[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 25 08:45:28 UTC 2014


commit 22e4cdebc8ad82ea6bf530f134c817d61b347b8d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 25 08:45:26 2014 +0000

    Update translations for torbirdy
---
 bg/torbirdy.dtd |   20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/bg/torbirdy.dtd b/bg/torbirdy.dtd
index 5db448a..90f660b 100644
--- a/bg/torbirdy.dtd
+++ b/bg/torbirdy.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Account Configuration">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Check for new messages at startup">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Настройване на Акаунт">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Провери за нови съобщения при стартиране">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Check for new messages every">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Провери за нови съобщения на всеки">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "d">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "minutes">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "минути">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Отказ">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Запиши">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "S">
 
-<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Preferences">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Предпочитания">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Запиши">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Отказ">
@@ -16,23 +16,23 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Test Proxy Settings">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "n">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Proxy">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Прокси">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Privacy">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Security">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Use the recommended proxy settings for TorBirdy (Tor)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Използвай препоръчителните настройки за прокси в TorBirdy (Tor)">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Choose an anonymization service">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "a">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Use custom proxy settings">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "c">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Host: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Host:">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Порт">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "p">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Transparent Torification (warning: requires custom transproxy or Tor router)">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Global">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Глобални">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Enable push email support for IMAP accounts [default: disabled]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "p">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Select last accessed mail folder on startup [default: disabled]">More information about the tor-commits mailing list