[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 29 02:15:15 UTC 2014


commit 6625fc7c0c74e17f68274d44707a741b688324e1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 29 02:15:14 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 nn/https-everywhere.dtd |   18 +++++++++---------
 nn/ssl-observatory.dtd  |    2 +-
 2 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/nn/https-everywhere.dtd b/nn/https-everywhere.dtd
index be57ecb..4f89bc1 100644
--- a/nn/https-everywhere.dtd
+++ b/nn/https-everywhere.dtd
@@ -21,11 +21,11 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Slå av alle">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Still tilbake til standard">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Søk">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Site">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Side">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Merknadar">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Which HTTPS redirection rules should apply?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Kva for HTTPS vidaresendingsreglar skal gjelde?">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Slått på">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "You can learn how to write your own rulesets (to add support for other web sites)">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Du kan læra korleis du lagar dine eigne regelsett (for å støtta andre vevsider)">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "her">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Skift mellom">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Still tilbake til standard">
@@ -35,13 +35,13 @@
 <!ENTITY https-everywhere.source.filename "Filnamn">
 <!ENTITY https-everywhere.source.unable_to_download "Klarte ikkje å lasta ned kjelde.">
 
-<!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Everywhere 4.0development.11 notification">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Oops. You were using the stable version of HTTPS Everywhere, but we might have accidentally upgraded you to the development version in our last release.">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Would you like to go back to stable?">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Everywhere 4.0utvikling.11 varsel">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Ojsann. Du brukte den stabile versjonen av HTTPS Everywhere, men vi kan ved eit uhell ha oppgradert deg til utviklarversjonen i vår siste utgjeving.">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Vil du gå tilbake til den stabile?">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "We'd love it if you continued using our development release and helped us make HTTPS Everywhere better! You might find there are a few more bugs here and there, which you can report to https-everywhere at eff.org. Sorry about the inconvenience, and thank you for using HTTPS Everywhere.">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Keep me on the development version">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Download the latest stable version">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Eg vil bruka utviklarversjonen">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Last ned siste stabile versjon">
 
-<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_title "HTTPS Everywhere Ruleset Tests">
+<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_title "HTTPS Everywhere regelsett-testar">
 <!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_cancel_button "Cancel">
 <!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_start_button "Start">
diff --git a/nn/ssl-observatory.dtd b/nn/ssl-observatory.dtd
index 9457a96..2ff7fea 100644
--- a/nn/ssl-observatory.dtd
+++ b/nn/ssl-observatory.dtd
@@ -80,7 +80,7 @@ looked at.  Mouseover the options for further details:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Show advanced options">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "SSL Observatory Preferences">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "SSL Observatory Innstillingar">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Use the Observatory?">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.title "WARNING from EFF's SSL Observatory">More information about the tor-commits mailing list