[tor-commits] [translation/abouttor-homepage_completed] Update translations for abouttor-homepage_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 28 13:45:47 UTC 2014


commit 474153ddfa9629f96a7821b8e86aa2fbc8f851c0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 28 13:45:47 2014 +0000

    Update translations for abouttor-homepage_completed
---
 pl/aboutTor.dtd |    4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/pl/aboutTor.dtd b/pl/aboutTor.dtd
index 452de3b..654dc58 100644
--- a/pl/aboutTor.dtd
+++ b/pl/aboutTor.dtd
@@ -43,6 +43,8 @@
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Przekaż darowiznę »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
 
-<!ENTITY aboutTor.footer.label "Projekt Tor jest US 501 (c) (3) non-profit, zajmująca się badaniami, rozwojem i edukacji online anonimowości i prywatności.">
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "Projekt Tor jest organizacją non-profit*, zajmująca się badaniami, rozwojem i edukacji o anonimowości i prywatności w internecie.
+
+* 501(c)(3)">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Dowiedz się więcej na temat Tor Project »">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">More information about the tor-commits mailing list