[tor-commits] [translation/tails-iuk] Update translations for tails-iuk

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 2 15:45:53 UTC 2014


commit 5ad2b21a58cdfebf871cd699e98c8a4da9dea971
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 2 15:45:49 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk
---
 sk.po |   81 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 41 insertions(+), 40 deletions(-)

diff --git a/sk.po b/sk.po
index ec75239..60b2f6c 100644
--- a/sk.po
+++ b/sk.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Svistwarrior273 <romanbeno273 at gmail.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-05 15:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-06 08:17+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-02 15:45+0000\n"
+"Last-Translator: Svistwarrior273 <romanbeno273 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,11 +21,11 @@ msgstr ""
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
 msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
-msgstr ""
+msgstr "Pre získanie informácii relevantných pre ladenie si pozrite /home/amnesia/.xsession-errors"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
 msgid "Error while checking for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri kontrole aktualizácii"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
 msgid ""
@@ -33,64 +34,64 @@ msgid ""
 "Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
 "\n"
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nebolo možné zistiť, či je na našej webovej stránke dostupná aktualizácia.</b>\n\nSkontrolujte si vaše internetové pripojenie a reštartujte Tails za účelom ďalšieho pokusu o aktualizáciu.\n\nAk bude problém pretrvávať, navštívte stránku file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
-msgstr ""
+msgstr "pre túto verziu nie je z našej webovej stránky dostupná žiadna automatická aktualizácia"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
 msgid "your device was not created using Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "vaše zariadenie nebolo vytvorené pomocou inštalátora Tails"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
-msgstr ""
+msgstr "Tails bolo spustené z DVD alebo z read-only zariadenia"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
-msgstr ""
+msgstr "nie je dostatok voľného miesta na systémovej partícii Tails"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
 msgid "not enough memory is available on this system"
-msgstr ""
+msgstr "nie je dostatok dostupnej pamäte na tomto systéme"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
 #, perl-brace-format
 msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
-msgstr ""
+msgstr "Pre dôvod '%{reason}' nie je dostupný žiadny vysvetľovací text."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
 msgid "The system is up-to-date"
-msgstr ""
+msgstr "Systém je aktualizovaný"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
 msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
-msgstr ""
+msgstr "Táto verzia Tails je zastaralá a môže obsahovať bezpečnostné diery"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
 " Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Dostupná rozširujúca aktualizácia vyžaduje %{space_needed} voľného miesta na systémovej partícii Tails, zatiaľ čo k dispozícii je iba %{free_space}."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
 " but only %{free_memory}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Dostupná rozširujúca aktualizácia vyžaduje %{space_needed} voľnej pamäte, zatiaľ čo k dispozícii je iba %{free_space}."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
 msgid ""
 "An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Je dostupná rozširujúca aktualizácia, ale zato žiadna úplná.\nToto by sa nemalo stávať. Prosíme, tento bug nahláste."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
 msgid "Error while detecting available upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri zisťovaní dostupných aktualizácii"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
 #, perl-brace-format
@@ -110,15 +111,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
 msgid "Upgrade available"
-msgstr ""
+msgstr "Je dostupná aktualizácia"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
 msgid "Upgrade now"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovať teraz"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
 msgid "Upgrade later"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovať neskôr"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
 #, perl-brace-format
@@ -134,16 +135,16 @@ msgstr ""
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
 msgid "New version available"
-msgstr ""
+msgstr "Je dostupná nová verzia"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
 msgid "Downloading upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizácia sa sťahuje"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
 #, perl-brace-format
 msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
-msgstr ""
+msgstr "Sťahuje sa aktualizácia %{name} %{version}..."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
 msgid ""
@@ -151,26 +152,26 @@ msgid ""
 "connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
 "persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Aktualizáciu sa nepodarilo stiahnuť.</b>\\n\\nSkontrolujte si vaše internetové pripojenie a reštartujte Tails za účelom ďalšieho pokusu o aktualizáciu.\\n\\nAk bude problém pretrvávať, navštívte stránku file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
 msgid "Error while downloading the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri sťahovaní aktualizácie"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
 "did not complain. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Výstupný súbor '%{output_file}' neexistuje, ale tails-iuk-get-target-file nevydal žiadnu správu o chybe. Prosíme, tento bug nahláste."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
 msgid "Error while creating temporary downloading directory"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri vytváraní dočasného priečinka na sťahovanie"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
 msgid "Failed to create temporary download directory"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný priečinok na sťahovanie"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
 msgid ""
@@ -180,46 +181,46 @@ msgid ""
 "You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
 "\n"
 "Do you want to restart now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Vaše Tails zariadenie bolo úspešne aktualizované.</b>\n\nNiektoré bezpečnostné funkcie boli dočasne vypnuté.\nMali by ste reštartovať Tails na novú verziu tak skoro, ako to len bude možné.\n\nChcete reštartovať hneď teraz?"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
 msgid "Restart Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Reštartovať Tails"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
 msgid "Restart now"
-msgstr ""
+msgstr "Reštartovať teraz"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
 msgid "Restart later"
-msgstr ""
+msgstr "Reštartovať neskôr"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
 msgid "Error while restarting the system"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri reštartovaní systému"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
 msgid "Failed to restart the system"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodarilo sa reštartovať systém"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
 msgid "Error while shutting down the network"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri odpájaní sa zo siete"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
 msgid "Failed to shutdown network"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodarilo sa odpojiť zo siete"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
 msgid "Upgrading the system"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuje sa systém"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
 msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the networking is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Vaše Tails zariadenie sa práve aktualizuje...</b>\n\nZ bezpečnostných dôvodov sú všetky sieťové funkcie teraz vypnuté."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
 msgid ""
@@ -227,8 +228,8 @@ msgid ""
 " needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
 " instructions at "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Pri inštalácii aktualizácii sa objavila chyba.</b>\\n\\nVaše Tails zariadenie potrebuje opravu a je možné, že nezvládne reštart.\\n\\nProsíme nasledujte inštrukcie na stránke file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
 msgid "Error while installing the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri inštalácii aktualizácie"More information about the tor-commits mailing list