[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Sep 19 12:16:04 UTC 2013


commit fe7f3c4d92a3ad0306b899e844adad6f3467dfce
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Sep 19 12:16:03 2013 +0000

  Update translations for torbirdy
---
 sl/torbirdy.properties |  28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/sl/torbirdy.properties b/sl/torbirdy.properties
index b999de2..6cc0fee 100644
--- a/sl/torbirdy.properties
+++ b/sl/torbirdy.properties
@@ -1,19 +1,19 @@
-# torbirdy.name=TorBirdy
+torbirdy.name=TorBirdy
 
-# torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Enabled:  Tor
-# torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Enabled:  JonDo
-# torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Enabled:  Custom Proxy
-# torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Enabled:  Transparent Torification
-# torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Enabled:  Whonix
-# torbirdy.disabled=TorBirdy:  Disabled!
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy omogočen: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy omogočen: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy omogočen: poljuben posredniški strežnik
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy omogočen: transparentna torifikacija
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy omogočen: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Onemogočen!
 
-# torbirdy.email.prompt=TorBirdy has disabled Thunderbird's auto-configuration wizard to protect your anonymity.\n\nThe recommended security settings for %S have been set.\n\nYou can now configure the other account settings manually.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy je onemogočil Thunderbirodov čarovnik za samodejno nastavljanje, da bi zaščitil vašo anonimnost.\n\nPriporočljive varnostne nastavitve za %S so bile uporabljene.\n\nZdaj lahko spreminjate ročno še druge nastavitve računa.
 
-# torbirdy.email.advanced=Please note that changing the advanced settings of TorBirdy is NOT recommended.\n\nYou should only continue if you are sure of what you are doing.
-# torbirdy.email.advanced.nextwarning=Show this warning next time
-# torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Advanced Settings
+torbirdy.email.advanced=Vedite, da NI priporočljivo spreminjati naprednih TorBirdy nastavitev.\n\nLahko nadaljujete le, če natanko veste, kaj počnete.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Prikaži to opozorilo tudi v bodoče
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy napredne nastavitve
 
-# torbirdy.restart=You must restart Thunderbird for the time zone preference to take effect.
+torbirdy.restart=Morate ponovno zagnati Thunderbird, da bo sprememba časovnega pasu učinkovala.
 
-# torbirdy.firstrun=You are now running TorBirdy.\n\nTo help protect your anonymity, TorBirdy will enforce the Thunderbird settings it has set, preventing them from being changed by you or by any add-on. There are some settings that can be changed and those are accessed through TorBirdy's preferences dialog. When TorBirdy is uninstalled or disabled, all settings that it changes are reset to their default values (the values prior to TorBirdy's install).\n\nIf you are a new user, it is recommended that you read through the TorBirdy website to understand what we are trying to accomplish with TorBirdy for our users.
-# torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy
+torbirdy.firstrun=Zdaj poganjate TorBirdy.\n\nDa bi zaščitil vašo anonimnost, TorBirdy ohranja nastavitve Thunderbirda, ki jih je uveljavil, da jih ne bi pomotoma spremenili vi ali kateri izmed dodatkov. Nekatere nastavitve je vseeno možno spreminjati, to lahko počnete prek TorBirdyjevih možnosti. Ko je TorBirdy onemogočen ali odstranjen, se vse nastavitve povrnejo na privzete vrednosti (na vrednosti pred namestitvijo TorBirdy dodatka).\n\nNovim uporabnikom priporočamo pozoren ogled spletne strani dodatka TorBirdy, da bi razumeli njegov namen in naša prizadevanja za uporabnike.
+torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdyMore information about the tor-commits mailing list