[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 29 01:45:22 UTC 2014


commit f4903889889ef0e006cb6d8f98bb2eba75f80015
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 29 01:45:21 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 nn/https-everywhere.properties |    8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)

diff --git a/nn/https-everywhere.properties b/nn/https-everywhere.properties
new file mode 100644
index 0000000..37c42f0
--- /dev/null
+++ b/nn/https-everywhere.properties
@@ -0,0 +1,8 @@
+https-everywhere.menu.globalEnable = Slå på HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.globalDisable = Slå av HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.enableDisable = Slå på/Slå av reglar
+https-everywhere.menu.noRules = (Ingen reglar for denne sida)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (Reglar for denne sida er ukjende)
+https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere er no aktiv og kan skruast av og på ved å klikka på ikonet  i addresselinja.
+https-everywhere.migration.notification0 = For å gjennomføre ei viktig feilretting, vil denne oppdateringa tilbakestille regelinnstillingane til  HTTPS Everywhere til standardverdiar.
+https-everywhere.menu.ruleset-tests = Køyr HTTPS Everywhere regelsett-testarMore information about the tor-commits mailing list