[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 29 03:15:26 UTC 2014


commit f1bf06cdfb39e81eb099292ed19c0ce15dde1e31
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 29 03:15:24 2014 +0000

    Update translations for torbirdy
---
 nn/torbirdy.dtd |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/nn/torbirdy.dtd b/nn/torbirdy.dtd
index 7594c3b..f5e1b3e 100644
--- a/nn/torbirdy.dtd
+++ b/nn/torbirdy.dtd
@@ -19,7 +19,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Mellomtenar">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Personvern">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Security">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Tryggleik">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Bruk tilrådde mellomtenarinnstillingar for TorBirdy (Tor)">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Vel ei anonymiseringsteneste">
@@ -41,23 +41,23 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Set ikkje inn mottakar sin nøkkel-ID i krypterte meldingar [standard: put] ">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Confirm before sending email if Enigmail is enabled [default: do not confirm]">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "e">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Enable Thunderbird's automatic email configuration wizard [default: disabled]">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "w">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Check for new messages automatically for all accounts [default: disabled]">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Allow connections to servers that do not support SSL/TLS with secure renegotiation [default: do not allow]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Stadest før sending av epost om Enigmail er slått på [standard: ikkje stadfest]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "s">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Slå på Thunderbirds automatiske konfigureringshjelp [standard: slått av] ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "h">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Sjå etter nye meldingar automatisk på alle kontoar [standard: dslått av] ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Tillat tilkoplingar til tenarar som ikkje støttar SSL/TLS med trygg attkjenning [standard: ikkje tillat]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Konto-spesifikk">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Vel ein konto:">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Keyserver(s) to use: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Bruk følgjande keyserver(ar): ">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
 
-<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Use Tor Onion Router">
-<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "Use JonDo (Premium)">
-<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Use Whonix">
-<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Open TorBirdy Preferences">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Bruk Tor Onion Router">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "Bruk JonDo (Premium)">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Bruk Whonix">
+<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Open TorBirdy Innstillingar">
 
-<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "TorBirdy First-Run">
+<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "Fyrstegongskøyring av TorBirdy">More information about the tor-commits mailing list