[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Sep 17 10:16:14 UTC 2013


commit 9af63f87277cf8168931c1c8877216d76065d7f3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Sep 17 10:16:13 2013 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 lv.po |   19 ++++++++++---------
 1 file changed, 10 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/lv.po b/lv.po
index aa1e411..6d3fcb5 100644
--- a/lv.po
+++ b/lv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-30 19:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-02 08:10+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-09 12:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-17 10:07+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,7 +34,7 @@ msgid ""
 "<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
 "a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
 "Internet and mailbox providers?</p>\n"
-msgstr "<h1>Palīdziet mums atrisināt Jūsu problēmu!</h1>\n<p>Lasiet <a href=\"%s\">mūsu kļūdu pieteikšanas instrukcijas</a>.</p>\n<p><strong>Nenorādiet vairāk personiskas informācijas kā nepieciešamas!</strong></p>\n<h2>Par e-pasta adreses norādīšanu</h2>\n<p>Ja neiebilstat atklāt daļu no savas identitātes Tails izstrādātājiem, variet norādīt savu e-pasta adresi,lai mē varētu uzdot vairāk jautājumus par kļūdu. Turklāt publiskas PGP atslēgas norādīšana sniegtu mums iespēju šifrēt mūsu turpmāko saziņu.</p>\n<p>Ikviens, kas var redzēt šo atbildi, tā varētu domāt, uzskatīs Jūs par Tails lietotāju. Varbūt ir pienācis laiks izvērtēt cik daudz Jūs uzticaties saviem interneta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem?</p>\n"
+msgstr "<h1>Palīdziet mums atrisināt Jūsu problēmu!</h1>\n<p>Lasiet <a href=\"%s\">mūsu kļūdu pieteikšanas instrukcijas</a>.</p>\n<p><strong>Nenorādiet vairāk personiskas informācijas kā nepieciešams!</strong></p>\n<h2>Par e-pasta adreses norādīšanu</h2>\n<p>Ja neiebilstat atklāt daļu no savas identitātes Tails izstrādātājiem, variet norādīt savu e-pasta adresi, lai mēs varētu uzdot vairāk jautājumus par kļūdu. Turklāt publiskas PGP atslēgas norādīšana sniegtu mums iespēju šifrēt mūsu turpmāko saziņu.</p>\n<p>Ikviens, kas var redzēt šo atbildi, tā varētu domāt, uzskatīs Jūs par Tails lietotāju. Varbūt ir pienācis laiks izvērtēt cik daudz Jūs uzticaties saviem interneta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem?</p>\n"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
 msgid "OpenPGP encryption applet"
@@ -229,19 +229,20 @@ msgid "About Tails"
 msgstr "Par Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:122
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:126
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 msgid "Your additional software"
 msgstr "Jūsu papildu programmatūra"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:127
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 msgid ""
 "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
-"your network connexion or try to restart Tails."
-msgstr "Jaunināšana neizdevās. Iespējams, ka tas ir tīkla problēmas dēļ. Lūdzu, pārbaudiet savu tīkla savienojumu vai pamēģiniet pārstartēt Tails."
+"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
+"understand better the problem."
+msgstr "Jaunināšana neizdevās. Iespējams, ka tas ir tīkla problēmas dēļ. Lūdzu, pārbaudiet savu tīkla savienojumu vai pamēģiniet pārstartēt Tails, vai lasiet sistēmas žurnālu, lai labāk saprastu problēmu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:123
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 msgid "The upgrade was successful."
 msgstr "Jaunināšana bija sekmīga."
 More information about the tor-commits mailing list