[tor-commits] [translation/liveusb-creator_completed] Update translations for liveusb-creator_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Sep 25 08:46:02 UTC 2013


commit 0d0c2f822655fd14cb0be8dc15a5b40e4f77efb3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Sep 25 08:46:01 2013 +0000

  Update translations for liveusb-creator_completed
---
 nl/nl.po | 209 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 113 insertions(+), 96 deletions(-)

diff --git a/nl/nl.po b/nl/nl.po
index b489340..c6a25d2 100644
--- a/nl/nl.po
+++ b/nl/nl.po
@@ -7,14 +7,15 @@
 # Richard E. van der Luit <nippur at fedoraproject.org>, 2012
 # Shondoit Walker <shondoit at gmail.com>, 2013
 # Syrion <transifex at syrion.net>, 2013
+# Lazlo <transifex at lazlo.me>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-14 16:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:00+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-09 11:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-25 08:40+0000\n"
+"Last-Translator: Lazlo <transifex at lazlo.me>\n"
+"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -26,12 +27,12 @@ msgstr ""
 msgid "%(distribution)s LiveUSB Creator"
 msgstr "%(distribution)s LiveUSB Creator"
 
-#: ../liveusb/gui.py:758
+#: ../liveusb/gui.py:776
 #, python-format
 msgid "%(filename)s selected"
 msgstr "%(filename)s geselecteerd"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1018
+#: ../liveusb/creator.py:1004
 #, python-format
 msgid "%s already bootable"
 msgstr "%s is al bootable"
@@ -88,16 +89,16 @@ msgid ""
 "persist after a reboot."
 msgstr "Door extra ruimte voor persistente opslag op je USB stick toe te wijzen, kun je data en permanente aanpassingen maken op je live besturingssysteem. Zonder dit kun je geen data opslaan dat bewaard blijft na opnieuw opstarten."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1120 ../liveusb/creator.py:1383
+#: ../liveusb/creator.py:1106 ../liveusb/creator.py:1369
 #, python-format
 msgid "Calculating the SHA1 of %s"
 msgstr "SHA1 berekenen van %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1331
+#: ../liveusb/creator.py:1317
 msgid "Cannot find"
 msgstr "Niet gevonden:"
 
-#: ../liveusb/creator.py:574
+#: ../liveusb/creator.py:545
 #, python-format
 msgid "Cannot find device %s"
 msgstr "Kan apparaat %s niet vinden"
@@ -120,74 +121,73 @@ msgstr "Kloon\n&&\nUpgrade"
 msgid "Create Live USB"
 msgstr "Maak Live USB"
 
-#: ../liveusb/creator.py:429
+#: ../liveusb/creator.py:400
 #, python-format
 msgid "Creating %sMB persistent overlay"
 msgstr "%sMb persistente geheugenruimte aanmaken..."
 
-#: ../liveusb/gui.py:534
+#: ../liveusb/gui.py:556
 msgid ""
 "Device is not yet mounted, so we cannot determine the amount of free space."
-" Setting a maximum limit of 8G for the persistent storage."
-msgstr "Apparaat is nog niet aangekoppeld, dus de hoeveelheid vrije ruimte erop kan niet worden vastgesteld. Een maximumlimiet van 8G voor persistente opslag wordt ingesteld."
-
-#: ../liveusb/gui.py:197
-#, python-format
-msgid "Device is too small: it must be at least %s MiB."
-msgstr "Apparaat heeft te weinig opslagcapaciteit: tenminste %s MiB is vereist."
+msgstr "Apparaat is niet aangekoppeld, daarom kunnen we de hoveelheid vrije ruimte niet bepalen."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:157
 #, python-format
 msgid "Download %(distribution)s"
 msgstr "Download %(distribution)s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:732
+#: ../liveusb/gui.py:750
 msgid "Download complete!"
 msgstr "Download klaar!"
 
