[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 14 19:45:33 UTC 2014


commit e42c77d2fbdacbf0cec8e6a331a11d655004050d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 14 19:45:32 2014 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 et/torbirdy.dtd |   63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/et/torbirdy.dtd b/et/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0000000..a500487
--- /dev/null
+++ b/et/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Konto seadistus">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Kontrolli käivitamisel uusi sõnumeid">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Kontrolli uusi sõnumeid iga">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "d">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "minutit">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Katkesta">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Salvesta">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "S">
+
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy eelistused">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Salvesta">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Katkesta">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Taasta vaikeväärtused">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Kontrolli proksi seadeid">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "n">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Proksi">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Privaatsus">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Turvalisus">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Kasuta TorBirdy (Tor) jaoks soovituslikke proksi seadeid">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Vali anonümiseerimise teenus">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "a">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Kasuta kohandatud proksi seadeid">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "o">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS host:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Läbipaistev Torindamine (tähelepanu: vajab kohandatud läbipaistvat proksit või Tor marsruuterit)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Globaalne">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Luba IMAP kontodel e-mailide lükkamine [vaikimisi: keelatud]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Vali käivitamise viimasena kasutatud postkasti kaust [vaikimisi: keelatud]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Ära määra Thunderbird'i ajatsooniks UTC [vaikimisi: määra UTC]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Ära lisa saaja võtme identifikaatoreid krüpteeritud sõnumitesse [vaikimisi: lisa]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Küsi kinnitust enne kirja saatmist, kui Enigmail on lubatud [vaikimisi: ära küsi]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "i">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Luba Thinderbirdi automaatne e-maili seadistamise visard [vaikimisi: keelatud]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "v">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Kontrolli kõigi kontode uusi sõnumeid [vaikimisi: keelatud]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "u">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Luba ühendused serveritesse, mis ei toeta SSL/TLS ühenduse turvalist taaskokkuleppimist [vaikimisi: ära luba]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Konto spetsiifiline">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "f">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Vali konto:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Võtmeserver(id), mida kasutada:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "V">
+
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Tor Onion Routeri kasutamine">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "JonDo (Preemium) kasutamine">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Whonix'i kasutamine">
+<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Ava TorBirdy eelistused">
+
+<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "TorBirdy esimakordne käivitamine">More information about the tor-commits mailing list