[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Sep 25 08:46:23 UTC 2013


commit 9b5300ba9547fdfb66d4ffccc73f02cc8638ec5b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Sep 25 08:46:23 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 nl/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nl/network-settings.dtd b/nl/network-settings.dtd
index c2b0357..8208ff4 100644
--- a/nl/network-settings.dtd
+++ b/nl/network-settings.dtd
@@ -44,8 +44,8 @@
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Deze computer gebruikt een firewall die enkel verbindingen tot bepaalde poorten toestaat.">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Toegestane poorten:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mijn Internet Service Provider (ISP) blokkeert verbindingen naar het Tor netwerk">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.label "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Voer een of meer bridge relays in (een per regel)">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adres:poort OF transport adres:poort">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopieer Tor log naar het klembord">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Hulp">More information about the tor-commits mailing list