[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 6 10:15:34 UTC 2014


commit a982fb75c2c1921d47c45272f61ea37f7474a0c7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 6 10:15:31 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 hu/torlauncher.properties |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/hu/torlauncher.properties b/hu/torlauncher.properties
index e41847f..14226ef 100644
--- a/hu/torlauncher.properties
+++ b/hu/torlauncher.properties
@@ -7,9 +7,9 @@ torlauncher.tor_exited=A Tor váratlanul kilépett.
 torlauncher.please_restart_app=Kérjük indítsa újra ezt az alkalmazást.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Nem lehetséges csatlakozni a Tor vezérlő portjára
 torlauncher.tor_failed_to_start=Nem sikerült elindulnia a Tor-nak.
-torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
+torlauncher.tor_control_failed=Nem sikerült átvenni a Tor vezérlését.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=A Tor-nak nem sikerült Tor hálózati kapcsolatot létesíteni.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S hiba (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Nem sikerült a Tor-t elindítani.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=A Tor futtatható állomány hiányzik.
@@ -24,7 +24,7 @@ torlauncher.ensure_tor_is_running=Kérjük ellenőrizze, hogy a Tor fut-e.
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Meg kell adnia egy IP címet, vagy egy gépnevet (host) és egy portot , ahhoz, hogy a Tor ezen a proxy-n keresztül kapcsolódjon az Internethez.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Ki kell választania a proxy típusát.
 torlauncher.error_bridges_missing=Meg kell adnia egy vagy több hidat.
-torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Ki kell választanod egy átviteli típust a felkínált hidakhoz.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
 
 torlauncher.recommended_bridge=(recommended)



More information about the tor-commits mailing list