[tor-commits] [translation/tails-iuk] Update translations for tails-iuk

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 2 16:15:56 UTC 2014


commit debebb05164445a90383279b2205598e0629359a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 2 16:15:56 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk
---
 sk.po |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sk.po b/sk.po
index 60b2f6c..7243c22 100644
--- a/sk.po
+++ b/sk.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-05 15:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-02 15:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-02 16:00+0000\n"
 "Last-Translator: Svistwarrior273 <romanbeno273 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -107,7 +107,7 @@ msgid ""
 "Download size: %{size}s\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Mali by ste vykonať aktualizáciu na %{name} %{version}.</b>\n\nPre viac informácii o novej verzii navštívte stránku %{details_url}\n\nPočas aktualizácie sa odporúča mať zavreté všetky aplikácie.\nSťahovanie môže zabrať dlhší čas, od niekoľkých minút až po pár hodín.\nPo stiahnutí budú vypnuté všetky sieťové funkcie.\n\nVeľkosť sťahovania: %{size}\n\nChcete aktualizovať hneď teraz?"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
 msgid "Upgrade available"
@@ -131,7 +131,7 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Mali by ste vykonať manuálnu aktualizáciu na %{name} %{version}.</b>\n\nPre viac informácii o tejto novej verzii navštívte stránku %{details_url}\n\nNie je možné automaticky aktualizovať vaše zariadenie na túto novú verziu: %{explanation}\n\nAk sa chcete dozvedieť ako manuálne aktualizovať systém, navštívte stránku https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
 msgid "New version available"More information about the tor-commits mailing list