[tor-commits] [translation/tails-persistence-setup_completed] Update translations for tails-persistence-setup_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 18 19:45:25 UTC 2014


commit ea2470e5ecd80875106ea553eb732f1d333ad7f1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 18 19:45:24 2014 +0000

    Update translations for tails-persistence-setup_completed
---
 lv/lv.po |   54 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/lv/lv.po b/lv/lv.po
index 80d4ce4..1d02043 100644
--- a/lv/lv.po
+++ b/lv/lv.po
@@ -4,14 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012
-# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013
+# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013-2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-07 16:37+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-15 09:19+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-16 21:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 19:44+0000\n"
+"Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -120,67 +120,67 @@ msgstr "Visas datnes un direktorijas no `punktdatņu' direktorija Symlink'ot uz
 msgid "Setup Tails persistent volume"
 msgstr "Iestatīt Tails pastāvīgo sējumu"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:331
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:337
 #, perl-format
 msgid "Device %s already has a persistent volume."
-msgstr "Ierīcei %s jau ir pastāvīgā sējuma."
+msgstr "Ierīcei %s jau ir pastāvīgs sējums."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:339
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:345
 #, perl-format
 msgid "Device %s has not enough unallocated space."
 msgstr "Ierīcei %s nav pietiekami daudz neiedalītās telpas."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:347 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:361
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:353 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:367
 #, perl-format
 msgid "Device %s has no persistent volume."
 msgstr "Ierīcei %s nav pastāvīgā sējuma."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:353
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:359
 msgid ""
 "Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
 "without persistence."
 msgstr "Lietošanas laikā nav iespējams dzēst pastāvīgo sējumu. Lai to izdarītu, jāpārstartē Tails bez pastāvības."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:372
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:378
 msgid "Persistence volume is not unlocked."
 msgstr "Nav atbloķēts pastāvīgais sējums."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:377
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:383
 msgid "Persistence volume is not mounted."
 msgstr "Nav uzmontēts pastāvīgais sējums."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:382
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:388
 msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
 msgstr "Pastāvīgais sējums nav lasāms. Varbūt pastāv ar atļaujām vai īpašumtiesībām saistītas problēmas?"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:387
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:393
 msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
 msgstr "Nav iespējams ierakstīt pastāvīgajā sējumā. Varbūt tas uzmontēts kā tikai lasāms?"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:396
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:402
 #, perl-format
 msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
 msgstr "Tails strādā no ne-USB / ne-SDIO ierīces %s."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:402
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:408
 #, perl-format
 msgid "Device %s is optical."
 msgstr "Ierīce %s ir optiska."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:409
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:415
 #, perl-format
-msgid "Device %s was not created using Tails USB installer."
-msgstr "Ierīce %s nav izveidota izmantojot Tails USB instalēšanas programmu."
+msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
+msgstr "Ierīce %s nav radīta ar Tails Installer."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:444
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:450
 msgid "Error"
 msgstr "Kļūda"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:680
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:670
 msgid "Persistence wizard - Finished"
 msgstr "Pastāvīguma vednis - pabeigts"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:683
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:673
 msgid ""
 "Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
 "\n"
@@ -289,28 +289,28 @@ msgstr "Saglabā..."
 msgid "Saving persistence configuration..."
 msgstr "Saglabā pastāvīguma konfigurāciju..."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:40
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
 msgstr "Pastāvīguma vednis - pastāvīgā sējuma dzēšana"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:43
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
 msgid "Your persistent data will be deleted."
 msgstr "Jūsu pastāvīgie dati tiks dzēsti"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:47
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
 #, perl-format
 msgid ""
 "The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
 msgstr "Pastāvīgais sējums %s (%s) uz iekārtas <b>%s %s</b> tiks dzēsts."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:53
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
 msgid "Delete"
 msgstr "Dzēst"
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:91
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:101
 msgid "Deleting..."
 msgstr "Dzēš..."
 
-#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:94
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:104
 msgid "Deleting the persistent volume..."
 msgstr "Dzēš pastāvīgo sējumu..."More information about the tor-commits mailing list