-#: ../liveusb/gui.py:736
+#: ../liveusb/gui.py:754
 msgid "Download failed: "
 msgstr "Download mislukte: "
 
-#: ../liveusb/gui.py:84
+#: ../liveusb/gui.py:88
 #, python-format
 msgid "Downloading %s..."
 msgstr "Downloaden %s..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1116
+#: ../liveusb/creator.py:1102
 msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
 msgstr "Station is een loopback, MBR-reset wordt overgeslagen"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1196
+#: ../liveusb/creator.py:808
+#, python-format
+msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
+msgstr "Binnengaan unmount_device voor '%(device)s'"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1182
 msgid "Error probing device"
 msgstr "Fout bij proben apparaat"
 
-#: ../liveusb/gui.py:226
+#: ../liveusb/gui.py:227
 msgid ""
 "Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device. Unable to "
 "continue."
 msgstr "Fout: Kan het label niet zetten of de UUID van jouw apparaat niet verkrijgen. Kan niet verder gaan."
 
-#: ../liveusb/creator.py:405
+#: ../liveusb/creator.py:376
 msgid ""
 "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid. You can run this program with "
 "the --noverify argument to bypass this verification check."
 msgstr "Fout: De SHA1 van jouw Live CD is niet correct. Je kunt het programma uitvoeren met het --noverify argument om deze controle over te slaan."
 
-#: ../liveusb/creator.py:144
+#: ../liveusb/creator.py:145
 msgid "Extracting live image to USB device..."
 msgstr "Live image uitpakken naar USB apparaat..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1061
+#: ../liveusb/creator.py:1047
 #, python-format
 msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
 msgstr "Formatteren %(device)s als FAT32"
 
-#: ../liveusb/creator.py:139
+#: ../liveusb/creator.py:140
 msgid "ISO MD5 checksum passed"
 msgstr "ISO MD5 checksum klopte"
 
-#: ../liveusb/creator.py:137
+#: ../liveusb/creator.py:138
 msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
 msgstr "ISO MD5 checksumverificatie niet gelukt"
 
@@ -197,65 +197,77 @@ msgid ""
 "downloaded for you."
 msgstr "Als je geen bestaande Live ISO selecteerd, zal de geselecteerde release gedownload worden."
 
-#: ../liveusb/gui.py:601
+#: ../liveusb/gui.py:619
 msgid "Installation complete!"
 msgstr "Installatie afgerond!"
 
-#: ../liveusb/gui.py:276
+#: ../liveusb/gui.py:279
 #, python-format
 msgid "Installation complete! (%s)"
 msgstr "Installatie afgerond! (%s)"
 
-#: ../liveusb/gui.py:602
+#: ../liveusb/gui.py:620
 msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
 msgstr "Installatie is afgerond. Klik op OK om dit programma af te sluiten."
 
-#: ../liveusb/creator.py:913 ../liveusb/creator.py:1237
+#: ../liveusb/creator.py:900 ../liveusb/creator.py:1223
 msgid "Installing bootloader..."
 msgstr "Bootloader installeren..."
 
-#: ../liveusb/gui.py:281
+#: ../liveusb/gui.py:284
 msgid "LiveUSB creation failed!"
 msgstr "LiveUSB aanmaken faalde!"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1332
+#: ../liveusb/creator.py:1318
 msgid ""
 "Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file before running this"
 " program."
 msgstr "Wees er zeker van dat het hele liveusb-creator zip bestand is uitgepakt voordat je dit programma draait."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1208
+#: ../liveusb/creator.py:1194
 msgid ""
 "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
 msgstr "Verzeker je ervan dat jouw USB stick is aangesloten en geformatteerd met het FAT bestandssysteem"
 
-#: ../liveusb/creator.py:847
+#: ../liveusb/creator.py:830
 #, python-format
 msgid "Mount %s exists after unmounting"
 msgstr "Aankoppeling %s bestaat na afkoppeling"
 
-#: ../liveusb/gui.py:663 ../liveusb/gui.py:680
+#: ../liveusb/gui.py:681 ../liveusb/gui.py:698
 msgid "Next"
 msgstr "Verder"
 
-#: ../liveusb/gui.py:541
+#: ../liveusb/gui.py:562
 #, python-format
 msgid "No free space on device %(device)s"
 msgstr "Er is niet genoeg vrije ruimte op apparaat %(device)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:824
+#: ../liveusb/creator.py:797
 msgid "No mount points found"
 msgstr "Geen aankoppelpunten gevonden"
 
