[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 29 03:15:29 UTC 2014


commit 6f60b0408e511da11bffc2623f69f01a5baea269
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 29 03:15:28 2014 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 nn/torbirdy.dtd |   63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/nn/torbirdy.dtd b/nn/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0000000..f5e1b3e
--- /dev/null
+++ b/nn/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Kontoinnstillingar">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Sjå etter nye meldingar ved oppstart">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Sjå etter nye meldingar kvar(t)">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "d">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "minutt">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Cancel">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Lagre">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "L">
+
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Innstillingar">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Lagre">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "l">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Avbryt">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Still tilbake til standard">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Test mellomtenarinnstillingane">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "m">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Mellomtenar">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Personvern">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Tryggleik">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Bruk tilrådde mellomtenarinnstillingar for TorBirdy (Tor)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Vel ei anonymiseringsteneste">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "a">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Bruk eigendefinerte mellomtenarinnstillingar">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "e">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS-vert: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "v">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Transparent Torification (Ã¥tvaring: krev tilpassa transproxy eller Tor-rutar)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Global">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Slå på støtte for push epost til IMAP-kontoar [standard: slått av]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Vel siste brukte epostmappe ved oppstart [standard: avslått]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Ikkje set Thunderbird's tidssone til UTC [standard: setttil UTC]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Set ikkje inn mottakar sin nøkkel-ID i krypterte meldingar [standard: put] ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Stadest før sending av epost om Enigmail er slått på [standard: ikkje stadfest]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "s">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Slå på Thunderbirds automatiske konfigureringshjelp [standard: slått av] ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "h">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Sjå etter nye meldingar automatisk på alle kontoar [standard: dslått av] ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Tillat tilkoplingar til tenarar som ikkje støttar SSL/TLS med trygg attkjenning [standard: ikkje tillat]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Konto-spesifikk">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Vel ein konto:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Bruk følgjande keyserver(ar): ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
+
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Bruk Tor Onion Router">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "Bruk JonDo (Premium)">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Bruk Whonix">
+<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Open TorBirdy Innstillingar">
+
+<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "Fyrstegongskøyring av TorBirdy">More information about the tor-commits mailing list