[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 10 03:15:34 UTC 2014


commit 4d53f517bf1ef9600a735c0b31c9cce9989dd852
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 10 03:15:33 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 fi/torlauncher.properties |   10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/fi/torlauncher.properties b/fi/torlauncher.properties
index bd4a0ad..d844ace 100644
--- a/fi/torlauncher.properties
+++ b/fi/torlauncher.properties
@@ -7,11 +7,11 @@ torlauncher.tor_exited=Tor lopetti toimintansa yllättäen.
 torlauncher.please_restart_app=Käynnistä sovellus uudestaan.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Ei voi ottaa yhteyttä Tor-hallintaporttiin.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor ei käynnistynyt.
-torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
+torlauncher.tor_control_failed=Torin haltuun ottaminen epäonnistui.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ei saanut yhteyttä Tor-verkkoon.\n\n%S
 torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
 
-torlauncher.unable_to_start_tor=Ei voi käynnistää Toria.\n\n%S
+torlauncher.unable_to_start_tor=Toria ei voi käynnistää.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Suoritettava Tor-tiedosto puuttuu.
 torlauncher.torrc_missing=Tiedosto torrc puuttuu.
 torlauncher.datadir_missing=Tor on kadottanut yhteyden tietokantaan.
@@ -24,10 +24,10 @@ torlauncher.ensure_tor_is_running=Varmista, että Tor on käynnissä.
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Sinun on määriteltävä IP-osoite tai verkkonimi sekä porttinumero, jotta Tor voi yhdistää välityspalvelimen kautta Internetiin.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Sinun on valittava välityspalvelimen tyyppi.
 torlauncher.error_bridges_missing=Määrittele yksi tai useampi silta.
-torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
-torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Sinun täytyy valita siirtotyyppi tarjotuille silloille.
+torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Tarjolla olevissa silloissa ei ole saatavilla siirtotyyppiä %S. Mukauta asetuksiasi.
 
-torlauncher.recommended_bridge=(recommended)
+torlauncher.recommended_bridge=(suositeltu)
 
 torlauncher.connect=Yhdistä
 torlauncher.quit=LopetaMore information about the tor-commits mailing list