-#: ../liveusb/creator.py:422
-msgid "Not enough free space on device."
-msgstr "Er is niet genoeg vrije ruimte op het apparaat"
+#: ../liveusb/creator.py:393
+#, python-format
+msgid ""
+"Not enough free space on device.\n"
+"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
+msgstr "Er is niet genoeg vrije ruimte op het apparaat.\n %dMB ISO + %dMB overlay > %dMB vrije ruimte"
 
-#: ../liveusb/gui.py:546
+#: ../liveusb/gui.py:543
 msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
 msgstr "Partitie is FAT16; Overlay size wordt beperkt tot 2G"
 
-#: ../liveusb/gui.py:592
+#: ../liveusb/gui.py:539
+msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
+msgstr "Partitie is FAT32; Overlay grootte wordt beperkt tot 4G"
+
+#: ../liveusb/creator.py:226 ../liveusb/creator.py:837
+#, python-format
+msgid "Partitioning device %(device)s"
+msgstr "Partitioneren van apparaat %(device)s"
+
+#: ../liveusb/gui.py:610
 msgid "Persistent Storage"
 msgstr "Persistente opslag"
 
@@ -263,53 +275,53 @@ msgstr "Persistente opslag"
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"
 msgstr "Persistente opslag (0 MB)"
 
-#: ../liveusb/gui.py:661 ../liveusb/gui.py:678
+#: ../liveusb/gui.py:679 ../liveusb/gui.py:696
 msgid "Press 'Next' if you wish to continue."
 msgstr "Druk op 'Verder' als je verder wilt gaan."
 
-#: ../liveusb/gui.py:452
+#: ../liveusb/gui.py:456
 msgid "Refreshing releases..."
 msgstr "Bezig met vernieuwen van releases"
 
-#: ../liveusb/gui.py:457
+#: ../liveusb/gui.py:461
 msgid "Releases updated!"
 msgstr "Releases zijn bijgewerkt!"
 
-#: ../liveusb/creator.py:936 ../liveusb/creator.py:1255
+#: ../liveusb/creator.py:923 ../liveusb/creator.py:1241
 #, python-format
 msgid "Removing %(file)s"
 msgstr "Verwijderen %(file)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:498
+#: ../liveusb/creator.py:469
 msgid "Removing existing Live OS"
 msgstr "Verwijderen bestaand Live OS...."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1110
+#: ../liveusb/creator.py:1096
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
 msgstr "Resetten Master Boot Record van %s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:743
+#: ../liveusb/gui.py:761
 msgid "Select Live ISO"
 msgstr "Selecteer Live ISO"
 
-#: ../liveusb/creator.py:181
+#: ../liveusb/creator.py:182
 msgid "Setting up OLPC boot file..."
 msgstr "Inrichten OLPC bootbestand..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:738
+#: ../liveusb/creator.py:711
 #, python-format
 msgid ""
 "Some partitions of USB device %(device)s are mounted. They will be unmounted"
 " before starting the installation process."
 msgstr "Sommige partities van USB-apparaat %(device)s zijn aangekoppeld. Zij zullen voor de start van het installatieproces worden afgekoppeld."
 
-#: ../liveusb/creator.py:130
+#: ../liveusb/creator.py:131
 msgid ""
 "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
 msgstr "Brontype ondersteunt niet het verifiëren van ISO MD5 checksum; wordt overgeslagen"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1144
+#: ../liveusb/creator.py:1130
 msgid "Synchronizing data on disk..."
 msgstr "Data synchroniseren op schijf..."
 
@@ -317,19 +329,19 @@ msgstr "Data synchroniseren op schijf..."
 msgid "Target Device"
 msgstr "Doel apparaat"
 
-#: ../liveusb/gui.py:625
+#: ../liveusb/gui.py:643
 msgid ""
 "The Master Boot Record on your device is blank. Pressing 'Create Live USB' "
 "again will reset the MBR on this device."
 msgstr "De Master Boot Record op dit apparaat is blanco. Nogmaals aanklikken van 'Creëer Live USB' zal de MBR op dit apparaat resetten."
 
-#: ../liveusb/gui.py:746
+#: ../liveusb/gui.py:764
 msgid ""
 "The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
 "another file."
 msgstr "Het geselecteerde bestand is onleesbaar. Herstel de rechten of selecteer een ander bestand."
 
