[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Sep 19 11:46:13 UTC 2013


commit 159d0663496a089ed49e2fef4aff8dbdf6c5e52c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Sep 19 11:46:13 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 sl/torlauncher.properties |   40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/sl/torlauncher.properties b/sl/torlauncher.properties
index 7ba5488..ea1d524 100644
--- a/sl/torlauncher.properties
+++ b/sl/torlauncher.properties
@@ -1,31 +1,31 @@
 ### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
-# torlauncher.error_title=Tor Launcher
+torlauncher.error_title=Tor zaganjalnik
 
-# torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited.
-# torlauncher.please_restart_app=Please restart this application.
-# torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
-# torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
-# torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.\n\n%S
+torlauncher.tor_exited=Tor je se je nepredvideno zaustavil.
+torlauncher.please_restart_app=Prosimo, da ponovno zaženete to aplikacijo.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Povezava na Tor nadzorna vrata ni uspela.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor se ni zagnal.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ni uspel vzpostaviti povezave s Tor omrežjem.\n\n%S
 
-# torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
-# torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
-# torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing.
-# torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist.
-# torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor se ne zažene.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Manjka Torjeva izvršljiva datoteka.
+torlauncher.torrc_missing=Manjka datoteka torrc.
+torlauncher.datadir_missing=Torjev podatkovni imenik ne obstaja.
+torlauncher.password_hash_missing=Spodletelo pridobivanje zgoščene vrednosti gesla.
 
-# torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
-# torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
-# torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
+torlauncher.failed_to_get_settings=Ni uspela pridobitev Tor nastavitev.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Shranjevanje Tor nastavitev ni uspelo.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Prepričajte se, da Tor teče.
 
-# torlauncher.error_proxy_addr_missing=You must specify both an IP address or hostname and a port number to configure Tor to use a proxy to access the Internet.
-# torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
-# torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Morate vnesti oboje, IP naslov ali ime gostitelja in vrata, da bi nastavili Tor za uporabo posredniškega strežnika pri dostopu do interneta. 
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Morate izbrati vrsto posredniškega strežnika.
+torlauncher.error_bridges_missing=Morate določiti vsaj en ali več mostov.
 
-# torlauncher.connect=Connect
-# torlauncher.quit=Quit
+torlauncher.connect=Poveži
+torlauncher.quit=Zapusti
 torlauncher.quit_win=Izhod
 torlauncher.done=Končano
 
-# torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
+torlauncher.forAssistance=Za pomoč, vzpostavite stik z %SMore information about the tor-commits mailing list