[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 29 01:45:18 UTC 2014


commit f58b2042c95f45e38bd7f7a6301384bfd2fed9b8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Apr 29 01:45:17 2014 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 nn/https-everywhere.dtd    |  14 +++++++-------
 nn/https-everywhere.properties |  16 ++++++++--------
 2 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/nn/https-everywhere.dtd b/nn/https-everywhere.dtd
index b4ac240..be57ecb 100644
--- a/nn/https-everywhere.dtd
+++ b/nn/https-everywhere.dtd
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!ENTITY https-everywhere.about.title "Om HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.about.ext_name "HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Encrypt the Web! Automatically use HTTPS security on many sites.">
+<!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Krypter veven! Bruk HTTPS-tryggleik automatisk på mange sider.">
 <!ENTITY https-everywhere.about.version "Versjon">
 <!ENTITY https-everywhere.about.created_by "Laga av">
-<!ENTITY https-everywhere.about.librarians "Ruleset Librarians">
+<!ENTITY https-everywhere.about.librarians "Regelsettbibliotekarar">
 <!ENTITY https-everywhere.about.thanks "Takk til">
-<!ENTITY https-everywhere.about.contribute "If you like HTTPS Everywhere, you might consider">
-<!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Donerer til Tor">
+<!ENTITY https-everywhere.about.contribute "Om du likar HTTPS Everywhere, kunne du kanskje vurdere å ">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Donere til Tor">
 <!ENTITY https-everywhere.about.tor_lang_code "en">
 <!ENTITY https-everywhere.about.donate_eff "Donerer til EFF">
 
 <!ENTITY https-everywhere.menu.about "Om HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL Observatory Preferences">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL Observatory Innstillingar">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Slå på HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Slå av HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Vis teljar">
 
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.title "HTTPS Everywhere Preferences">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.title "HTTPS Everywhere Innstillingar">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enable_all "Slå på alle">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Slå av alle">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Still tilbake til standard">
@@ -29,7 +29,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "her">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Skift mellom">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Still tilbake til standard">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "View XML Source">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "Vis XML-kjelde">
 
 <!ENTITY https-everywhere.source.downloading "Lastar ned">
 <!ENTITY https-everywhere.source.filename "Filnamn">
diff --git a/nn/https-everywhere.properties b/nn/https-everywhere.properties
index be83831..37c42f0 100644
--- a/nn/https-everywhere.properties
+++ b/nn/https-everywhere.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
-https-everywhere.menu.globalEnable = Enable HTTPS Everywhere
-https-everywhere.menu.globalDisable = Disable HTTPS Everywhere
-https-everywhere.menu.enableDisable = Enable / Disable Rules
-https-everywhere.menu.noRules = (No Rules for This Page)
-https-everywhere.menu.unknownRules = (Rules for This Page Unknown)
-https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere is now active. You can toggle it on a site-by-site basis by clicking the icon in the address bar.
-https-everywhere.migration.notification0 = In order to implement a crucial fix, this update resets your HTTPS Everywhere rule preferences to their default values.
-https-everywhere.menu.ruleset-tests = Run HTTPS Everywhere Ruleset Tests
+https-everywhere.menu.globalEnable = Slå på HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.globalDisable = Slå av HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.enableDisable = Slå på/Slå av reglar
+https-everywhere.menu.noRules = (Ingen reglar for denne sida)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (Reglar for denne sida er ukjende)
+https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere er no aktiv og kan skruast av og på ved å klikka på ikonet i addresselinja.
+https-everywhere.migration.notification0 = For å gjennomføre ei viktig feilretting, vil denne oppdateringa tilbakestille regelinnstillingane til HTTPS Everywhere til standardverdiar.
+https-everywhere.menu.ruleset-tests = Køyr HTTPS Everywhere regelsett-testarMore information about the tor-commits mailing list