[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Sep 19 11:46:16 UTC 2013


commit 589299aa3bb4bd87820783ea0eb398738ce94c15
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Sep 19 11:46:15 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 sl/torlauncher.properties |   31 +++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 31 insertions(+)

diff --git a/sl/torlauncher.properties b/sl/torlauncher.properties
new file mode 100644
index 0000000..ea1d524
--- /dev/null
+++ b/sl/torlauncher.properties
@@ -0,0 +1,31 @@
+### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+### See LICENSE for licensing information.
+
+torlauncher.error_title=Tor zaganjalnik
+
+torlauncher.tor_exited=Tor je se je nepredvideno zaustavil.
+torlauncher.please_restart_app=Prosimo, da ponovno zaženete to aplikacijo.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Povezava na Tor nadzorna vrata ni uspela.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor se ni zagnal.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ni uspel vzpostaviti povezave s Tor omrežjem.\n\n%S
+
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor se ne zažene.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Manjka Torjeva izvršljiva datoteka.
+torlauncher.torrc_missing=Manjka datoteka torrc.
+torlauncher.datadir_missing=Torjev podatkovni imenik ne obstaja.
+torlauncher.password_hash_missing=Spodletelo pridobivanje zgoščene vrednosti gesla.
+
+torlauncher.failed_to_get_settings=Ni uspela pridobitev Tor nastavitev.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Shranjevanje Tor nastavitev ni uspelo.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Prepričajte se, da Tor teče.
+
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Morate vnesti oboje, IP naslov ali ime gostitelja in vrata, da bi nastavili Tor za uporabo posredniškega strežnika pri dostopu do interneta. 
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Morate izbrati vrsto posredniškega strežnika.
+torlauncher.error_bridges_missing=Morate določiti vsaj en ali več mostov.
+
+torlauncher.connect=Poveži
+torlauncher.quit=Zapusti
+torlauncher.quit_win=Izhod
+torlauncher.done=Končano
+
+torlauncher.forAssistance=Za pomoč, vzpostavite stik z %SMore information about the tor-commits mailing list