[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 24 07:45:33 UTC 2014


commit 6db3bdc32146e4888862753cb37235dce3218307
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 24 07:45:33 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 pl/torlauncher.properties |    1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/pl/torlauncher.properties b/pl/torlauncher.properties
index d982fb7..32feaa8 100644
--- a/pl/torlauncher.properties
+++ b/pl/torlauncher.properties
@@ -55,3 +55,4 @@ torlauncher.bootstrapWarning.identity=niezgodność tożsamości
 torlauncher.bootstrapWarning.timeout=upłynął czas połączenia
 torlauncher.bootstrapWarning.noroute=brak trasy do hosta
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=błąd zapisu/odczytu
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=brak podłączanego transportuMore information about the tor-commits mailing list