[tor-commits] [translation/tails-greeter_completed] Update translations for tails-greeter_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 11 17:45:27 UTC 2014


commit 6b76ab93cc66699fb4cdccbbb2429a886d78fa01
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 11 17:45:27 2014 +0000

    Update translations for tails-greeter_completed
---
 cs/cs.po |  102 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 84 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/cs/cs.po b/cs/cs.po
index a0f6a59..4c99828 100644
--- a/cs/cs.po
+++ b/cs/cs.po
@@ -4,14 +4,16 @@
 # 
 # Translators:
 # FHRFHRFHRFHR <fhr at fhrnet.eu>, 2013
-# Radog <bensch.radek at gmail.com>, 2013
+# FHRFHRFHRFHR <fhr at fhrnet.eu>, 2014
+# Pivoj, 2014
+# Radog <inactive+Radog at transifex.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-12 19:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-26 10:40+0000\n"
-"Last-Translator: Radog <bensch.radek at gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-17 13:54+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-11 17:30+0000\n"
+"Last-Translator: FHRFHRFHRFHR <fhr at fhrnet.eu>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,26 +38,30 @@ msgid "Use persistence?"
 msgstr "Použít trvale?"
 
 #: ../glade/persistencewindow.glade.h:5
+msgid "<a href=\"doc/first_steps/persistence/use.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/persistence/use.en.html\">Dokumentace</a>"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:6
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:6
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:7
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:7
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:8
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:8
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:9
 msgid "Read-Only?"
 msgstr "Jenom pro čtení?"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:9
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:10
 msgid "<i>Wrong passphrase. Please try again.</i>"
 msgstr "<i>Špatné heslo. Zkuste to prosím znovu.</i>"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:10
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:11
 msgid "More options?"
 msgstr "Více možností"
 
@@ -65,36 +71,96 @@ msgstr "Administrační heslo"
 
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:4
 msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/administration_password.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/administration_password.en.html\">Dokumentace</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:5
+msgid ""
 "Enter an administration password in case you need to perform administration tasks.\n"
 "Otherwise it will be disabled for better security."
 msgstr "Vložte administrační heslo v případě, že chcete provádět administrační úlohy.\nJinak budou adminstrační úlohy vypnuty pro vyšší bezpečnosti."
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:6
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:7
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo."
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:7
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:8
 msgid "Verify Password:"
 msgstr "Potvrďte heslo:"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:8
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:9
 msgid "<i>Passwords do not match</i>"
 msgstr "<i>Hesla se neshodují</i>"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:9
-msgid "Windows Camouflage"
-msgstr "Windows Kamufláž"
-
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:10
+msgid "Windows camouflage"
+msgstr "Windows kamufláž"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:11
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/windows_camouflage.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/windows_camouflage.en.html\">Dokumentace</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:12
 msgid ""
 "This option makes Tails look more like Microsoft Windows XP. This may be "
 "useful in public places in order to avoid attracting suspicion."
 msgstr "Toto nastavení změní vzhled Tails na vzhled Microsoft Windows XP. Nastavení se používá na veřejných místech, pro vyhnutí se zbytečné pozornosti okolí."
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:11
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:13
 msgid "Activate Microsoft Windows XP Camouflage"
 msgstr "Aktivovat Micro$oft Windows XP Kamufláž"
 
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:14
+msgid "MAC address spoofing"
+msgstr "Spoofing MAC adresy"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:15
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Dokumentace</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:16
+msgid ""
+"Spoofing MAC addresses hides the serial number of your network cards to the "
+"local networks. This can help you hide your geographical location."
+msgstr "Podvrhování MAC adresy schovává sériové číslo vašich síťových karet lokálním sítím. Toto může pomoci schovat vaši geografickou polohu."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:17
+msgid ""
+"It is generally safer to spoof MAC addresses, but it might also raise "
+"suspicion or cause network connection problems."
+msgstr "Je celkově bezpečnější schovat MAC adresy, ale také to může vznést podezření nebo způsobit problémy s připojením k síti."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:18
+msgid "Spoof all MAC addresses"
+msgstr "Spoofovat všechny MAC adresy"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:19
+msgid "Network configuration"
+msgstr "Konfigurace sítě"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:20
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Dokumentace</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:21
+msgid ""
+"This computer's Internet connection is clear of obstacles. You would like to"
+" connect directly to the Tor network."
+msgstr "Internetové připojení tohoto počítače nemá v cestě překážky. Budete se chtít připojit přímo do sítě Tor."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:22
+msgid ""
+"This computer's Internet connection is censored, filtered, or proxied. You "
+"need to configure bridge, firewall, or proxy settings."
+msgstr "Internetové připojení tohoto počítače je cenzurované, filtrované, nebo je použito proxy. Potřebujete nastavit most, firewall nebo proxy."
+
 #: ../glade/langpanel.glade.h:1
 msgid " "
 msgstr " "More information about the tor-commits mailing list