[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 24 07:45:31 UTC 2014


commit 08d3f200172444ab02982304eb6d830756944c9a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 24 07:45:30 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 pl/torlauncher.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/pl/torlauncher.properties b/pl/torlauncher.properties
index 7651ef2..32feaa8 100644
--- a/pl/torlauncher.properties
+++ b/pl/torlauncher.properties
@@ -55,4 +55,4 @@ torlauncher.bootstrapWarning.identity=niezgodność tożsamości
 torlauncher.bootstrapWarning.timeout=upłynął czas połączenia
 torlauncher.bootstrapWarning.noroute=brak trasy do hosta
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=błąd zapisu/odczytu
-torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=missing pluggable transport
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=brak podłączanego transportuMore information about the tor-commits mailing list