbutton.popup.confirm_ca_certs = Nota de Torbutton: no teniu Autoritats de Certificat personalitzades. Examinar la llista d'Autoritats de Certificat és una operació lenta i ralenteix l'activació de la xarxa Tor. Voleu desactivar l'aïllament dels certificats d'Autoritats de Certificat? (si no enteneu la pregunta, és segur prémer "d'acord")
@@ -21,12 +21,12 @@ torbutton.popup.test.auto_failed = La prova automàtica del proxy Tor no s'ha po
 torbutton.prefs.recommended = (recomanat)
 torbutton.prefs.optional = (opcional)
 torbutton.prefs.crucial = (vital)
-torbutton.popup.external.title = Download an external file type?
-torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
-torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
-torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
-torbutton.popup.launch = Download file
-torbutton.popup.cancel = Cancel·la
+torbutton.popup.external.title = Descarregar un tipus de fitxer extern?
+torbutton.popup.external.app = Tor Browser no pot visualitzar aquest fitxer. S'ha d'obrir amb un altre aplicació.\n\n
+torbutton.popup.external.note = Alguns tipus de fitxers poden facilitar la connexió d'aplicacions a Internet sense passar per Tor.\n\n
+torbutton.popup.external.suggest = Per seguretat, només s'han d'obrir els fitxers descarregats sense tenir connexió a Internet, o fer servir un CD de Tor Live com Tails.\n
+torbutton.popup.launch = Descarregar el fitxer
+torbutton.popup.cancel = Cancel·lar
 torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = Prova de proxy Tor: no es pot assolir el Proxy HTTP local. Comproveu si Polipo funciona correctament.
 torbutton.popup.captcha.title = Voleu evitar els Captchas de Google?More information about the tor-commits mailing list