[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 24 07:45:49 UTC 2014


commit d1f3a2a7fba56dbd6293db4b5810027c49e98d0b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 24 07:45:48 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 pl/torbutton.properties |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/pl/torbutton.properties b/pl/torbutton.properties
index 3f2e105..8798190 100644
--- a/pl/torbutton.properties
+++ b/pl/torbutton.properties
@@ -23,11 +23,11 @@ torbutton.prefs.optional = (opcjonalnie)
 torbutton.prefs.crucial = (krytyczne)
 torbutton.popup.external.title = Pobrać zewnętrzny typ pliku?
 torbutton.popup.external.app = Tor Browser nie może wyświetlić tego pliku. Musisz otworzyć go z innej aplikacji\n\n
-torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
-torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
+torbutton.popup.external.note = Niektóre typy plików mogą spowodować połączenie się aplikacji z internetem bez użycia sieci Tor.\n\n
+torbutton.popup.external.suggest = Aby być bezpiecznym, pobrane pliki należy uruchamiać wyłącznie w trybie offline, lub użyć dystrybucji Live CD Tora, takich jak Tails.\n
 torbutton.popup.launch = Pobierz plik
 torbutton.popup.cancel = Anuluj
-torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
+torbutton.popup.dontask = Automatyczne pobieranie plików jest od teraz włączone
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = Test Tor proxy: Lokalne Proxy HTTP jest nieosiągalne. Czy Polipo działa prawidłowo?
 torbutton.popup.captcha.title = Unikać Google Captcha?
 torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton wykrył Google Captcha. Czy chcesz, aby Cię przekierować na inną wyszukiwarkę dla tego zapytania?More information about the tor-commits mailing list