[tor-commits] [translation/abouttor-homepage_completed] Update translations for abouttor-homepage_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Sep 21 07:46:15 UTC 2013


commit b8f3d81f570d822344cab04aef04dea4f3bbcef4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Sep 21 07:46:14 2013 +0000

  Update translations for abouttor-homepage_completed
---
 sv/aboutTor.dtd |  73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 73 insertions(+)

diff --git a/sv/aboutTor.dtd b/sv/aboutTor.dtd
new file mode 100644
index 0000000..a06e530
--- /dev/null
+++ b/sv/aboutTor.dtd
@@ -0,0 +1,73 @@
+<!--
+  - Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+  - See LICENSE for licensing information.
+  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
+ -->
+
+<!ENTITY aboutTor.title "Om Tor">
+
+<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "EMELLERTID, är denna webbläsaren ej uppdaterad.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "DESSUTOM, är denna webbläsaren ej uppdaterad.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Klicka på löken och välj sedan Ladda ner uppdatering för Tor Browser Bundle.">
+
+<!ENTITY aboutTor.check.label "Testa nätverksinställningarna för Tor">
+
+<!ENTITY aboutTor.success.label "Gratulerar!">
+<!ENTITY aboutTor.success2.label "Denna webbläsare är konfigurerad att använda Tor.">
+<!ENTITY aboutTor.success3.label "Du kan nu surfa på nätet anonymt.">
+<!ENTITY aboutTor.failure.label "NÃ¥gonting gick fel!">
+<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor fungerar inte i den här webbläsaren.">
+<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "För assistans (på engelska), vänligen kontakta">
+<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help at rt.torproject.org">
+<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
+
+<!ENTITY aboutTor.search.label "Sök">
+
+<!-- Note to translators: the following 18 entities are used to construct a
+  - sentence (either the SP or DDG entities are used, but not both at the
+  - same time).  In English, the sentence reads:
+  -  Search securely with Startpage.
+  - or:
+  -  Search securely with DuckDuckGo.
+  - The sentence contains two embedded links for "securely" and
+  - the search engine ("Startpage" or "DuckDuckGo").
+ -->
+<!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/rth/search">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.beforeLink.label "Sök ">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.beforeLink.label "Sök ">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.label "säkert">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.label "säkert">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.link "https://startpage.com/eng/protect-privacy.html">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.link "https://duckduckgo.com/privacy.html">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.privacy.afterLink.label "&nbsp;">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.privacy.afterLink.label "&nbsp;">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.beforeLink.label "med ">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.beforeLink.label "med ">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.label "Startpage">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.label "DuckDuckGo">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.link "https://startpage.com/">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.link "https://duckduckgo.com/">
+<!ENTITY aboutTor.searchSP.search.afterLink.label ".">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDG.search.afterLink.label ".">
+
+<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Ytterligare information:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Land och IP address:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit nod:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Den här servern sparar inte någon information om besökare.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Och nu då?">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor är INTE allt som behövs för att vara anonym på nätet! Du kanske måste ändra några av dina vanor för att försäkra att din identitet förblir säker.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips på hur man förblir anonym »">
+<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Du kan hjälpa till!">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Det finns många sätt du kan hjälpa till med att göra Tor nätverket snabbare och säkrare:">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Kör ett Tor relä »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Erbjud din hjälp »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Donera »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
+
+<!ENTITY aboutTor.footer.label "Tor projektet är en US 501(c)(3) non-profit organisation som utför forskning, utveckling, och utbildning inom online anonymitet och integritet.">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Mer information om Tor projektet »">
+<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">More information about the tor-commits mailing list