-#: ../liveusb/creator.py:366
+#: ../liveusb/creator.py:337
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
@@ -367,109 +379,114 @@ msgstr "Deze balk toont aan hoe ver u zit in het proces om de LiveUSB aan te mak
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
 msgstr "Dit is het statusveld waar alle berichten getoond worden."
 
-#: ../liveusb/creator.py:908
+#: ../liveusb/creator.py:895
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
 msgstr "Niet in staat volumelabel te veranderen: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:507 ../liveusb/creator.py:518
+#: ../liveusb/creator.py:478 ../liveusb/creator.py:489
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
 msgstr "Kan rechten op %(file)s niet aanpassen: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:488
+#: ../liveusb/creator.py:459
 #, python-format
 msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
 msgstr "Kan %(infile)s niet naar %(outfile)s kopiëren: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:414
+#: ../liveusb/gui.py:418
 msgid "Unable to find any USB drive"
 msgstr "Kan geen USB apparaten vinden"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1198
+#: ../liveusb/creator.py:1184
 msgid "Unable to find any removable device"
 msgstr "Kan geen verwijderbare apparaten vinden"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1038
+#: ../liveusb/creator.py:1024
 msgid "Unable to find partition"
 msgstr "Kan geen partitie vinden"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1278
+#: ../liveusb/creator.py:1264
 msgid ""
 "Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
 msgstr "Niet in staat Win32_LogicalDisk te verkrijgen; win32com query gaf geen zoekresultaat"
 
-#: ../liveusb/gui.py:653
+#: ../liveusb/gui.py:671
 msgid "Unable to mount device"
 msgstr "Kan apparaat niet aankoppelen"
 
-#: ../liveusb/creator.py:812
+#: ../liveusb/creator.py:785
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
 msgstr "Kan apparaat niet aankoppelen: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:523
+#: ../liveusb/creator.py:494
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
 msgstr "Kan map van vorige LiveOS niet verwijderen: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:511
+#: ../liveusb/creator.py:482
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
 msgstr "Kan bestand van vorige LiveOS niet verwijderen: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1113
+#: ../liveusb/creator.py:1099
 msgid ""
 "Unable to reset MBR. You may not have the `syslinux` package installed."
 msgstr "Niet in staat de MBR te resetten. Mogelijk is het `syslinux` pakket niet geïnstalleerd."
 
-#: ../liveusb/gui.py:752
+#: ../liveusb/gui.py:770
 msgid ""
 "Unable to use the selected file. You may have better luck if you move your "
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
 msgstr "Kan geselecteerd bestand niet gebruiken. Je kunt meer geluk hebben als je jouw ISO verplaatst naar het hoogste niveau van jouw schijf (b.v.: C:\\)"
 
-#: ../liveusb/creator.py:719
+#: ../liveusb/creator.py:692
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
 msgstr "Niet in staat te schrijven naar %(device)s; wordt overgeslagen."
 
-#: ../liveusb/creator.py:411
+#: ../liveusb/creator.py:382
 msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
 msgstr "Onbekende ISO, verificatie checksum wordt overgeslagen"
 
-#: ../liveusb/creator.py:808
+#: ../liveusb/creator.py:781
 #, python-format
 msgid "Unknown dbus exception while trying to mount device: %(message)s"
 msgstr "Onbekende dbus-exceptie tijdens aankoppelen van apparaat: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:787 ../liveusb/creator.py:887
+#: ../liveusb/creator.py:760 ../liveusb/creator.py:874
 msgid "Unknown filesystem. Your device may need to be reformatted."
 msgstr "Onbekend bestandssysteem. Het apparaat moet mogelijk geherformatteerd worden."
 
-#: ../liveusb/gui.py:80
+#: ../liveusb/gui.py:84
 #, python-format
 msgid "Unknown release: %s"
 msgstr "Onbekende vrijgave: %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:835
+#: ../liveusb/creator.py:822
+#, python-format
+msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
+msgstr "Afkoppelen '%(udi)s' op '%(device)s'"
+
+#: ../liveusb/creator.py:818
 #, python-format
-msgid "Unmounting %(device)s"
-msgstr "Afkoppelen %(device)s"
+msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
+msgstr "Afkoppelen aangekoppeld bestandssysteem op '%(device)s'"
 
