[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 6 15:15:40 UTC 2014


commit ea2d95138f1c3e5f3914dd593e236ad993cbcf53
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 6 15:15:39 2014 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 sl_SI/aboutTor.dtd |   16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/aboutTor.dtd b/sl_SI/aboutTor.dtd
index d968abd..fdac15e 100644
--- a/sl_SI/aboutTor.dtd
+++ b/sl_SI/aboutTor.dtd
@@ -32,18 +32,18 @@
 <!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Izhod Node:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Ta strežnik ne prijavi nobenih podatkov o obiskovalcih.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Kaj zdaj?">
-<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor is NOT all you need to browse anonymously! You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe.">
-<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor NE zagotavlja popolne anonimnosti! Morda boste morali spremeniti nekatere navade brskanja, da si zagotovite anonimnost.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Nasveti kako postati anonimen »">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "There are many ways you can help make the Tor Network faster and stronger:">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Ti lahko pomagaš!">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Obstaja več načinov, da pripomoreš Tor-u postati hitrejši in močnejši:">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Postani prostovoljec »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Doniraj »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
 
-<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy.">
-<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Learn more about The Tor Project »">
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "Tor Project je ne profitnen, predan raziskavam, razvoju in izobraževnju o anonimnosti in zasebnosti.">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Pozanimaj se o Projektu Tor">
 <!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">More information about the tor-commits mailing list