[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 29 02:45:14 UTC 2014


commit c49704a931a88223de445621ead1f219daaeffb0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 29 02:45:13 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 nn/https-everywhere.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/nn/https-everywhere.dtd b/nn/https-everywhere.dtd
index 4f89bc1..45643ae 100644
--- a/nn/https-everywhere.dtd
+++ b/nn/https-everywhere.dtd
@@ -38,7 +38,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Everywhere 4.0utvikling.11 varsel">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Ojsann. Du brukte den stabile versjonen av HTTPS Everywhere, men vi kan ved eit uhell ha oppgradert deg til utviklarversjonen i vår siste utgjeving.">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Vil du gå tilbake til den stabile?">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "We'd love it if you continued using our development release and helped us make HTTPS Everywhere better! You might find there are a few more bugs here and there, which you can report to https-everywhere at eff.org. Sorry about the inconvenience, and thank you for using HTTPS Everywhere.">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "Vi vert glade om du held fram å bruka utviklarversjonen vår og hjelpte oss å gjera HTTPS Everywhere betre! Det kan vera at du finn ut at det er nokre fleire feil her og der som du kan rapportera til https-everywhere at eff.org. Beklagar ulempa, og takk for at du brukar HTTPS Everywhere.">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Eg vil bruka utviklarversjonen">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Last ned siste stabile versjon">
 More information about the tor-commits mailing list