-#: ../liveusb/creator.py:792 ../liveusb/creator.py:890
+#: ../liveusb/creator.py:765 ../liveusb/creator.py:877
 #, python-format
 msgid "Unsupported filesystem: %s"
 msgstr "Bestandssysteem: %s niet ondersteund"
 
-#: ../liveusb/creator.py:790
+#: ../liveusb/creator.py:763
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that is, if it was installed without this installer), this option is not supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing the \"Clone & Install\" action instead."
 msgstr "Het bestandssysteem wordt niet ondersteund: %s\nIn het geval dat u een handmatig geïnstalleerde Tails wilt updaten (dat wilt zeggen dat het zonder deze installer is geïnstalleerd), dan wordt deze optie niet ondersteund. U moet het opnieuw installeren door de \"Kloon & Installeer\" optie te kiezen."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1211
+#: ../liveusb/creator.py:1197
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
@@ -484,65 +501,65 @@ msgstr "Upgrade vanaf ISO"
 msgid "Use existing Live system ISO"
 msgstr "Gebruik bestaande Live system ISO"
 
-#: ../liveusb/creator.py:132
+#: ../liveusb/creator.py:133
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
 msgstr "Verifiëren ISO MD5 checksum"
 
-#: ../liveusb/creator.py:385
+#: ../liveusb/creator.py:356
 msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
 msgstr "Verifiëren van SHA1 checksum van LiveCD image..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:389
+#: ../liveusb/creator.py:360
 msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
 msgstr "Verifiëren van SHA256 checksum van LiveCD image..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:884 ../liveusb/creator.py:1204
+#: ../liveusb/creator.py:871 ../liveusb/creator.py:1190
 msgid "Verifying filesystem..."
 msgstr "Bestandssysteem verifiëren..."
 
-#: ../liveusb/gui.py:659
+#: ../liveusb/gui.py:677
 msgid "Warning: All data on the selected drive will be lost."
 msgstr "Waarschuwing: Alle data op de geselecteerde schijf zal verloren gaan."
 
-#: ../liveusb/gui.py:676
+#: ../liveusb/gui.py:694
 msgid ""
 "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
 msgstr "Waarschuwing: Het maken van persistente geheugenruimte zal jouw bestaande geheugenruimte verwijderen."
 
-#: ../liveusb/gui.py:639
+#: ../liveusb/gui.py:657
 msgid ""
 "Warning: The Master Boot Record on your device does not match your system's "
 "syslinux MBR. If you have trouble booting this stick, try running the "
 "liveusb-creator with the --reset-mbr option."
 msgstr "Waarschuwing: De Master Boot Record op dit apparaat komt niet overeen met de syslinux MBR van je systeem. Indien er moeilijkheden zijn bij het booten van deze stick, draai dan liveusb-creator met optie --reset-mbr "
 
-#: ../liveusb/gui.py:389
+#: ../liveusb/gui.py:392
 msgid ""
 "Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
 "click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
 "check the \"Run this program as an administrator\" box."
 msgstr "Waarschuwing: Deze tool moet als beheerder worden gestart. Om dat te doen, klik met rechter muisknop op het icoon en open Eigenschappen. onder de Compatibiliteit tab, check de \"Start dit programma als beheerder\" box."
 
-#: ../liveusb/creator.py:151
+#: ../liveusb/creator.py:152
 #, python-format
 msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
 msgstr "Schreef naar apparaat met %(speed)d MB/sec"
 
-#: ../liveusb/creator.py:636
+#: ../liveusb/creator.py:607
 msgid ""
 "You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support the "
 "ext4 filesystem"
 msgstr "Je gebruikt een oude versie van syslinux-extlinux die het ext4-bestandssysteem niet ondersteund"
 
-#: ../liveusb/gui.py:737
+#: ../liveusb/gui.py:755
 msgid "You can try again to resume your download"
 msgstr "Je kunt opnieuw proberen je download voort te zetten"
 
-#: ../liveusb/creator.py:91
+#: ../liveusb/creator.py:92
 msgid "You must run this application as root"
 msgstr "Deze applicatie moet gestart worden als beheerder"
 
-#: ../liveusb/gui.py:673
+#: ../liveusb/gui.py:691
 msgid ""
 "Your device already contains a LiveOS.\n"
 "If you continue, this will be overwritten."More information about the tor-commits mailing list