[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Sep 25 08:46:17 UTC 2013


commit 5be1a68bf4f370c1057b0fcd840c2fbccb38c562
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Sep 25 08:46:16 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 nl/torlauncher.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/nl/torlauncher.properties b/nl/torlauncher.properties
index 31ed816..5931b44 100644
--- a/nl/torlauncher.properties
+++ b/nl/torlauncher.properties
@@ -4,7 +4,7 @@
 torlauncher.error_title=Tor Starter
 
 torlauncher.tor_exited=Tor is onverwacht afgesloten.
-# torlauncher.please_restart_app=Please restart this application.
+torlauncher.please_restart_app=Herstart deze applicatie alstublieft.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Kon niet verbinden met een Tor controlepoort.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kon niet starten.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor slaagde er niet in een verbinding met het Tor netwerk te maken.\n\n%SMore information about the tor-commits mailing list