[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Sep 25 08:46:26 UTC 2013


commit cd864fe7785e3af3b75426ebc528c3e2c9f33301
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Sep 25 08:46:25 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 nl/network-settings.dtd |    5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nl/network-settings.dtd b/nl/network-settings.dtd
index 267a311..8208ff4 100644
--- a/nl/network-settings.dtd
+++ b/nl/network-settings.dtd
@@ -27,6 +27,7 @@
 <!-- Other: -->
 
 <!ENTITY torsettings.startingTor "Aan het wachten tot Tor gestart is...">
+<!ENTITY torsettings.restart "Herstart">
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Optioneel">
 
@@ -43,8 +44,8 @@
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Deze computer gebruikt een firewall die enkel verbindingen tot bepaalde poorten toestaat.">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Toegestane poorten:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mijn Internet Service Provider (ISP) blokkeert verbindingen naar het Tor netwerk">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Voer één of meerdere bridge relays in volgens het formaat adres:poort.">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adres:poort">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Voer een of meer bridge relays in (een per regel)">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adres:poort OF transport adres:poort">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopieer Tor log naar het klembord">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Hulp">More information about the tor-commits mailing list