[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 21 13:45:34 UTC 2014


commit de8a953b3a43a0186c0233fc35b34a3cc4d08582
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 21 13:45:34 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 fi/torlauncher.properties |   31 +++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 29 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/fi/torlauncher.properties b/fi/torlauncher.properties
index b5e93e3..cdcac17 100644
--- a/fi/torlauncher.properties
+++ b/fi/torlauncher.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
-### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+### Copyright (c) 2014, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
 torlauncher.error_title=Tor-käynnistin
@@ -7,9 +7,11 @@ torlauncher.tor_exited=Tor lopetti toimintansa yllättäen.
 torlauncher.please_restart_app=Käynnistä sovellus uudestaan.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Ei voi ottaa yhteyttä Tor-hallintaporttiin.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor ei käynnistynyt.
+torlauncher.tor_control_failed=Torin haltuun ottaminen epäonnistui.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ei saanut yhteyttä Tor-verkkoon.\n\n%S
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S Epäonnistui (%2$S).
 
-torlauncher.unable_to_start_tor=Ei voi käynnistää Toria.\n\n%S
+torlauncher.unable_to_start_tor=Toria ei voi käynnistää.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Suoritettava Tor-tiedosto puuttuu.
 torlauncher.torrc_missing=Tiedosto torrc puuttuu.
 torlauncher.datadir_missing=Tor on kadottanut yhteyden tietokantaan.
@@ -22,6 +24,10 @@ torlauncher.ensure_tor_is_running=Varmista, että Tor on käynnissä.
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Sinun on määriteltävä IP-osoite tai verkkonimi sekä porttinumero, jotta Tor voi yhdistää välityspalvelimen kautta Internetiin.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Sinun on valittava välityspalvelimen tyyppi.
 torlauncher.error_bridges_missing=Määrittele yksi tai useampi silta.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Sinun täytyy valita siirtotyyppi tarjotuille silloille.
+torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Tarjolla olevissa silloissa ei ole saatavilla siirtotyyppiä %S. Mukauta asetuksiasi.
+
+torlauncher.recommended_bridge=(suositeltu)
 
 torlauncher.connect=Yhdistä
 torlauncher.quit=Lopeta
@@ -29,3 +35,24 @@ torlauncher.quit_win=Lopeta
 torlauncher.done=Valmis
 
 torlauncher.forAssistance=Tukea saat ottamalla yhteyttä %S
+
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Yhdistetään reititinhakemistoon
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Muodostetaan suojattu yhteys hakemistoon
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Noudetaan verkon tilaa
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Ladataan verkon tilaa
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Ladataan juurivarmenteita
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Pyydetään reititintietoja
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Ladataan reititintietoja
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Yhdistetään Tor-verkkoon
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Muodostetaan Tor-reitti
+torlauncher.bootstrapStatus.done=Yhdistetty Tor-verkkoon!
+
+torlauncher.bootstrapWarning.done=valmis
+torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=yhteys hylätty
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=sekalaiset
+torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=riittämättömät resurssit
+torlauncher.bootstrapWarning.identity=yhteensopimaton identiteetti
+torlauncher.bootstrapWarning.timeout=yhteys aikakatkaistu
+torlauncher.bootstrapWarning.noroute=ei reittiä palvelimelle
+torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=luku/kirjoitusvirhe
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Puuttuu kytkettävä liikenneMore information about the tor-commits mailing list