[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 28 14:15:49 UTC 2014


commit a2262d4db36f461adbdad6b53cb9cbc9ba95cca6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 28 14:15:48 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 pl/torbutton.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/pl/torbutton.dtd b/pl/torbutton.dtd
index ed8c455..5c71901 100644
--- a/pl/torbutton.dtd
+++ b/pl/torbutton.dtd
@@ -77,7 +77,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Spoof blank referer during Tor usage (may break some sites)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.smartspoof "Mądrze fałszuj adres zwrotny w czasie używania Tora (fałszuje odnośniki między stronami)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "No referer spoof during Tor usage (sends referers as normal)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.disable_domstorage "Blokuj zapisywanie DOM podczas używania Tora (krytyczne)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.disable_domstorage "Wyłącz Magazyn DOM podczas używania Tora (krytyczne)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.forms "Formularze">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_tforms "Blokuj zapamiętywanie haseł z formularzy (zalecane)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_ntforms "Blokuj zapamiętywanie haseł oraz zawartości formularzy gdy Tor jest nieaktywny (opcjonalnie)">More information about the tor-commits mailing list